Хроніка подій - 1996

Січень
Семiнар "Мiжнародне бiблiотечне спiвробiтництво", органiзований Українською бiблiотечною асоцiацiєю спiльно з Домом Америки в Українi, м.Київ.
14 лютого
Українська бібліотечна асоціація спільно з Домом Америки в Україні провела науковий семінар "Інтелектуальна свобода і доступ до інформації в бібліотеках".
18 лютого
Засідання секції "Соціологія та психологія бібліотечної справи" (керівник А.С.Чачко) в Центральній освітянській бібліотеці, м. Київ.
19 березня
Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" i секція бібліотек вищих учбових закладів (керівник Т.О.Ярошенко) організували та провели семінар "Доступ до інформації в бібліотеках: Можливості ІНТЕРНЕТ".
28 березня
Засідання Бібліографічної секції (керівники В.В.Загуменна та Т.В.Добко) в Національній бібліотеці ім.В.І.Вернадського, присвячене проблемам довідково-бібліографічного обслуговування.
16 квітня
Засідання круглого столу "Етика бібліотекаря" (керівник Л.П.Каліберда) в Київському державному інституті культури.
17-19 квітня
Гете-Інститут в Києві, Міністерство культури України та Українська бібліотечна асоціація організували та провели Міжнародний науковий семінар "Сьогодні-завтра-післязавтра: бібліотечний менеджмент у Німеччині, Україні, Росії та Республіці Біларусь" в Науковій бібліотеці Національного університету України "Київський політехнічний інститут".
24-26 квітня
Міжнародний семінар "Нові напрямки бібліотечної діяльності" в Науковій бібліотеці Харківського державного університету за програмою "Професійний розвиток російських та українських бібліотекарів" (Мортенсон-центр міжнародних бібліотечних програм при Іллінойському університеті США, Всеросійська бібліотека іноземної літератури ім.М.І.Рудоміно, Українська бібліотечна асоціація).
22 травня
Засідання Бібліографічної секції (керівники В.В.Загуменна та Т.В.Добко) в Національній парламентській бібліотеці України.
28-31 травня
Другий Всеукраїнський конгрес бібліотекарів. Українська бібліотечна асоціація - член оргкомітету.
30 травня
Конференція Української бібліотечної асоціації в рамках Другого Всеукраїнського конгресу бібліотекарів "Бібліотечний громадський рух в Україні: стан, проблеми, перспективи". Прийняття Кодексу етики бібліотекаря.
Червень
Семінар для членів Української бібліотечної асоціації - працівників дитячих бібліотек провела бібліотекар Публічної бібліотеки м.Грінвіч, штат Нью-Йорк (США) Ж.Посей в Бібліотеці Дому Америки в Україні.
Червень
В рамках Міжнародної конференції "Крим-96" "Бібліотеки та асоціації у світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва" відбулася презентація програми "Професійний розвиток російських та українських бібліотекарів" (Мортенсон-центр міжнародних бібліотечних програм при Іллінойському університеті США, Всеросійська бібліотека іноземної літератури ім.М.І.Рудоміно, Українська бібліотечна асоціація).
Червень
За ініціативою Української бібліотечної асоціації 10 бібліотекарів з різних регіонів України взяли участь у програмі професійного обміну, організованій Інформаційною службою США, і ознайомилися із досвідом бібліотечної діяльності в США.
Червень
За ініціативою Української бібліотечної асоціації та за фінансовою підтримкою Дому Америки в Україні 16 бібліотекарів взяли участь у щорічній Конференції Американської бібліотечної асоціації в м.Нью-Йорк.
Вересень 1996 р. - червень 1997 р.
За ініціативою Української бібліотечної асоціації Дім Америки в Україні організував курси англійської мови для бібліотекарів.
19 вересня
Засідання секції "Безперервна бібліотечно-інформаційна освіта" (керівники В.С.Бабич та В.К.Скнар) з теми "Еволюція бібліотечно-інформаційної освіти у зарубіжних країнах".
Вересень
Участь віце-президента Української бібліотечної асоціації В.С.Бабича в міжнародному семінарі "Удосконалення діяльності публічних бібліотек м.Клужа (Румунія)" за програмою "Розвиток публічних бібліотек" Європейського Союзу. Разом з асоціацією в програмі від України брали участь Центральна міська бібліотека ім.Лесі Українки м.Києва та Київський державний інститут культури.
Листопад
Участь голови Бібліографічної секції Загуменної В.В. у Міжнародній конференції "Законодавство в світі книги", організованій Радою Європи у м.Варшаві (Польща).
18 грудня
Засідання Бібліографічної секції (керівники В.В.Загуменна та Т.В.Добко) "Інформаційна культура в інформаційному суспільстві> в Київському державному інституті культури.
Грудень
Участь президента асоціації В.С.Пашкової в засіданні "Трансформація освіти в країнах Центральної та Східної Європи і країн СНД" в Інформаційній агенції США, м.Вашингтон.