Хроніка подій - 2003

Сiчень
Вiдкриття Центру публiчного доступу до Iнтернет за сприянням Посольства США в Українi в Київськiй мiськiй спецiалiзованiй молодiжнiй бiблiотецi "Молода гвардiя". Виступили президент УБА Дригайло В. Г., вiце-президенти Пашкова В. С., Ковальчук Л. I., член президiї Скнарь В. К.
Січень
Вийшла з друку стаття про Українську бібліотечну асоціацію в енциклопедії "Encyclopedia of Library and Information Science" (США). (Т.4. - С.2837-2843), підготовлена віце-президентом Пашковою В.С.
15 січня
Створена секція бібліотек недержавних вузів. Її очолила директор центру науково - гуманітарної інформації Народної української академії І.В.Козицька.
Січень
Віце-президент Пашкова В.С. організувала і провела семінари за проектом LEAP-III для бібліотекарів Житомирщини (21 січня), Кіровоградщини (29 січня) та Одещини (31 січня). У семінарах взяли участь більше 90 директорів і спеціалістів публічних бібліотек.
27 січня
Тернопільським регіональним відділенням УБА оголошено акцію "Бібліотеки - тюрмам". Під час акції передано близько тисячі примірників літератури. В акції взяли участь всі бібліотеки області.
28 січня
Семінар тренінг в Мінську разом із Центром бібліотечних і інформаційних працівників Білорусі. Один із організаторів член президії УБА Скнарь В.К.
29 січня
У Мінську була підписана угода про співпрацю між Тренінг-Центром бібліотечних і інформаційних працівників Білорусі та Центром безперервної бібліотечно-інформаційної освіти УБА в межах розвитку угоди про співпрацю між Білоруською бібліотечною асоціацією та УБА.
Січень
Протягом січня-лютого відкрилося ще 10 Інтернет - центрів за програмою LEAP-II у публічних бібліотеках в різних регіонах України (віце-президент Пашкова В.С.). Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти УБА здійснює моніторинг та навчання бібліотечних фахівців за цією програмою.
30 січня
Вийшов перший номер інформаційного бюлетеня "Бібліотекар України" за 2003 рік.
5 лютого
На УТН у телевізійному бібліотечному круглому столі брали участь члени президії УБА Архипська О.І., Саприкін Г.А.
8 лютого
Семінар з програми LEAP в Луганську проводила член президії Скнарь В.К.
15 лютого
Відбувся Пленум Міністерства культури і мистецтв, в якому взяли участь віце-президент УБА Ковальчук Л.І. та члени президії УБА Вилегжаніна Т.І., Вітенко В.І., Саприкін Г.А.
15-21 лютого
В місті Ганновері, в Технічній бібліотеці Німеччини відбувся семінар учасників програми INTAS, в роботі якого взяла участь член президії УБА Волинець В.М.
25 лютого
Засідання працівників Центру бібліотечно-інформаційної освіти УБА з обговорення програми проблемно - модульного навчання. Організатор - член президії УБА Скнарь В.К. В обговоренні взяли участь президент УБА Дригайло В.Г., віце-президент Ковальчук Л.І., члени президії Саприкін Г.А., Северин Л.С.
28 лютого
Вийшов з друку другий номер інформаційного листка "Бібліотекар України"
13-14 березня
Віце-президент Пашкова В.С. представляла УБА на Європейській конференції за програмою PULMAN ("Публічні бібліотеки активізують використання сучасних мереж") в м.Ойраш, Португалія. В.С. Пашкова - координатор від України цієї програми, що реалізується за підтримки Європейського Союзу. Див.: Пашкова В.С. Роль публічних бібліотек у розвитку електронної Європи: проект PULMAN і Ойрашський маніфест // Бібл. планета. - 2003. - №3. - С.18- 19.
17 березня
Президія УБА поздоровила генерального директора НБУВ Онищенка О.С. з ювілеєм.
