2001

«…Визнати бібліотечну справу шкідливим виробництвом» // Книжковий огляд. – 2001. – № 4.

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.web-standart.net/magaz.php?aid=189.

Про  науково-практичну  та  звітно-виборну  конференції  Української бібліотечної асоціації, 22-23 березня 2001 р., обрання президентом асоціації директора бібліотеки КПІ В. Дригайла.

Гросов,  О.  Я.  Донецька  обласна  бібліотечна  асоціація  : становлення, діяльність/ О. Я. Гросов ; УБА, Публіч. б-ка ім. Лесі Українки  м.  Києва  //  Професійний  бібліотечний  рух  :  назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища: зб. ст. наук.-практ. конф.. – К., 2001. – С. 94-96.

Дригайло, В. Г. Виступ президента Української бібліотечної асоціації Дригайла В. Г. при підведенні підсумків роботи і заключній дискусії Міжнародної конференції «Крим-2001»/ В. Г. Дригайло // Бібліотекар України. – 2001. – черв.-лип. (№ 6/7). – С. 2.

Дригайло,  В.  Г.  Звітно-виборна  конференція  Білоруської бібліотечної асоціації : [участь президента УБА] / В. Г.Дригайло // Бібліотекар України. – 2001. – 30 листоп. (№ 3). – С. 2.

Дригайло,  В.  Г.  Привітання  [президента  УБА]  з  Новим 2002  роком  /  В. Г. Дригайло // Бібліотекар України. – 2001. – 30 груд.  (№ 4). –С. 1.

Дригайло, В. Г. Привітання [президента УБА] із Всеукраїнським днем бібліотек / В. Г. Дригайло // Бібліотекар України. – 2001. –  30 верес. (№ 1). – С. 1.

Пашкова,  В.  Доступ  до  Інтернету  як  бібліотечна  послуга  : рекомендації Української бібліотечної асоціації / В. С. Пашкова // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється : нові технології та нові  форми  співробітництва:  8-ма  Міжнар.  конф.  «Крим  2001»: Тема 2001 року: Виробники і користувачі друкованої та електронної інформації  на  шляху  до  інформаційного  суспільства:  матеріали. конф.,  Судак  та  ін.  міста,  9-17  черв.  2001.  –  М.,  2001.  –  Т.  2.  –  С. 1059-1060.

Розглянуто  Інтернет  як  складову  інформаційних  ресурсів сучасної бібліотеки  та наведено рекомендації Української бібліотечної асоціації щодо доступу до Інтернету як бібліотечної послуги.

Пашкова,  В.  С.  Нова  бібліотечна  послуга:  надання  читачам доступу до Інтернету  / В. С. Пашкова ;  УБА, Публіч. б-ка ім. Лесі Українки  м.  Києва  //  Професійний  бібліотечний  рух  :  назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища : зб. ст. наук.-практ. конф. – К., 2001. – С. 64-68.

Рекомендації УБА.

Пашкова, В. Періодичні видання національних бібліотечних асоціацій : / В. С. Пашкова // Бібл. планета. – 2001. – № 2. – С. 29-31. –  Бібліогр.: с. 31 (29 назв).

Завдання видавничої діяльності УБА.

Петрина,  Н.  О.  Формування  середовища  професійного спілкування  як  результат  діяльності  Сумського  осередку  УБА  /  Н.  О.  Петрина  ;  УБА,  Публіч.  б-ка  ім.  Лесі  Українки  м.  Києва.  // Професійний  бібліотечний  рух:  назустріч  змінам  бібліотечно-інформаційного середовища: зб. ст. наук.-практ. конф. / – К., 2001. – С. 96-100.

Скнарь,  В.  Інноваційний  проект  Української  бібліотечної асоціації  /  В.  Скнарь,  І.  Шевченко  //  Вісн.  Кн.  палати.  –  2001.  –  N 6. – С. 18-20.

Скнарь,  В.  К.  Інформаційний  ландшафт  сучасної  України  /  В. Скнарь // Бібліотекар України. – 2001. – 30 жовт. (№ 2). – С. 2.

Про  семінар,  організований  Центром  безперервної інформаційно-бібліотечної освіти УБА.

Скнарь,  В.  К.  Пошук  перспективних  технологій  взаємодії в  системі  безперервної  освіти  бібліотекарів  /  В.  К.  Скнарь;  УБА, Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва. // Професійний бібліотечний рух : назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища : зб. ст. наук.-практ. конф.– К., 2001. – С. 80-83.

Діяльність  Центру  безперервної  інформаційно-бібліотечної освіти УБА.

Трач, Ю. В. Професійний розвиток бібліотекарів у фахових об'єднаннях України:  Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ю. В. Трач;  КНУКіМ. – К., 2001. – 19 с.

Досліджується роль УБА.

Хроніка  заходів  у  2001  році  за  участю  УБА  //  Бібліотекар України. – 2001. – 30 груд.(№ 4). – С. 2.

Шевченко,  І.  О.  Бібліотечно-інформаційне  забезпечення програм  розвитку  регіону  /  І.  О.    Шевченко  //  Програма  розвитку регіонів і бібліотечно-інформаційна політика: матеріали. конф. учасників навч. центру з проблем «Комунікативне та інформаційне забезпечення  програм  розвитку  регіонів»  /  Держ.  акад.  керівних кадрів  культури  і  мистецтв,  Укр.  бібл.  асом.,  Центр  безперерв. інформ.-бібл. освіти; упоряд. І. О. Шевченко. – К., 2001.– С. 6-11. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 8).

Шевченко,  І.  О.  Перспективи  розвитку  післядипломної інформаційно-бібліотечної освіти в Україні / І. О.  Шевченко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. – Вип. 6. – С. 225-231.

Завдання  Центру  безперервної  інформаційно-бібліотечної освіти УБА.

Шевченко, І. О. Проблемно-модульне навчання на відстані. /  І. О. Шевченко // Бібл. планета. – 2001. – № 3. – С. 34.

Перспективи Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти УБА.

Шевченко,  І.  О.  Сучасні  освітні  технології  в  системі підвищення кваліфікації бібліотекарів / І. О.  Шевченко // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва: 8-ма Міжнар. конф. «Крим 2001»: тема 2001 року: виробники і користувачі друкованої та електронної інформації на шляху до інформаційного суспільства: матеріали. конф., Судак та ін. міста, 9-17 черв. 2001. – М., 2001. – Т. 1. – С. 436-439.

Діяльність  Центру  безперервної  інформаційно-бібліотечної освіти УБА.

SLIS Alumna Plays Role In New Ukrainian Democracy // SLIS Network, Alumni Newsletter, Spring 2001 [Електронний ресурс]. Режим  доступу:  http://www.slis.indiana.edu/news/story.php?story_id=307

Ellie Valentine, MLS'89, took personal pride in the proceedings, which  took  place  in  May  1999.  Since  1995,  when  she  attended  the foundingconference  of  the  Ukrainian  Library  Association,  she  had worked  regularly  with  the  association,  discussing  such  topics  as  the library's role in a democratic society and the importance of collecting and making available government information in public libraries.

Американська бібліотекарка Еллі Валентайн брала участь в установчій конференції УБА.