2008

Модельний стандарт діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області / Рівнен. обл. відділення УБА. – Рівне: [Волин. обереги], 2008. – 16 с.

Науково-освітня  робота  літературних  музеїв:  тенденції  та виклики часу: матеріали науково-практ. конф. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Національний музей літератури України  ;  Українська  бібліотечна  асоціація.  Центр  безперервної інформаційно-бібліотечної  освіти  /    уклад.  :  В.  Б.  Врублевська,  Г. О. Сорока. – К. : [ДАКККіМ], 2008. – 98 с. – (Серія “Безперервна освіта бібліотекарів України”; вип. 28).

Публічні  бібліотеки  як  місце  доступу  громадян  до інформаційних  технологій  та  Інтернету:  матеріали  дослідження [Електронний  ресурс]  /  Українська  бібліотечна  асоціація;  В. С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч. – К., 2008. – 133 с. – Режим  доступу: 

Публічні  бібліотеки  як  місце  доступу  громадян  до інформаційних  технологій  та  Інтернету:  матеріали  дослідження [Електронний  ресурс]  /  Українська  бібліотечна  асоціація  ;  В.  С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч. – К.: Міленіум,  2008. – 122 с.

Модельний  стандарт  діяльності  публічної  (публічно-шкільної)  бібліотеки  Рівненської  області  //  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 2. – С. 4–14.

Рекомендації  науково-практичної  конференції  «Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань» // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 3.

В Александрии побывала атташе Посольства США // Город. Курьер. –  2008. – 27 нояб. (№ 48) – С.1.

Місцева  газета  про  візит  В.  С.  Пашкової,  президента  УБА разом із американським дипломатом до бібліотек Олександрії.

Загуменна, В. В. Міжнародний  бібліотечний та інформаційний форум «Крим – 2008»/ В. В. Загуменна //  Вісн. Кн. палати. – 2008. –  № 6. – C. 46-47.

Про  засідання  УБА  під  час  Дня  бібліотек  України  «Мости партнерства: роль УБА у вивченні, запровадженні та використанні європейських  стратегій  розвитку  бібліотек»  у  рамках  15-ї Міжнародної конференції «Крим – 2008», 7 – 15 червня 2008 р.

Пашкова,  В.  С.  Бібліотеки  –  завжди  на  порядку  денному  /  В.С. Пашкова // Культура і життя. – 2008. – 24 верес.

Роль  УБА  у  розвитку  бібліотечної  справи  та  кампанії  на підтримку бібліотек.

Пашкова,  В.  Вітання  [президента  УБА]  учасникам Міжнародної науково-практичної конференції „Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань” (Рівне, 29-30 вересня 2008 р.) / В. С. Пашкова // Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань : збірник ст. та повідомл.  – Рівне : А. Брегін, 2008. – С. 4-5.

Пашкова,  В.  С.  Управління  проектами  з  оцифровування  в бібліотеці / В. С. Пашкова // Бібл. планета. – 2008. – №1. – С. 34.

Семінар, організований у партнерстві з УБА.

Пашкова, В. С. Семінар для бібліотекарів, які обслуговують незрячих / В. С. Пашкова // Бібл. планета. – 2008. – №1. – С.34.

Організований в партнерстві з УБА.

Промська, О. Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань  /  О.  Промська  //  Бібліотекознавство.  Документознавство. Інформологія. – 2008. –   № 4.

Інва.net / [За підтримки Рівнен. обл. відділення УБА]. – [Рівне], 2008. – Вип. 18. – 82 с.

Інва.net / [За підтримки Рівнен. обл. відділення УБА]. – [Рівне], 2008. – Вип. 19. – 74 с.

Інва.net / [За підтримки Рівнен. обл. відділення УБА]. – [Рівне], 2008. – Вип. 20. – 77 с.

Розколупа, Н. Україна на XV Міжнародній ювілейній конференції «Крим 2008»/ Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2008. – №3. – С.34.

Роль УБА.

Семенова, Л. Американцы делятся опытом. И чему-то учатся у нас / Л. Семенова // Победа   – 2008. – 9 окт. – С. 1: фото.

Участь президента УБА В. С. Пашкової у семінарі «Бібліотечне обслуговування дітей та юнацтва в США: інноваційні програми та кращий досвід», що проходив 8-9 жовтня 2008 р. у Феодосії.

Ярощук,  В.  П.  Крок  професійної  спільноти  на  допомогу сільській  бібліотеці  /  В.  П.  Ярощук  //  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 2. – С. 4.

Ярощук,  В.  П.  Реалізація  соціальних  послуг  в  публічних бібліотеках / В. П. Ярощук // Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. ІІ Міжн. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2008 р., м. Київ / Держ. заклад „Нац. парлам. б-ка України”. – К., 2008. – С. 153-158.

Ярощук, В. . Стратегія діяльності УБА для розвитку сільської бібліотеки  /  В.  П.  Ярощук  //  Сільська  бібліотека  на  етапі  розвитку  суспільства  знань  :  Збірник  ст.  та  повідомл.  –  Рівне,  2008.  –  С. 16-19.