21 березня
Віце-президент Пашкова В.С. організувала і провела семінар з бібліотечного маркетингу для 40 працівників технічних бібліотек м.Києва.
30 березня
Вийшов з друку третій номер інформаційного листка "Бібліотекар України".
31 березня - 1 квітня
Міжнародний науково - практичний семінар "Інформаційні технології в бібліотеках і бібліотечній освіті" в НБУВ. В рамках семінару -круглий стіл "Безперервна бібліотечна освіта" організувала член президії УБА Скнарь В.К., в обговоренні взяли участь президент УБА Дригайло В.Г., члени президії Рогова П.І., Саприкін Г.А., Загуменна В.В.
10 квітня
Вийшов з друку збірник статей "Інтернет - центри в публічних бібліотеках", підготовлена Центром безперервної бібліотечно-інформаційної освіти УБА і Державної академії керівних кадрів культури та мистецтв. Редколегія: віце-президент УБА В.С.Пашкова (голова), член Президії УБА Скнарь В.К. та ін.
13 квітня
Створені регіональні відділення Центру безперервної бібліотечно-інформаційної освіти УБА в Донецьку, Миколаєві, Тернополі, Кіровограді, Вінниці та Рівному.
18 квітня
Віце-президент УБА, директор міської публічної бібліотеки ім. Л.Українки м. Києва Ковальчук Л.І. виступила по радіо в програмі "Голос Києва".
Квітень
Голова Харківського бібліотечного товариства І.Г.Левченко і п. О.В. Мар'янчик, зав.відділом Публічної бібліотеки ім.Лесі Українки міста Києва взяли участь у семінарі за проектом PULMAN, що відбувся у Гельсінки, Фінляндія (координатор проекта Пашкова В.С.). Про семінар див.: Левченко И.Г. Публичные библиотеки - ворота к знаниям // Бібл.форум України. - 2003. - №2. - С.42-44.
20 квітня
Віце-президенти УБА Пашкова В.С. і Ковальчук Л.І відвідали і ознайомились з роботою фінських бібліотек.
22 квітня
Віце-президент Пашкова В.С. та члени президії Скнарь В.К. і Вітенко В.І. організували і провели семінар- тренінг для 30 директорів публічних бібліотек і керівників відділів культури за програмою LEAP-II у Тернополі.
25 квітня
Засідання англомовного бібліотечного клубу УБА "Урядова інформація США", провела Елеонора Валентайн, інформаційний спеціаліст, США; взяли участь 15 осіб.
25 квітня
Відкрито сторінку Тернопільського регіонального відділення УБА на сайті обласної універсальної наукової бібліотеки.
30 квітня
Розроблено і опубліковано в четвертому номері інформаційного листка УБА "Бібліотекар України" опубліковано "Положення про секції УБА бібліотек приватних закладів і напрямки роботи секції".
30 квітня
Вийшов з друку четвертий номер інформаційного листка "Бібліотекар України".
Травень
Віце-президент УБА Пашкова В.С. організувала тижневу навчальну поїздку п'яти працівників київських бібліотек до Фінляндії. Інтерв'ю з віце-президентом Пашковою В.С.: Ukrainska gaster pa besok. Lovisa stadsbibliotek funderande model // Ostra Nyland. - 2003. - No52. - P.8. (Фінляндія).
12 травня
Вийшов з друку збірник "Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково - освітніх мереж", матеріали I-V Міжнародних шкіл - семінарів що відбулися в НТУУ "КПІ" за проектом TEMPUS - TAСIS СР- 20552-99.
16 травня
В НПБУ відбувся семінар - презентація програми (UNILIB), організатор член президії Вилегжаніна Т.І. Були присутні президент УБА Дригайло В.Г., члени президії Скнарь В.К., Саприкін Г.А., Рогова П.І.
