2002

Василь Степанович Бабич (віце-президент УБА (1995-1998):  біобібліографічний  покажчик  /  НАН  України,  Національна бібліотека України  ім. В. І. Вернадського; уклад. Т. В. Добко; наук. ред., передм. О. С. Онищенка. – К.: НБУВ, 2002. – 91 с. : іл., фото.

Вітенко, В. Обласна бібліотека – тюрмам / В. Вітенко // Нова Тернопільська газета. – 2002. – 25 груд. – С.4.

Акція за підтримки Тернопільського регіонального відділення УБА.

Вітенко, В. Повернути віру в себе/ В. Вітенко // Вільне життя. –  2002. – 10 груд. – С.1.

Про  проведення  благодійної  акції  „Бібліотеки  –  тюрмам” та  передачу  книг  у  виховно-трудові  колонії  за  підтримки Тернопільського регіонального відділення УБА.

Гаращенко,  О.  Бібліотеки  і  громадські  організації:  грані співробітництва / О. Гаращенко / Бібл. планета. – 2002. – № 4. –  С. 27-28.

Договір про співробітництво між Білоруською бібліотечною асоціацією,  Російською  бібліотечною  асоціацією  і  Українською бібліотечною асоціацією // Бібліотекар України. – 2002. – 30 трав. (№ 5). – С. 1.

Дригайло, В. Г. Дорогі і вельмишановні колеги жінки! : [поздоровлення президента УБА зі святом 8 березня] / В. Г. Дригайло // Бібліотекар України. – 2002. – 30 берез. (№ 3). – C. 1.

Дригайло, В. Г. Привітання [президента УБА] з Новим 2003 роком  /  В.  Г.  Дригайло  //  Бібліотекар  України.  –  2002.  –  30  груд.  (№ 12). – С. 1.

Дригайло, В. Г. Привітання [президента УБА] із Всеукраїнським днем бібліотек  / В. Г. Дригайло // Бібліотекар України. – 2002. – 30 верес. (№ 9). – С. 1.

Дригайло, В. У бібліотечній співдружності / В. Г. Дригайло // Бібл. планета. – 2002. – № 1. – С. 36.

Дригайло,  В.  Г.  Українська  бібліотечна  асоціація:  реалії  і перспективи  / В. Г. Дригайло // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва: Дев'ята Міжнар. конф. «Крим 2002»: Тема 2002 р.: Електронні інформаційні ресурси  і  соціальна  значимість  бібліотек  майбутнього  сусп.-ва: матеріали конф., Симф. та ін міста, 8-16 черв. 2002 р. – М., 2002. –  Т. 2. – С. 961-964;  Бібліотекар України. – 2002. – 30 трав. (№ 5). – С. 2. 

Dryhailo,  Vasily  G.  Ukrainian  Library  Association:  Realities and perspectives [Електронний ресурс] / Dryhailo, Vasily G.// Ninth International Conference «Crimea 2002» «Libraries and Associations in the Transient World: New Technologies and New Forms of Cooperation» Main venue – SUDAK Guest Sessions – Alushta, Bakhchisarai, Belogorsk, Kerch,  Koktebel,  Stary  Krym,  Feodosia,Autonomous  Republic  of Crimea, Ukrain, June 08-16, 2002 2 / ILIAC (web site) (published on print and electronic) (ReLIS:ili:crimtw:y:2002:v:2:i:22:p:1)

Режим  доступу:  http://wotan.liu.edu/dois/data/Papers/ilicrimtwy:2002:v:2:i:22:p:1.html

Загуменна,  В.  Родина  бібліографознавців  /  В.  Загуменна,  В. Лутовинова, М. Геращенко // Бібл. планета. – 2002. – № 1. – С. 30-32. 

Про внесок В. С. Бабича у розвиток УБА.

Кодекс етики бібліотекаря: затв. конф. УБА 30 трав. 1996 р. // Бібліотекар України. – 2002. – 30 жовт. (№ 10). – С. 1.

Костенко,  Л.  Й.  Електронні  інформаційні  ресурси  і соціальна значимість бібліотек майбутнього суспільства: підсумки міжнародної конференції «Крим 2002»/ Л. Й. Костенко, М. Б. Сорока,  А. О.Чекмарьов // Бібл. вісн. – 2002. – N 4. – С. 47-53.

Про підвищення іміджу бібліотек у суспільстві, викладені у доповіді президента УБА В. Г. Дригайла «Українська бібліотечна асоціація: реалії і перспективи».

Ониксимова, Л. Інформаційно-пошукове середовище сучасної бібліотеки: (Сумське відділення УБА)/ Л. Ониксимова // Бібліотекар України. – 2002. – 30 січ. (№ 1). – С. 1.

Пашкова, В. С. Доступ до Інтернету як бібліотечна послуга : рекомендації УБА / В. С. Пашкова // Бібліотекар України. – 2002. – 30 квіт. (№ 4). – С. 2; Бібл. планета. – 2002. – № 4. – С. 16.

Перша Інтернет-конференція в Національній парламентській бібліотеці України // Бібл. планета. – 2002. – № 4. – С. 5-6.

