2003

Бібліотеки Тернополя: досвід роботи. / Терноп. регіон. від-ня УБА, Обл. універс. наук. б-ка; уклад. Слив’як О. О., Польова Г. І. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 48 с.

Воскобойнікова-Гузєва, О. Принципи формування стратегії і управління розвитком інноваційної діяльності бібліотек / О. Воскобойнікова-Гузєва, А. Бровкін // Бібл. вісн. – 2003. – N 6. – С. 5-8.

Обговорено  перспективи  розвитку  провідних  наукових бібліотек України, відзначено роль інноваційних проектів і програм у діяльності фахових бібліотечних асоціацій.

Всеукраїнський  чат  “УБА  назустріч  звітно-виборній конференції:  запрошуємо  до  розмови”  //  Бібліотекар  України.  – 2003. – № 12 (30 груд.).

Гросов,  О.  Донецька  бібліотечна  асоціація  :  становлення, діяльність / О. Гросов // Бібл. планета. – 2003. – № 3. – С. 26.

Декларация  о  сотрудничестве  библиотечных  ассоциаций (Белорусской,  Казахской,  Польской,  Российской,  Украинской) «Минская декларация» // Бібліотекар України. – 2003. – 30 верес.

Діяльність  Центру  безперервної  інформаційно–бібліотечної освіти УБА. Хроніка заходів УБА в 2003 році // Бібліотекар України. – 2003. – 30 груд.

Добко,  Т.  Бібліотечні  асоціації  /  Т.  Добко  //  Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – C. 734-735.

Дригайло, В. Г. Украинская библиотечная ассоциация в зеркале статистики 2001 – 2003 годах / В. Г. Дригайло // Библиотекарь Украины. – 2003. – 30 мая.

Дригайло, В. Г. Іноваційні проекти та програми в діяльності Української  бібліотечної  асоціації/  В.  Г.  Дригайло  //  Бібл.  вісн.  – 2003. – № 6. – С. 6-7.

Дригайло, В. Г. Растем вместе с конференцией / В. Г. Дригайло // Бібліотекар України. – 2003. – 30 лип.

Дригайло, В. Г. Ада Семенівна Чачко (до ювілею професора КНУКіМ) / В. Г. Дригайло, В. С.  Пашкова // Бібл. планета. – 2003. – № 4. – С. 42. 

Висвітлена участь А. С. Чачко у діяльності УБА.

Звернення  членів  УБА  до  Президії  УБА  із  Миколаєва  та Калуcького міжрайонного відділення УБА // Бібліотекар України. – 2003. – 30 жовт.

Із Міжнародним жіночим днем : [привітання президента УБА Дригайла В. Г.] // Бібліотекар України. – 2003. – 30 берез.

Із  Всеукраїнським  днем  бібліотек  :  [привітання  президента УБА Дригайла В. Г.] // Бібліотекар України. – 2003. – 30 верес.

Із Новим 2004 роком і Різдвом : [привітання президента УБА Дригайла В. Г.] // Бібліотекар України. – 2003. – 30 груд.

Моліцька, Г. Пишемо історію бібліотек / Г. Моліцька // Вільне життя. – 2003. – 15 квіт. – С.1.

Про  проведення  з  ініціативи  Тернопільської  ОУНБ  та  за підтримки  регіонального  відділення  УБА  обласного  конкурсу  на кращу  пошукову  роботу  „Сторінка  в  літопис  бібліотечної  справи Тернопілля”.

Пашкова,  В.  С.  Електронні  ресурси  доступні  для  всіх  : проект посольства США в Україні «Інтернет для читачів публічних бібліотек» / В. С. Пашкова // Бібл. планета. – 2003. – № 4. – С. 20-22.

Згадується участь УБА.

Pashkova,  V.  Ukrainian  Library  Association  //  Encyclopedia  of Library and Information Science: In 4 vol. – 2-nd ed. – 2003. – P. 2837-2843.

Published  on:  23/Jun/2003  [Електронний  ресурс]  -  Режим  доступу  : http://www.dekker.com/sdek/abstract~content=a713531839~db=enc

Поздоровлення Президії УБА з ювілеями: Шаронову Н. В., Шишки О. В. // Бібліотекар України. – 2003. –  28 лют.

Академіка Онищенка О. С. // Бібліотекар України. – 2003. –  30 берез.

Коржанівської  В. А. // Бібліотекар України. – 2003. – 30 квіт.

Семилєт Н. В., Ніколаєнко Л. І. // Библиотекарь Украины. – 2003. – 30 мая.

Професора  Чачко  А.  С.,  Центральної  бібліотеки  для  дітей  м.  Миколаєва  з  80  річчям  //  Бібліотекар  України.  –  2003.  –  30 жовт.

Положення про секцію УБА бібліотек приватних навчальних закладів. Напрямки роботи секції бібліотек приватних навчальних закладів УБА // Бібліотекар України. – 2003. – 30 квіт.

Почесними  відзнаками  УБА  нагороджені  //  Бібліотекар України. – 2003. – 30 верес.

Розширене  засідання  УБА  //  Бібліотекар  України.  –  2003.  – 30 черв.

Скнарь,  В.  Напрями  діяльності  Центру  безперервної інформаційно – бібліотечної освіти [УБА] / В. Скнарь,  Я. Хіміч, І. Шевченко // Бібл. планета. – 2003. – № 3. – С. 30-31.

Скнарь,  В. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку  /  В.  Скнар,    І.  Шевченко  //  Вісн.  кн.  палати.  –  2003.  –  № 4. – С. 24-26.

Діяльність Центру безперервної інформаційно – бібліотечної освіти УБА.

Список  кандидатур,  представлених  на  конкурс  для  присудження почесних нагород УБА // Библиотекарь Украины. – 2003. –  30 мая.

Створення  регіональних  відділень  ЦБІБО  в  Донецьку, Миколаєві, Тернополі, Кіровограді, Вінниці, Рівному // Бібліотекар України. – 2003. – 30 квіт. 

Діяльність  Центру  безперервної  інформаційно–бібліотечної освіти УБА.

У  Президії  УБА  //  Бібліотекар  України.  –  2003.  –  28  лют.,  30 квіт., 30 лип., 30 листоп.

УБА на десятій Міжнародній конференції «Крим – 2003» // Бібліотекар України. – 2003. – 30 черв.

Угода  про  співпрацю  між  тренінг-центром  бібліотечних  та інформаційних  працівників  Білорусі  та  ЦБІБО  України  в  межах розвитку Угоди про співпрацю між ББА і УБА // Бібліотекар України. –  2003. – 30 січ.

Vaagan,  R.  Librarians  and  Terrorism:  the  Ethical  Principles  of Information Access =Бібліотекарі і тероризм: етичні принципи доступу до інформації [Электронный ресурс] / R.  Vaagan // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества:  10-я  юбил.  междунар.  конф.  «Крым  2003»:  Тр. конф. – М., 2003. – Т. 3 – С. 1219-1223. – англ. – Режим  доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/crimea/2003/tom3/posl2/Doc24.HTML

Численні бібліотечні асоціації у 90-х рр. прийняли Кодекси етики і поведінки. Із країн Східної Європи прийняли Кодекси етики бібліотекарів Росія та Україна.

The Ukrainian Library Association's code of ethics among several other points states that we live up to the principles of intellectual and informational freedom, and we oppose the attempts to censor reading and  library  collections  we  protect  the  right  of  library  users  to  the confidentiality of information and provide confidentiality of library and informational services.