24 травня
Засідання англомовного бібліотечного клубу УБА "Роль бібліотек у суспільстві" провела американський бібліотекар та освітянин Донна Ашер, США; взяли участь 16 осіб.
30 травня
В п'ятому номері інформаційного листка "Бібліотекар України" опубліковано список кандидатур, представлених на конкурс для нагородження почесними відзнаками УБА, статтю президента УБА Дригайла В.Г. "УБА в дзеркалі статистики, 2001-2003 рр.", а також привітання президії УБА з нагоди ювілею голови Миколаївського осередку УБА Семилєт Н.В.
7-15 червня
В Судаку відбулась десята ювілейна Міжнародна конференція "Крим - 2003". УБА організувала і провела два спеціальні семінари, презентацію книги, розширене засідання Президії. В роботі від України взяли участь 540 спеціалістів, які представили 80 доповідей. Семінарами, круглими столами, секціями, презентаціями керували президент УБА Дригайло В.Г., віце-президенти Пашкова В.С., Ковальчук Л.І., члени президії Архипська О.І., Вилегжаніна Т.І., Волинець В.М., Загуменна В.В., Скнарь В.К.
9 червня
На відкритому семінарі секції статистики аналізу ІФЛА, під час конференції "Крим - 2003", виступив президент УБА Дригайло В.Г. із доповіддю "УБА в зеркале статистики 2001-2003 годах".
13 червня
Під час роботи Кримської конференції відбулося розширене засідання УБА за участю більше 80 бібліотекарів з усіх регіонів України та начальника відділу бібліотек і інформаційних мереж Прокошевої Т.М. На засіданні виступили: Дригайло В.Г., Пашкова В.Н., Скнарь В.К., Левченко І.Г., Вітенко В.І., Волинець В.М., Якобсон І.Н.
15 червня
Номінаціями конференції були відзначені президент УБА Дригайло В.Г., віце-президенти Пашкова В.С., Ковальчук Л.І. На урочистому закритті конференції під час вручення відзнак виступили президент і віце-президент УБА Дригайло В.Г. і Пашкова В.С.
20 червня
З червня 2002 року вийшло сім номерів "Бібліо АС" Вісник Миколаївської обласної бібліотечної асоціації
30 червня
В червневому випуску інформаційного листка "Бібліотекар України" був опублікований "Ойрашський маніфест. Порядок денний проекту PULMAN для електронної Європи", переклад В.С.Пашкової.
З липня по вересень
В "Бібліотекарі України" були опубліковані статті із книги "Международная конференция "Крым": 1994-2003. Хроника первого десятилетия. 10 лет, которые потрясли библиотечный мир" представників України: Прокошевої Т.М., Емірової О.Г., Дригайла В.Г., Емірова А.Р., Дроздової Л.М., Новакової Л. А., Богзи Н.Ф., Морозова С.А., Плетнєвої Р.І., Михайленко Г.С., Попової Л.Я., Мірошниченко Н.М.
1 липня
Віце-президент УБА Пашкова В.С. провела семінар "Як писати проекти" для бібліотекарів Полтавщини. Брали участь 17 фахівців.
1 липня
Почала виходити два рази на місяць газета "Шкільна бібліотека" за сприяння члена президії УБА Рогової П.І.
7 липня
Віце-президенти Пашкова В.С. та Ковальчук Л.І., керівник круглого столу асоціації з питань роботи з іноземними виданнями Ярошенко Т.О. провели семінар "Публічні бібліотеки Фінляндії - інновації на службі громадянському суспільству" за участі спеціалістів публічної бібліотеки м.Гельсінки. Взяли участь 25 директорів публічних бібліотек м.Києва.
30 липня
Вийшов з друку 7-ий номер інформаційного листка "Бібліотекар України".
1-9 серпня
У Всесвітньому конгресі ІФЛА в Берліні взяли участь члени президії УБА Архипська О.І., Загуменна В.В. та 12 представників України.
