Практичний посібник "Бібліотеки - Хаби цифрової освіти"

изображение viber 2023 03 10 12 36 26 762Бібліотеки — Хаби цифрової освіти : практичний посібник / автори-укладачі: О. Бруй, Т. Козицька, Г. Мацієвська, С. Моісєєва, І. Шевченко ; заг. ред. Я. Сошинської ; ВГО Українська бібліотечна асоціація ; Проєкт підтримки Дія. — Електрон. вид. — Київ : ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2023. — 116 с.

Завантажити документ

Бібліотека як безпечне місце : методичні поради бібліотекарям зі створення безпечного простору в бібліотеках

wiqhgbd Бібліотека як безпечне місце : методичні поради бібліотекарям зі створення безпечного простору в бібліотеках / уклад. Л. Лугова ; бібліогр. О. Сачинська ; Goethe-Institut Ukraine, ВГО Українська бібліотечна асоц. — Електрон. вид. — Київ : УБА, 2022. — 42 с.

Завантажити документ

ХІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотека – вимір незалежності»

260120101096jХІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотека – вимір незалежності» : збірник матеріалів / ВГО Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2021. – 57 с.

Завантажити документ

Нові видання УБА:

З питань отримання цих видань звертайтеся до Виконавчого офісу УБА.

Адреса: 04050, м. Київ, вул. Тургенівська, 83-85
Телефон: +38(044) 383-14-32
E-mail:info@ula.org.ua

jbkjbgMARC 21 формат для бібліографічних даних: методичні рекомендації (скорочений варіант) [Електронний ресурс] / авт.-уклад: Бруй Оксана, Малецька Олександра, Чорна Тетяна ; уклад. словника «Визначення сутностей RDA»: Баньковська Ірина ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія», ВГО Українська бібліотечна асоціація. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,85 Мбайт). – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2021. – 506 с. – Назва з екрана.

Завантажити документ

1200x628 fbpage library

Участь бібліотек у реалізації політики національної пам’яті : науково-методичний порадник / авт.-уклад. Т. Ю. Гранчак ; ВГО Українська бібліотечна асоц., Укр. ін-т нац. пам’яті. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2021. – 62 с. – ISBN 978-617-95010-6-7.

Завантажити документ

dsgherh

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: метаморфози навчального дизайну» : зб. матеріалів / ВГО Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, Я. О. Хіміч. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2021. – 152 с. – ISBN 978-617-95010-5-0.

Завантажити документ

image0024

Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення : матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конф. 6-9 жовт. 2020 р., м. Київ / М-во освіти і науки України ; редкол. :О. М. Бруй (голов. ред.), Я. Є. Сошинська, Є. В. Кулик ; відп. за вип. С. І. Барабаш. – Київ : Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка ; ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2020. – 52 с.ISBN 978-617-95010-3-6

Завантажити документ

Чотири простори бібліотеки: модель діяльності

12

Чотири простори бібліотеки: модель діяльності: практичний посібник / авториукладачі: О. Бояринова, О. Бруй, Л. Лугова, Я. Сошинська, І. Шевченко; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2020. — 104 с.  ISBN 978-617-95010-2-9

Завантажити документ

13

АБІС Koha та створення електронного каталогу в бібліотеках закладів вищої освіти: програма навчального модуля підвищення кваліфікації працівників бібліотек / розробники: Баньковська Ірина, Бруй Оксана, Малецька Олександра, Огура Ігор, Сербін Олег ; ВГО Українська бібліотечна асоціація ; Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : УБА, 2020. – 30 с. ISBN 978-617-95010-1-2

Завантажити документ

zbirnik2

Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : зб. матеріалів / ВГО Укр. бібл. асоц. ; Нац.акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2020. – 106 с. ISBN 978-617-95010-0-5

Завантажити документ

Снимок2

Університетська бібліотека в системі наукових комунікацій: програма навчального модулю підвищення кваліфікації працівників бібліотек / розробники: Бруй Оксана, Кулик Євгенія, Назаровець Марина, Сошинська Ярослава; ВГО Українська бібліотечна асоціація ; Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : УБА, 2020. – 46 с. ISBN 978-966-97740-8-8

