Секція працівників шкільних бібліотек

xemchan
адреса: Україна, 04060, м. Київ-60, вул. М. Берлинського, 9 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського
голова: Хемчян Ірина Іванівна, зав. відділу наукового і прикладного бібліотекознавства ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
телефон: +38 (044) 440-66-22; +38 (068) 213-57-60
електронна адреса: metodist08@i.ua
заступник: Матвійчук Оксана Євгеніївна, головний редактор журналу «Шкільна бібліотека» , канд. пед. наук, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання ІППО Київського університету ім. Б. Грінченка
телефон: +38 (067) 850-65-75

Загальні положення

Секція УБА об’єднує працівників шкільних бібліотек, які є найбільшою складовою бібліотечної системи України; надає своїм членам широкі можливості професійного зростання у навчанні, обміні досвідом та ідеями; сприяє організації спільних акцій, дій та конкретних кроків задля розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності шкільних бібліотек, які сьогодні стають одним з вагомих факторів досягнення високої якості освіти, центром навчально-виховного процесу, а також ресурсним інноваційним майданчиком для школярів та вчителів.

Візія

Секція повністю поділяє візію, місію, принципи діяльності та завдання УБА в цілому, викладені в Статуті та Стратегії розвитку. Секція, разом з тим, має особливості, які полягають у сприянні інноваційному розвитку шкільних бібліотек як стратегічних партнерів освіти.

Діяльність секції сприяє зміцненню інформаційної бази системи національної освіти та розвитку інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів, підвищенню фахового рівня бібліотечних фахівців, розвитку шкільних бібліотек як освітніх та культурних центрів.

Місія

Свої зусилля секція спрямовує на створення нової сучасної моделі шкільної бібліотеки спроможної на якісно новому рівні забезпечувати інформаційні потреби тих, хто вчить, та тих, хто навчається.

Напрями та завдання секції

Діяльність секції працівників шкільних бібліотек буде здійснюватись за такими напрямами:

Напрям 1. Інноваційний розвиток шкільних бібліотек

 • Розробка концептуальних документів з питань розвитку шкільних бібліотек.
 • Проведення досліджень із різних аспектів діяльності шкільних бібліотек України.
 • Розробка проектів, які сприяють інноваційному розвитку шкільних бібліотек.
 • Взаємодія зорганізаціями та структурами МОН Україниз метою розвитку шкільних бібліотек.
 • Підготовка науково-методичних матеріалів та рекомендацій щодо удосконалення діяльності шкільних бібліотек.
 • Ініціювання законодавчих ініціатив щодо зміцнення шкільних бібліотек і соціальний захист їх працівників на державному рівні.
 • Нагородження кращих шкільних бібліотекарів України відзнаками УБА.

Напрям 2. Підвищення кваліфікації працівників шкільних бібліотек

 • Організація заходів з підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів: міжнародних та всеукраїнських конференцій, форумів, семінарів, секцій, вебінарів, тренінгів, майстер-класів, курсів (у тому числі з застосуванням сучасних інформаційних технологій).
 • Організація професійних поїздок шкільних бібліотекарів до інших бібліотек України та світу з метою обміну досвідом.
 • Залучення шкільних бібліотекарів до участі у заходах із підвищення кваліфікації та інших акцій (конференцій, семінарів, тренінгів, шкіл, опитувань тощо), організованих УБА, Секцією та іншими організаціями.

Напрям 3. Розвиток корпоративної співпраці шкільних бібліотек України

 • Ініціювання та сприяння розвитку корпоративних українських та міжнародних проектів за участі шкільних бібліотек України.
 • Координація та кооперація ресурсів шкільних бібліотек з бібліотеками інших систем і відомств.

Напрям 4. Сприяння зміцненню позиції Української бібліотечної асоціації як потужної громадської організації

 • Залучення фахівців шкільних бібліотек для вступу до УБА.
 • Об'єднання інтелектуального і творчого потенціалу шкільних бібліотекарів задля розвитку УБА.
 • Взаємодія з секціями УБА.
 • Оперативне інформування про діяльність УБА на сторінках професійних видань, в журналі «Шкільна бібліотека» та науково-методичному часописі «Шкільна бібліотека плюс».
 • Активізація участі шкільних бібліотек у конкурсах УБА.
 • Співпраця з міжнародними асоціаціями шкільних бібліотек.

Права

 • Представляти інтереси шкільних бібліотек у міжнародних проектах та інших заходах, що відбуваються на державному рівні. 
 • Брати участь у розробці нормативно-правової бази бібліотек.
 • Делегувати членів секції для участі у заходах УБА.

 

Звіт про роботу Cекції працівників шкільних бібліотек за 2020 р. тут.