15 серпня
Президія УБА представила ДАКККіМ України клопотання для зарахування на пільгове навчання шести працівників бібліотек України.
30 серпня
Вийшов з друку 8-ий номер інформаційного листка "Бібліотекар України".
1 вересня
Вийшов у світ перший номер журналу "Бібліотечний форум України". УБА сприяла започаткуванню журналу.
18-19 вересня
У Державній науково-педагогічній бібліотеці відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар "Регіональна інтеграція інформаційного ресурсу освітянської галузі України", організувала член президії УБА Рогова П.І. Від УБА виступила член президії Волинець В.М.
Вересень
15 нових Інтернет-центрів відкрилося в публічних бібліотеках за програмою LEAP-ІІІ (Пашкова В.С.). Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти УБА здійснює моніторинг та навчання бібліотечних фахівців за цією програмою.
16-18 вересня
Віце-президент УБА Пашкова В.С., член президії УБА Скнарь В.К. організували семінар для 40 директорів і спеціалістів 30 бібліотек-учасниць програми LEAP-І у Херсоні.
24 вересня
Солом'янська Райрада м. Києва на своїй сесії прийняла програму розвитку закладів культури району. У засіданні сесії брав участь президент УБА Дригайло В.Г.
24-26 вересня
За сприяння Центру безперервної освіти УБА відбувся фокус-семінар для працівників масових бібліотек "Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів" (керівник семінару професор Андроне Несене, Литва) та підвищення кваліфікації бібліотечних працівників вузівських бібліотек з проблеми "Бібліотека в сучасному світі, нові вимоги і тенденції". Курс лекцій першого заступника директора Національної бібліотеки Чеської республіки Адолора Кнола на тему "Цифрові технології у бібліотеці".
29 вересня
В будинку культури заводу "Росток" відбулося урочисте засідання Солом'янської Райради м. Києва з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Бібліотечних працівників району привітав президент УБА Дригайло В.Г.
29 вересня
Відбулося засідання англомовного бібліотечного клубу УБА "Промоційна діяльність публічної бібліотеки" (провела Івонна Хефт, керівник служби зв'язків з громадськістю публічної бібліотеки району Квінз у Нью-Йорку); взяли участь 22 бібліотекаря.
Вересень
На сайті Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки міста Києва побачило світ друге видання, доповнене і відредаговане:Рекомендації проекту PULMAN: Вид. 2-е перероб. і доп. Пер. з англ.: Я.Є.Сошинська, В.С.Пашкова / Наук. ред. перекладу В.С.Пашкова. - К., 2003. - 274 с.
30 вересня
В державній дитячій бібліотеці України відбулося засідання за участю Міністра культури і мистецтв України Ю.Б. Богуцького з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Були присутні віце-президент УБА Корнієнко А.П. і член президії УБА Саприкін Г.А.
