ЗАТВЕРДЖЕНО Президією Української бібліотечної асоціації «28» січня 2013 р.