План роботи Секції працівників шкільних бібліотек на 2019 рік - тут.

Звіт про роботу Cекції працівників шкільних бібліотек за 2018 р. тут.

План роботи Секції працівників шкільних бібліотек на 2018 рік - тут.

Звіт про роботу Cекції працівників шкільних бібліотек за 2017 р. тут.

План роботи Секції працівників шкільних бібліотек на 2017 рік - тут.

Звіт про роботу Cекції працівників шкільних бібліотек за 2016 р. тут.

 Libraries war webinar2 Інформаційний огляд-презентація «Діяльність бібліотек в умовах війни – 2022», ДНПБ України, 05.05.2022 р.
School Lib Month 2021

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Краєзнавство в шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності», 1-31 жовтня 2021 р.

Щодо наказу МОН України від 12.08.2014 № 931 та методичні рекомендації тут.

 1Panel discussion 20.11.2020 Панельна дискусія «Роль бібліотек у розбудові Нової української школи», 20.11.2020 р. 
 календар 2019

Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти на 2019 рік - тут

 bibl tvor svob

 ІХ Львівський міжнародний бібліотечний форум:

 1. Інформація - тут
 2. Презентація - тут
 3. Фотозвіт - тут
 Sukhom Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек - 2018 «Шкільна бібліотека - центр творчого розвитку дитини» (до100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського):
 1. Щодо наказу МОН України від 12.08.2014 № 931. Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 19.07.2018 № 22.1/10-2570 - тут
 2. Методичні рекомендації - тут

 new-school-300x206

Бібліотека Нової Української Школи:

 1. Рекомендації "Новий освітній простір" - тут
 2. Концепція Нової Української Школи - тут
 3. Нова українська школа - школа успіху: огляд ЗМІ - тут
 4. Інноваційна діяльність книгозбірень: огляд бібліотекознавчих видань. - тут
 web

Всеукраїнський вебінар „Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек” - тут

 Screenshot_2.jpg

Всеукраїнський вебінар «Роль книги героїко-патріотичного спрямування у вихованні майбутнього громадянина – патріота України» - тут

screen.jpg "Академічна доброчесність та освітянська бібліотека": розширене засідання Секції працівників шкільних бібліотек УБА. 23–24 листопада 2017 року - тут.
обкл з укр-120x175 З Україною в серці: зб. поезій / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Хемчян І. І., Біла Л. О., Рубан А. І.]. – Київ : Фенікс, 2016. – 256 с. - тут.
patriotic_education_method_recommend_2017_обл-120x170.jpg Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : метод. рек. / [авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2017. – 103 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 16). - тут.
Opera Снимок 2022 05 05 160515 dnpb.gov.ua Рекомендаційний бібліографічний список "Патріотичне виховання в бібліотеках" - тут.
Opera Снимок 2022 05 05 160434 ula.org.ua Віртуальна презентацію "Подорожуємо бібліотеками світу" - тут.
dovidnyk-SAUP-000.jpg Довідник академічної доброчесності для школярів - тут.
8

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек – 2017

Щодо наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 № 931. Лист ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України від 18.07.2017 № 211/10 - 1500"

Методичні рекомендації

Фотозвітом про проведені заходи

Презентації тут або тут

5

Про результати 3-го (всеукраїнського) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017»

Анотований каталог конкурсних робіт лауреатів

Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: наказ Міністерства освіти і науки України від 22.08.2017 № 1228, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.09.2017 за № 1139/31007 - тут.

Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек

 screen1

Всеукраїнський вебінар «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини»

asda

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів»

ілюстрація вебінар

Всеукраїнський вебінар «Нові можливості, нові ідеї, нова бібліотека»

ілюстрація форум

Всеукраїнський форум «Місія бібліотек навчальних закладів у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді»

ілюстрація Порошенко

Марина Порошенко презентувала прикладну модель бібліотеки нового зразка для української школи

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек-2016 «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів»

cartЩодо наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 № 931 : лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 02.09.2016 № 2.1/10 – 2018

Рекомендації щодо проведення у 2016 році  Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів»

Дитина і книга: погляд крізь призму часу : бібліогр. огляд вид. із фондів Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант Л. М. Заліток ; наук. ред. П. І. Рогова ; літ. ред. І. П. Білоцерківець ; рецензент О. Є. Матвійчук]. – Київ : [б. в.], 2012. – 109с. –(Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 8).

 

План роботи  секції працівників шкільних бібліотек на 2016 рік

шкільна б-ка

«Шкільна бібліотека»: Всеукраїнський конкурс

КБ

На допомогу професійній самоосвіті: Кабінет бібліотекознавства

Sequence 01 9

Запрошуємо до обговорення концепції "Нової української школи" - http://osvita.ua/school/52106/.