30 вересня
Вийшов з друку 9-ий номер інформаційного листка "Бібліотекар України", в якому опубліковані поздоровлення зі святом Міністра культури і мистецтв України Ю.Б. Богуцького і президента УБА Дригайла В.Г. з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Був оприлюднений список бібліотечних працівників, які нагороджені почесними відзнаками УБА. За відданість бібліотечній справі Вітенко В.І.- директор Тернопільської обласної бібліотеки, член президії УБА Григаш Л.З. - директор Закарпатської обласної бібліотеки Костенко Л.Й.- зав. відділом НБУВ Коваленко Р.М.- заст. директора публ. б-ки ім. Л.Українки м. Києва, член президії УБА Терлецька Л.Н. - зав. сектором бібліотеки Донецького університету За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства Швецова-Водка Г.М. - проф. Рівненського державного гуманітарного університету За внесок у бібліотекознавство Чачко А.С. - проф. КНУКіМ За внесок у бібліотечну освіту Кушнаренко Н.М. - професор, проректор ХДАК Бібліографічний посібник року Два століття Сковородіяни: Біб. довідник/ Укл. Л. Л. Ушкалов, С. Вакуленко, А. Євтушенко; Харківське історико-філологічне товариство; Харків, Державний педагогічний університет.- Харків: Наукове видавництво "Акта". За внесок у бібліотечну справу Онищенко О.С. - генеральний директор НБУВ, президент асоціацій бібліотек України, академік НАН України Почесними грамотами нагороджені Альба М. В. - директор Івано-Франківської обласної бібліотеки Бельницька-Мамонтова О.М. - заступник директора Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького Капкаєва Л. П. - директор Черкаської обласної бібліотеки Кирпа Р.М. - колишній директор, провідний редактор Запорізької обласної бібліотеки для дітей Ключко Л. О. - колишній директор Севастопольської централізованої системи для дорослих Косарєва Л.О. - колишній заступник директора б-ки НТУ "ХПІ" Мах М. М. - директор Волинської обласної бібліотеки для юнацтва Морозова О.В. - зав. сектором центральної дитячої бібліотеки міста Севастополя Самборська М. О. - науковий співпрацівник ДНПБУ Стасюк Л.А. - директор Волинської ОУНБ Сергієнко Н. І. - директор Охтирської РЦБС Сташків М. А. - зав. відділом Львівської обласної бібліотеки Тверда Т. В. - заступник директора Миколаївської міської бібліотеки Білорус І. О. - зав.відділом наукової бібліотеки Львівської політехніки Круглякова Г.С. - головний бібліотекар Черкаської обласної бібліотеки Шадріна Н.О. - завідуюча відділом ДНМБ
2 жовтня
В національній філармонії відбулися урочистості з нагоди 80-річчя газети "Культура і життя". Учасниками зустрічі були президент УБА Дригайло В.Г., віце-президенти УБА Ковальчук Л.І., Корнієнко А.П., члени президії УБА Саприкін Г.А., Коваленко Р.М., Скнарь В.К.
7-9 жовтня
В НБУВ відбулася міжнародна наукова конференція "Інноваційна діяльність - стратегічний напрямок розвитку наукових бібліотек", в якій взяли участь і виступили президент УБА Дригайло В.Г., члени президії УБА Скнарь В.К., Рогова П.І., Загуменна В.В.
14 - 17 жовтня
На Всеукраїнській науково - практичній конференції "Електронні ресурси бібліотек", що проходила в Кіровоградській ОУНБ член президії УБА Архипська О.І. вела круглий стіл "Регіональний інформаційний портал: стан підготовки, проблеми, перспективи". Член президії УБА Вітенко В.І. виступив із доповіддю "Технологія створення електронної бібліотеки: підходи та перспективи". Член президії УБА Вилегжаніна Т.І. презентувала "Інформаційно - пошуковий тезаурус НПБУ".
20 жовтня
Президія УБА поздоровила колектив Центральної бібліотеки для дітей м. Миколаєва з 80-річчям.
29-30 жовтня
В Мінську на міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаційні технології і соціальна значимість бібліотек" і звітно-виборній конференції БПА, виступив президент УБА Дригайло В.Г.
30 жовтня
Вийшов з друку довідник "Бібліотеки Тернополя", підготовлений Тернопільським регіональним відділенням УБА.
30-31 жовтня
В Державній бібліотеці для юнацтва відбулася науково-практична конференція "Нові інформаційні технології у бібліотеках України для юнацтва", організована членом президії УБА Саприкіним Г.А. На конференції виступила член президії УБА Скнарь В.К.
30 жовтня
Вийшов з друку 10-ий номер інформаційного листка "Бібліотекар України".
Жовтень
Американський бібліотекар Івонн Хофт з Публічної бібліотеки Квінсу (Нью-Йорк) виступила перед бібліотекарями Києва, Сум, Одеси та Кіровограду (організатори: Пашкова В.С., голова Кіровоградського відділення асоціації Гаращенко О.М., Одеського Ботушанська О.Ф.).