Завантажити документ

Снимок3

Процес якісної інформаційної підтримки освіти та досліджень у бібліотеці університету: рекомендації для впровадження моделі / розробники: Бруй Оксана, Кулик Євгенія, Сербін Олег ; за заг. ред. Сошинської Ярослави ; ВГО Українська бібліотечна асоціація ; Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : УБА, 2020. – 25 с. ISBN 978-966-97740-9-5

Завантажити документ

Снимок

Міжнародні стандарти для створення електронних каталогів: програма навчального модулю підвищення кваліфікації працівників бібліотек / ВГО Українська бібліотечна асоціація, Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського ; розробники: Баньковська І. М., Бруй О. М., Малецька О. В. – Київ : УБА, 2019. – 25 с.

Завантажити документ

«Нова бібліотека – відповідальність кожного»

zb biblforum 2019

Х Львівський міжнародний бібліотечний форум «Нова бібліотека – відповідальність кожного» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2019. – 97 с ISBN 978-966-97740-6-4

Завантажити документ

zb 2019

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ;
редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2019. – 80 с. ISBN 978-966-97740-3-3

Завантажити документ

profil

Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної доброчесності [Електронний ресурс] : рекомендації / О. Бруй, Л. Савенкова, С. Чуканова; за участі: О. Ляху, О. Мурашко; рецензент: О. Гужва; Українська бібліотечна асоціація, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека Національного університету «КиєвоМогилянська академія». – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2019. – Онлайновий ресурс. – 16 с. ISBN 978-966-977740-5-7

Завантажити документ

02775467-6d55-41be-861d-ff7ebfdbd425-617x1024

Каталог кращих практик молодіжної роботи в Україні 2018

Завантажити документ

2019-02-06 0747

Методичні рекомендації ВГО Українська бібліотечна асоціація «Молодіжні простори в бібліотеках»
Затверджено Президією УБА 01 листопада 2018 р.

Завантажити документ

zb forum min

ІХ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@ – творимо свободу» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2018. – 61 с.
ISBN 978-966-97740-2-6

Завантажити документ

zb forum min

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. :В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко,Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2018. – 88 с. - ISBN 978-966-97740-1-9

Завантажити документ

zb 2017

VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@: від ідеальної до ефективної»: збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2017. – 70 с. ISBN 978-966-97569-9-2

Завантажити документ

communityКартування громад в Україні: практичний посібник / автори- укладачі: Я. Мінкін, Ю. Антощук, G. Demel ; редколегія: Я. Сошин- ська, M. Krasowska-Igras; Українська бібліотечна асоціація; Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. – Київ : УБА, 2017. – 111 с. – ISBN 978-966-97569-7-8.

Завантажити документ

Academ 1 12

Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці: інформаційний огляд / автори-укладачі: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 41 с. – ISBN 978-966-97569-3-0

Завантажити документ

Academ 2 12

Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ: методичні поради / автори-укладачі: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 39 с. – ISBN 978-966- 97569-4-7

Завантажити документ

Academ 3 12

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – 36 с. – ISBN 978-966-97569-5-4

Завантажити документ

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

Academ 4 12

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3.

Завантажити документ

zbirnik forum 2016VІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Модерна бібліотек@ в мінливому світі» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, О. В. Васильєв. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2016. – 74 с. ISBN 978-966-97569-1-6

Завантажити документ

obkl strat

Матеріали до стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» / Укр. бібл. асоц. ; автори-упорядники : О. М. Бруй, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. С. Пашкова, Я. Є. Сошинська, І. О. Шевченко. – Київ : УБА, 2015. – 57 с. ISBN 978-966-97270-4-6

Завантажити документ

Zbirnyk ULAConference 2015 prev

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, О. В. Васильєв. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2015. – 67 с.

Завантажити документ

Image

Image

Image

 

Image

Image

Image

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.