Так, ми оновили веб-портал. Але наразі він працює в тестовому режимі. Просимо вибачення за тимчасові незручності!

Бібліографія

2001

«…Визнати бібліотечну справу шкідливим виробництвом» // Книжковий огляд. – 2001. – № 4.

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.web-standart.net/magaz.php?aid=189.

Про науково-практичну та звітно-виборну конференції Української бібліотечної асоціації, 22-23 березня 2001 р., обрання президентом асоціації директора бібліотеки КПІ В. Дригайла.

Гросов, О. Я. Донецька обласна бібліотечна асоціація : становлення, діяльність/ О. Я. Гросов ; УБА, Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва // Професійний бібліотечний рух : назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища: зб. ст. наук.-практ. конф.. – К., 2001. – С. 94-96.

Дригайло, В. Г. Виступ президента...

2002

Василь Степанович Бабич (віце-президент УБА (1995-1998): біобібліографічний покажчик / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; уклад. Т. В. Добко; наук. ред., передм. О. С. Онищенка. – К.: НБУВ, 2002. – 91 с. : іл., фото.

Вітенко, В. Обласна бібліотека – тюрмам / В. Вітенко // Нова Тернопільська газета. – 2002. – 25 груд. – С.4.

Акція за підтримки Тернопільського регіонального відділення УБА.

Вітенко, В. Повернути віру в себе/ В. Вітенко // Вільне життя. – 2002. – 10 груд. – С.1.

Про проведення благодійної акції „Бібліотеки – тюрмам” та передачу книг у виховно-трудові колонії за підтримки Тернопільського регіонального відділення УБА.

2003

Бібліотеки Тернополя: досвід роботи. / Терноп. регіон. від-ня УБА, Обл. універс. наук. б-ка; уклад. Слив’як О. О., Польова Г. І. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 48 с.

Воскобойнікова-Гузєва, О. Принципи формування стратегії і управління розвитком інноваційної діяльності бібліотек / О. Воскобойнікова-Гузєва, А. Бровкін // Бібл. вісн. – 2003. – N 6. – С. 5-8.

Обговорено перспективи розвитку провідних наукових бібліотек України, відзначено роль інноваційних проектів і програм у діяльності фахових бібліотечних асоціацій.

Всеукраїнський чат “УБА назустріч звітно-виборній конференції: запрошуємо до розмови” // Бібліотекар України. – 2003. – № 12 (30 груд.).

Гросов...

2004

Башун, О. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О. Башун ; рец.: В.С. Пашкова. – Донецьк: «Нора-Друк», 2004. – 56 с.

Про УБА. – С. 4.

Воскобойнікова-Гузєва, О. Сучасні засоби професійних інформаційних комунікацій / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2004. – N 2. – С. 22-26.

Про ознайомлення учасників семінару-практикуму “Професія – професіоналізм: система безперервної освіти” (червень 2002 р.) з одним з найбільш інформативних сайтів – Української бібліотечної асоціації. – С. 25.

Гаращенко, О. КАЛІМЕРА – новий проект Європейської Комісії [Електронний ресурс] / О. Гаращенко /// Бібл. форум. – 2004. – № 1. – С. 22-24. - Режим доступу: http://www.library.k...

2005

Валентина Степанівна Пашкова: Біобібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Уклад.: В. В. Загуменна, О. І. Загуменна. – К., 2005. – 35 с.

Про одного із засновників УБА, її президента (1995-2001), віце-президента (2001-2005).

Інтерв`ю з В. С. Пашковою – віце-президентом УБА про бібліотеки Миколаєва та проект “Вікно в Америку для майбутніх лідерів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kinder.mksat.net/articles/winopen/article_uswindows.htm. Дата звернення 12.04.2006.

CLIR Appoints Selection Committee for 2005 Access to Learning Award // CLIR / Council on Library and Information Resources Issues. – 2005. – March, Apr.

2006

Библиотеки – символ демократии! // БібліоАс: Вісн. Миколаївської обласної біблотечної асоціації. – 2006. – № 6. Черв. – С. 1-2. Стратегія розвитку УБА.

В. С. Пашкова – член Консультативної ради (Advisory Committee) Нагороди за надання доступу до освіти Фонду Білла та Мелінди Гейтс (США). – С. 14.

Гончарук, О. Професійне об’єднання бібліотекарів [Електронний ресурс] / О. Гончарук // Професійне досьє бібліотекаря. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 8 - 11.- Режим доступу: http://www.library.te.ua/new_lib/vidania/index.php

Про офіційну реєстрацію Тернопільського обласного відділення УБА, роботу президії, розподіл обов’язків та аналіз роботи регіонального відділення УБА за попередні роки.

2007

Бейліс, Л. Традиційна зустріч фахівців-практиків із бібліотечної справи в НПБУ/ Л. Бейліс // Бібл. планета. – 2008. – № 2. – С. 31-32.

Про щорічне засідання УБА „Трансформації та інновації в бібліотеках. Роль професійної спільноти” під час конференції. – С. 32.

Герасимова, Л. Интернет-центр в библиотеке/ Л. Герасимова // Крым. известия. – 2007. – 20 марта. – С. 6.

Участь В. С. Пашкової, президента УБА у створенні Інтернет-центру в Центральній міській бібліотеці ім. О. Пушкіна м. Євпаторія.

Лавренко, В. О презентации библиотеки читайте в Интернете / В. Лавренко // Евпаторийская здравница. – 2007. – 24 февр. № 37. – С. 1: фото.

2008

Модельний стандарт діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області / Рівнен. обл. відділення УБА. – Рівне: [Волин. обереги], 2008. – 16 с.

Науково-освітня робота літературних музеїв: тенденції та виклики часу: матеріали науково-практ. конф. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Національний музей літератури України ; Українська бібліотечна асоціація. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти / уклад. : В. Б. Врублевська, Г. О. Сорока. – К. : [ДАКККіМ], 2008. – 98 с. – (Серія “Безперервна освіта бібліотекарів України”; вип. 28).

Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету: матеріали дослідження [Електронний ресурс] / Українська бібліотечна асоціація; В. С. Пашкова, І. О. Шевченк...

2009

Модельний стандарт діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області / Рівнен. обл. відділення УБА. – Рівне: [Волин. обереги], 2008. – 16 с.

Науково-освітня робота літературних музеїв: тенденції та виклики часу: матеріали науково-практ. конф. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Національний музей літератури України ; Українська бібліотечна асоціація. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти / уклад. : В. Б. Врублевська, Г. О. Сорока. – К. : [ДАКККіМ], 2008. – 98 с. – (Серія “Безперервна освіта бібліотекарів України”; вип. 28).

Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету: матеріали дослідження [Електронний ресурс] / Українська бібліотечна асоціація; В. С. Пашкова, І. О. Шевченк...

Image

Image

Image

 

Image

Image

Image

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.