4 листопада
Відбувся Всеукраїнський чат за сприяння програми IATP (США)"Журналу "Бібліотечна планета"-5 років: запрошуємо до розмови" за участі віце-президентів УБА Корнієнка А.П. та Пашкової В.С.
6 листопада
В НПБУ відбувся круглий стіл "Бібліотечна планета: сьогодення і перспективи розвитку" з нагоди 5-річчя заснування журналу. Участь брали президент УБА Дригайло В.Г., віце-президенти УБА Пашкова В.С. і Корнієнко А.П., члени президії УБА Вилегжаніна Т.І., Саприкін Г.А., Скнарь В.К., Загуменна В.В.
17 листопада
Пашкова В.С.та керівник секції університетських бібліотек Федорова І.М. за підтримки Посольства США в Україні організували відеоконференцію директорів вузівських бібліотек України (Київ, Харків, Суми) з президентом Асоціації бібліотек коледжів і наукових установ Кенноном Тайрономб США.
17-21 листопада
В м. Звенигороді відбулася сьома Міжнародна конференція і виставка "LIBCOM - 2003". На пленарному засіданні з доповіддю виступив президент УБА Дригайло В.Г.
21 листопада
Засідання англомовного бібліотечного клубу УБА "Електронні книги, електронні бібліотеки" провів О.В.Васильєв (Посольство США в Україні).
24 листопада
Президія УБА поздоровила з ювілеєм бібліотекознавця, професора Чачко А.С.
30 листопада
Вийшов з друку 11-ий номер інформаційного листка "Бібліотекар України"
4 - 12 грудня
На базі Миколаївського Регіонального відділення Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти Української бібліотечної асоціації проведено проблемно-модульне навчання за курсами: "Робота в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах" (4 листопада - 12 грудня) для працівників культури (бібліотеки, музеї, навчальні заклади, керівники галузі тощо).
10-13 грудня
Відбувся 5-й київський Міжнародний книжковий ярмарок "Книжковий світ - 2003", співорганізатором якого була УБА. Вперше на цьому ярмарку був представлений стенд УБА. У відкритті ярмарки взяв участь президент УБА Дригайло В.Г.
15 - 26 грудня
На базі Миколаївського Регіонального відділення Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти Української бібліотечної асоціації проведено проблемно-модульне навчання за курсами: "Комфортність обслуговування читачів як показник рівня роботи бібліотек" (15-26 грудня) для працівників ЦБС для дорослих та дітей міста Миколаєва і області.
16 грудня
За підтримки програми IATP (США) відбувся Всеукраїнський чат "Назустріч звітно-виборній конференції УБА: запрошуємо до розмови", в якому взяли участь президент УБА Дригайло В.Г., віце-президенти УБА Пашкова В.С., Ковальчук Л.І., члени президії Волинець В.М., Коваленко Р.М., Кочетков В.М., Айвазян О.Б., Северин Л.І., Вітенко В.І., а також представники осередків УБА і члени УБА з різних регіонів України, які на протязі години обговорювали актуальні проблеми діяльності асоціації.
18 грудня
В бібліотеці НАУ відбувся семінар вузівських бібліотек міста Києва на якому виступив президент УБА Дригайло В.Г. з інформацією про чат "Назустріч звітно-виборній конференції УБА: запрошуємо до розмови".
18-19 грудня
Віце-президент УБА Пашкова В.С. провела семінари для бібліотекарів у Львові, Ужгороді та Мукачеві на тему "Інтернет як бібліотечна послуга". Взяли участь загалом більше 60 директорів і фахівців публічних бібліотек з цих областей.
28 грудня
У ЦБІБО вийшли з друку 13, 14, 15, 16 випуски серії видань "Безперервна бібліотечна освіта".
30 грудня
Вийшов з друку 12-ий номер інформаційного листка "Бібліотекар України".