За ініціативи УБА.

Положення про почесні відзнаки УБА // Бібліотекар України. –  2002. – 30 серп. (№ 8). – С. 1.

Почесними  відзнаками  УБА  нагороджені  //  Бібліотекар України. – 2002. – 30 верес. (№ 9). – С. 1.

Скнар, В. К. Безперервна бібліотечно-бібліографічна освіта – 2002: новий етап розвитку / В. К. Скнар,  І. О. Шевченко  // Бібл. планета. – 2002. – № 3. – С. 41-42.

Про Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти УБА.

Скнарь, В. К. Ситуація в Україні стосовно безперевної освіти бібліотекарів / В. К. Скнар, І. О. Шевченко // Шкільна б-ка. – 2002. –  №6. – С. 34-38.

Спеціальна акція [УБА] «Книги – кримським бібліотекам» // Бібліотекар України. – 2002. – черв.-лип. (№ 6-7). – С. 1.

Список кандидатур, представлених на конкурс для нагородження почесними відзнаками УБА // Бібліотекар України. – 2002. –  30 трав. (№ 5). – С. 1.

УБА на Міжнародній конференції «Крим-2002» // Бібліотекар України. – 2002. – черв.-лип. (№ 6-7). – С. 2.

Хроніка  заходів  у  2002  році  за  участю  УБА  //  Бібліотекар України. – 2002. – 30 груд. (№ 12). – С. 2.

Шевченко,  І.  Новий  етап  розвитку  /  І.  О.  Шевченко  // Бібліотекар України. – 2002. – 28 лют. (№ 2). – С. 2.

Про  перспективи  діяльності  Центру  безперервної інформаційно-бібліотечної освіти УБА.

Шевченко,  І.  Новий  підхід  до  змісту  безперервної  освіти бібліотекарів України / І. О. Шевченко // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва: Дев'ята  Міжнар.  конф.  «Крим  2002»:  Тема  2002  р.:  Електронні інформаційні ресурси і соціальна значимість бібліотек майбутнього суспільства: матеріали конф., Симф. та ін міста, 8-16 черв. 2002 р. – М., 2002. – Т. 1. – С. 340-342.

Перспективи діяльності Центру безперервної інформаційно-бібліотечної  освіти  працівників  різних  систем  і  відомств,  створеного за проектом Української бібліотечної асоціації та Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв у 1999 р. Шевченко, І. Професіоналізм – означає успіх! / І. О. Шевченко //  Бібліотекар України. – 2002. – 30 верес. (№ 9). – С. 2.

Завдання  Центру  безперервної  інформаційно-бібліотечної освіти УБА.

Barrett  G.  Jaia,  Dolya  Janet.  The  English-Speaking  Librarians' Club  of  the  Ukrainian  Library  Association  //  Electronic  Journal  of Academic  and  Special  Librarianship.  2002.  – Winter.  – Vol.  3,  N.1-2

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n01/Barrett_g01.htm

The English-Speaking Librarians' Club is a part of the Ukranian Library Association (ULA) and operates under the auspices of the ULA and  the  Information  Resource  Center  (IRC)  of  the  U.S.  Embassy  in Kyiv.

Про діяльність Англомовного клубу УБА.

PULMAN  National  Workshop.  PUBLIC  LIBRARIES  AT THE  CROSSROADS:  SOCIAL  AND  DIGITAL  CHALLENGES. Kyiv,  Ukraine,  November  15,  2002.  Kyiv  Lesia  Ukrainka  Public Library[Електронний  ресурс].  -  Режим  доступу:  http://www.pulmanweb.org/documents/REPORT_Ukraina.doc

PULMAN National Workshop “Public Libraries At The Crossroads: Social  And  Digital  Challenges”  was  conducted  in  Kyiv,  Ukraine  on November  15,  2002  at  the  Kyiv  Lesia  Ukrainka  Public  library  –  the main  public  library  in  Kyiv,  capital  of  Ukraine.  Organizer:  Ukrainian Library Association and Kyiv Lesia Ukrainka Public Library. Members of  Support  Group  (besides  the  Country  Coordinator):  Ms.Kovalchuk, Liudmila,  Kyiv  Lesia  Ukrainka  Public  Library,  Director,  Ukrainian Library  Association,  Vice-President  and  Head  of  Public  Libraries Section;  Prof.  Sknar,  Valentyna,  Center  for  Continuing  Library  and Information  Science  Education,  Head,  Ukrainian  Library Association, Head of Library Education Section.

Про  семінар,  організований  УБА,  присвячений  проекту PULMAN.

Volynets,  V.  Ukrainian  Library  Association.The  Role  of  the Ukrainian Library Association in the Development and Democratization of  the  Library  Community  in  Ukraine  /  V.  Volynets  //  Sofia  14-16 November 2002 Conference Notes/ Libraries, Civil Society and Social Development  [Електронний  ресурс].-  Режим  доступу:  http://slim.emporia.edu/globenet/sofia2002/summaries2.htm

Роль УБА в демократизації бібліотечної спільноти в Україні.