2005

Валентина Степанівна Пашкова: Біобібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України,  Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Уклад.: В. В. Загуменна, О. І. Загуменна. – К., 2005. – 35 с.

Про  одного  із  засновників  УБА,  її  президента  (1995-2001), віце-президента (2001-2005).

Інтерв`ю  з  В.  С.  Пашковою  –  віце-президентом  УБА  про бібліотеки Миколаєва та проект “Вікно в Америку для майбутніх лідерів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kinder.mksat.net/articles/winopen/article_uswindows.htm.  Дата  звернення 12.04.2006.

CLIR Appoints Selection Committee for 2005 Access to Learning Award // CLIR / Council on Library and Information Resources Issues. –  2005. – March, Apr.

Президент УБА В.С. Пашкова обрана у членом Консультативної  ради Нагороди за надання доступу до навчання, 2005 Фонду Білла та Мелінди Гейтс.

„LEAP: Інтернет    для    читачів    публічних   бібліотек”: зб. ст. / уклад.: Вітенко   В.І., Остяк   Г.Я. – Тернопіль: Підручники   і   посібники, 2005. – 32 с.

Збірник  присвячено  проекту  „LEAP:  Інтернет  для  читачів публічних бібліотек.

Вітенко, В. І. Стан і перспективи розвитку сільських бібліотек України:  із  досвіду  роботи  бібліотек  Тернопільської  області/ В. І. Вітенко // Бібл. форум України. – 2005. – №4(10). – С.48-49.

Про участь члена Президії УБА у ІV Міжнародній конференції Польського  союзу  бібліотек,  яка  відбулась  з  24  по  26  жовтня  в м. Закопане (Польща).

Загуменна, В. Професіонал, науковець, громадський діяч: [Про віце-президента Укр. бібл. асоціації В. С. Пашкову] / В. Загуменна // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 37-38.

Звєрєв,  Є.  Бібліотека  імені  Віктора  Китастого  /  Є.  Звєрев  // Освіта. – 2005. – 19-21 січ. – №4. – C.15.

Про поповнення колекції Американської бібліотеки ім. Віктора Китастого  Національного  університету  «Києво-Могилянська академія»,  участь  членів  Президії  УБА  та  бібліотекарів-членів англомовного бібліотечного клубу в урочистостях.

Кудрявцев, Л. Книгозбірня на Тургенєвській / Кудрявцев Л. // Освіта України. – 2005. – 12 лип. – C.11.

Про  діяльність  Публічної  бібліотеки  ім. Лесі Українки  та  її директора заслуженого працівника культури України, віце-президента Української бібліотечної асоціації Людмилу Ковальчук.

Пашкова,  В.С.  Шкільні  бібліотеки:  нове  бачення  /  В. С. Пашкова // Бібл. планета. – 2005. – № 4. – С. 36.

Про зустріч членів Англомовного бібліотечного клубу УБА з американським бібліотекарем Т. Янгом.

Скнарь,  В.  К.  Роль  особистості  у  формуванні  професійних змін  /  В.  К.  Скнарь,  І.  О.  Шевченко  //  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – С. 48-50.

Про діяльність президента УБА В. С. Пашкової.

VII Київський міжнародний книжковий ярмарок. Книжковий світ  2005.  Офіц.  каталог,  Україна,  Київ,  10-13  листоп.  2005  р.  / упоряд. виставки Мєдвін. – 2005. – 152 с.

Інформація про УБА як учасника виставки. – С. 130-132.

Тернопільська обласна бібліотека приймала гостей: [семінар «Підвищення ролі бібліотек  у житті місцевої громади»; у роботі семінару взяли участь представники УБА] // Нова Терноп. газета. – 2005. – 8-14 черв., № 23. – C. 7.

Шевченко, І. О. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти. Зміст та методи післядипломної інформаційно-бібліотечної освіти/ І. О. Шевченко // Науково-методична діяльність бібліотек: традиції,  інновації,  перспективи:  матеріали  наук.-практ.  конф.  / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. – Х., 2005.

Про центр, створений УБА та Державною академією керівних кадрів культури та мистецтв.