Молодіжна секція ВГО Українська бібліотечна асоціація

Логотип МС УБА 1
голова: Катерина Косинська, заступниця директра Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету України ім. М. Драгоманова, м. Київ 
заступники:

Вікторія Польова, адміністративна координаторка виконавчого офісу УБА, м. Київ

Оксана Шикула, завідувачка сектором Чернігівської центральної бібліотеки ім. М. М. Коцюбинського Чернігівської міської централізованої бібліотечної системи

Ольга Забенько, директорка Марганецької міської централізованої бібліотечної системи Дніпропетровської області

телефон: +38 (093) 817-59-37
електронна адреса: smb-uba@ukr.net
сайт: www.molod.ula.org.ua
Facebook: www.facebook.com/ MolodUBA
Telegram: t.me/libmolod

12 грудня 2012 р. відбулась он-лайн конференція в соціальній мережі Facebook, ініційована членом Президії УБА Миколою Вірстюком, в якій взяли участь 15 молодих бібліотекарів з різних областей України. За результатами онлайн-зустрічі була створена Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації.

Офіційно секція була затверджена 28 січня 2013 р. на засіданні Президії УБА.

На період 2021-2024 роки до Президії УБА було обрано Іванну Щербинуяка відповідає за молодь в УБА.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Молодіжну секцію Української бібліотечної асоціації

Затверджено Президією УБА

01листопада 2018 р.

1. Загальні положення

1.1. Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації (далі МС УБА) є структурним підрозділом ВГО “Українська бібліотечна асоціація” (далі УБА), створеним для забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації молодіжних ініціатив членів УБА, координації спільної діяльності молодих спеціалістів віком до 35 років - членів УБА (далі молодь УБА).

1.2. Діяльність Секції регулюється чинним законодавством України, Статутом ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та іншими офіційними документами УБА.

1.3. Секція провадить свою діяльність на основі довгострокової програми і річних планів роботи. Річний план роботи Секції затверджується Президією Української бібліотечної асоціації.

2. Місія, мета та завдання

2.1. Місією МС УБА є всебічне сприяння професійному розвитку молоді УБА, підтримка молодіжних ініціатив та професійної активності як одного з головних чинників розвитку бібліотечної справи України та формування демократичного інформаційного суспільства.

2.2. Метою МС УБА є допомога молоді УБА у постійному професійному розвитку, спрямуванні молодіжного потенціалу на реалізацію креативних інноваційних змін у бібліотеках України.

2.3. Завдання МС УБА:

2.3.1. Залучення та активне включення молоді УБА в усі напрями роботи Асоціації;

2.3.2. Менторська підтримка молоді УБА;

2.3.3. Організація та підтримка національних і міжнародних професійних обмінів бібліотечної молоді та молоді УБА;

2.3.4. Сприяння реалізації науково-освітніх та навчальних програм і проектів для молоді.

            3.  Повноваження, права та обов’язки

3.1. МС УБА має повноваження:

3.1.1. Передавати пропозиції та зауваження щодо формування молодіжної політики до Президії УБА через Президента УБА або члена Президії, який відповідає за цей напрям;

3.1.2. Реалізовувати проекти, які відповідають меті та завданням Секції;

3.1.3. Проводити професійні заходи (форуми, навчальні семінари і вебінари, конкурси, зустрічі молоді) та інші культурно-освітні заходи для членів УБА із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, партнерських організацій, експертів із актуальних тем, у т.ч. міжнародних.

3.1.4. Сприяти розвитку міжнародних зв’язків і брати участь у роботі міжнародних організацій у межах своєї компетенції.

3.2. МС УБА має право:

3.2.1. Подавати заявки на грантові програми та адмініструвати проекти, які відповідають меті та завданням Секції;

3.2.2. Здійснювати пошук ресурсів, у т.ч. фінансових для діяльності Секції;

3.2.3. Залучати членів УБА та членів Президії до реалізації планів роботи Секції;

3.2.4. Представляти молодь УБА на професійних українських та міжнародних заходах;

3.2.5. Збирати, обробляти, зберігати та використовувати у своїй діяльності дані про членів УБА віком до 35 років;

3.2.6. Ініціювати створення робочих групи і комісії, авторські колективи і редакційні колегії.

3.3. МС УБА зобов’язана:

3.3.1. На вимогу Президії УБА інформувати про роботу Секції, надаючи Президії проекти документів, копії листів, звернень, програми заходів, запрошення, видання та інші документи, що їх готує Секція;

3.3.2. Щороку оприлюднювати звіт про діяльність Секції за поточний рік та план роботи на наступний рік;

4. Склад Секції

4.1. Секція об’єднує молодих спеціалістів віком до 35 років - членів УБА.

4.2. До складу керівництва МС УБА входять голова та заступники голови, які є дійсними членами УБА віком до 35 років.

4.3. Голову Молодіжної секції УБА за пропозицією Секції призначає Президія УБА на черговому засіданні шляхом голосування.

4.4. Голова Секції обирає заступників.

4.5. Керівництво МС УБА виконує свої основні обов’язки з розвитку Секції на громадських засадах.

 5. Заключні положення

5.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Президією УБА. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються на засіданнях Президії УБА за зверненням керівництва МС УБА.

 

План роботи МС УБА на 2021 р.

План роботи МС УБА на 2020 р.

План роботи МС УБА на 2019 р.

План роботи МС УБА на 2018 р.

План роботи МС УБА на 2017 р.

Публічний звіт діяльності МС УБА за 2018 рік.

Публічний звіт діяльності МС УБА за 2017 рік.

Публічний звіт діяльності МС УБА за 2016 рік.

Публічний звіт діяльності МС УБА за 2015 рік

Публічний звіт діяльності МС УБА за 2014 рік.