Переваги

Привабливість офіційного партнерства полягає в наступному:

Довіра: чесне партнерство та захист інтересів один одного.

Вплив на бібліотечно-інформаційну політику: залучення до творення та реалізації бібліотечно-інформаційної політики, лобіювання інтересів користувачів бібліотек і бібліотекарів на всіх рівнях.

Координація та Співпраця: участь у заходах ВГО Українська бібліотечна асоціація та представлення своїх інтересів через представника у конференціях Асоціації, організація і проведення спільних професійних заходів, що сприяють обміну науковою, методичною, іншою інформацією, обмін досвідом, взаємний обмін візитами учасників заходів, що проводяться в рамках Асоціації. Від офіційного партнера-бібліотеки у заходах з додатковим добровільним пожертвуванням можуть брати участь до 5-ти представників офіційного партнера з внеском як члени Асоціації.

Пріоритет: першочергове забезпечення офіційних партнерів ВГО Українська бібліотечна асоціація літературою, призначеною для книгообміну та перерозподілу; участь представника організації - офіційного партнера у роботі журі конкурсів Асоціації, участь у семінарах і тренінгах ВГО Українська бібліотечна асоціація.

Професійні зв'язки: встановлення  та підтримка контактів  взаємовигідного партнерства з бібліотечними товариствами, бібліотеками та інформаційними центрами провідних зарубіжних країн; участь у міжнародних програмах і проектах, активне залучення до міжнародної діяльності ВГО Українська бібліотечна асоціація.

Реклама та PR: інформація про офіційних партнерів та їхню професійну діяльність представляється на інтернет-порталі ВГО Українська бібліотечна асоціація, інших веб-сайтах, у соціальних мережах, друкованих виданнях, публікаціях у ЗМІ тощо. Протягом року офіційний партнер (небібліотечна установа) може здійснити 4 розсилки електронною поштою (щоквартально).

Поінформованість: отримання професійно необхідної інформації та інформації про діяльність Асоціації.

Українська бібліотечна асоціація – партнерство для розвитку!