2004

Башун,  О.  Бібліотеки  США:  погляд  українського  фахівця  /  О. Башун ; рец.: В.С. Пашкова. – Донецьк: «Нора-Друк», 2004. – 56 с.

Про УБА. – С. 4.

Воскобойнікова-Гузєва,  О.  Сучасні  засоби  професійних інформаційних комунікацій / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2004. – N 2. – С. 22-26.

Про ознайомлення учасників семінару-практикуму “Професія – професіоналізм: система безперервної освіти” (червень 2002 р.) з одним з найбільш інформативних сайтів – Української бібліотечної асоціації. – С. 25.

Гаращенко,  О.  КАЛІМЕРА  –  новий  проект  Європейської Комісії [Електронний ресурс] /  О. Гаращенко /// Бібл. форум. – 2004. –  № 1. – С. 22-24. - Режим доступу: http://www.library.kr.ua/calimera/omh1.html

Про  міжнародний  проект    повноправних  та  асоційованих членів  Європейського  Союзу,  крім  того  передбачена  участь третіх країн.  Шлях до проекту прокладено попереднім проектом ПУЛМЕН (PULMAN), партнером від України виступала Українська Бібліотечна Асоціація.

Заява Української бібліотечної асоціації / Учасн. конф. м. Київ, 24-25 листоп. // Бібл. планета. – 2004. – № 4. – 2 с. обкл. Корчинський,  О.  Як  інтернетизувати  бібліотеки  краю  /  О. Корчинський // Срібна Земля: Фест. – 31.12.2003 - 07.01.2004 (№ 52) –  C. 14.  

Про надання доступу до Інтернету в бібліотеках Закарпаття.

Маймескул, К. Невичерпне джерело інформації / К. Маймескул // Чорномор. новини. – 2004. – 30 верес. – C. 3.

Про  урочистості  з  нагоди  175-річчя  найстаршої  публічної бібліотеки  України  –  Одеської  державної  наукової  бібліотеки  ім. М. Горького та виступ її директора Ольги Федорівни Ботушанської, члена Президії УБА.

Пашкова, В. Видавнича діяльність національних бібліотечних асоціацій / В. Пашкова // Вісн. Кн. палати. – 2004. – N 2. – С. 3-5.

Пашкова, В. Роль Української бібліотечної асоціації в реалізації міжнародних проектів розвитку публічних бібліотек / В. Пашкова // Документознавство.  Бібліотекознавство.  Інформаційна  діяльність: Пробл. науки, освіти, практики: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 25-26 трав. 2004 р. – К., 2004. – С. 65-66.

Пашкова, В. Становлення та розвиток видавничої діяльності Української бібліотечної Асоціації / В. Пашкова // Вісн. Кн. палати. –  2004. – N 4. – С. 15-17.

Свідрик,  Л.  Лесина  скарбниця  /  Л.  Свідрик  //  Хрещатик.  – 2004. – 12 жовт. – C. 15.

Розповідь  заслуженого  працівника  культури  України, віце-президента  УБА  Л.  Ковальчук  про  історію  та  розвиток Публічної бібліотеки імені Лесі Українки.

Семілєт,  Н.  Знайомтеся:  Миколаївська  обласна  бібліотечна асоціація / Н. Семілєт // Світ дитячих б-к. – 2004. – №3. – С. 18-20.

Сім мільйонів улюблених книг // Слобідський край – 2004. –  1 лип.- C. 4.

Про  директора  Харьківської  державної  наукової  бібліотеки  ім.  В.  Г.  Короленка  Л.  П.  Незнамову,  нагороджену  відзнакою Української  бібліотечної  асоціації  “За  відданість  бібліотечній справі”.

Скнарь, В. К. Обличчя проекту LEAP у бібліотечному просторі України /В. К.  Скнарь,  І. О. Шевченко // Бібл. форум України. – 2004. – № 1. – С. 18-21.

Роль Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти УБА та Державної академії керівних кадрів культури та мистецтв.

Сом М. Лесина бібліотека / М. Сом // Народна армія. – 2004. – 30 верес., №184. – C.7.

Про Київську Публічну бібліотеку імені Лесі Українки та її  директора Л. І. Ковальчук, віце-президента УБА.

Українська  бібліотечна  асоціація  до  звітно-виборної конференції (берез. 2001 – листоп. 2004) // Бібліотекар України. – 2004. – 30 жовт.

Шевченко І. О. Зміст та підходи до висвітлення інформації про проект LEAP „Інтернет для читачів публічних бібліотек” у ЗМІ / І. О. Шевченко // Вісн. Харків. держ. акад. культури: зб. наук. праць. –  Х., 2004. – Вип. 14. – С. 200-204.

Роль Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти УБА та Державної академії керівних кадрів культури та мистецтв.