За внесок у бібліотекознавство

Положення про почесну вiдзнаку ВГО Українська бiблiотечна асоцiацiя 

«ЗА ВНЕСОК У БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО»

Затверджено на засіданні Президії Української бібліотечної асоціації 12 березня 1996 р., із змінами від 19 березня 2020 р.

 1. Це положення визначає умови і порядок нагородження почесною відзнакою ВГО Українська бібліотечна асоціація (УБА) «За внесок у бібліотекознавство» науковців, викладачів закладів вищої освіти, бібліотекарів-практиків України та іноземних держав.
 2. Почесна відзнака «За внесок у бібліотекознавство» встановлюється з метою сприяння розвитку бібліотечної теорії та впровадження її досягнень в практику для подальшого удосконалення бібліотечного обслуговування, ефективної організації функціонування бібліотечних мереж і систем, стимулювання творчих пошуків науковців.
 3. Почесна відзнака «За внесок у бібліотекознавство» присуджується щорічно одній особі за визначні наукові досягнення, зокрема за
 • розвиток теорії та історії бібліотечної справи і впровадження результатів наукових досліджень у бібліотечну практику шляхом оприлюднення їх в монографіях, наукових збірниках, статтях та інших публікаціях, публічного захисту на наукових конференціях і симпозіумах;
 • розробку нових напрямів у бібліотекознавстві, розробку концептуальних положень розвитку бібліотечної теорії, практики, бібліотечно-інформаційної освіти;
 • наявність наукової школи (підготовка докторів і кандидатів наук, керівництво дипломними роботами студентів);
 • участь у роботі Вчених рад, редколегій журналів і наукових збірників, редагуванні наукових праць;
 • організацію та активну участь в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, практикумах та інших наукових подіях;
 • участь у підготовці фахівців бібліотечно-інформаційної сфери та підвищенні їхньої кваліфікації;
 • поширення серед громадськості досягнень бібліотечної науки і практики, популяризацію праць видатних бібліотекознавців;
 • активну участь в роботі УБА, інших професійних об’єднань, комісій тощо.
 1. Почесна відзнака «За внесок у бібліотекознавство» присвоюється Президією УБА за поданням регіональних відділень або офіційних партнерів.

Щороку від регіонального відділення або офіційного партнера може бути висунута одна кандидатура.

До подання про присвоєння почесної відзнаки «За внесок у бібліотекознавство» необхідно додати докладну характеристику на представленого кандидата та список його публікацій.

 1. Скановані копії документів надсилаються на офіційну електронну адресу ВГО Українська бібліотечна асоціація та розглядаються Президією УБА у встановлені терміни.
 2. Нагородженим особам вручається Почесна відзнака встановленого зразка. Нагородження проводиться на щорічній Конференції УБА. Досвід роботи нагородженого(ої) висвітлюється на комунікаційних ресурсах УБА.

Положення про почесну вiдзнаку ВГО Українська бiблiотечна асоцiацiя «ЗА ВНЕСОК У БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО» (1996-2019 рр.)

Переможці 2017 року
 • Колесникова Тетяна Олександрівна, директор Науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Переможці 2013 року
 • Пашкова Валентина Степанівна, доктор історичних наук, віце-президент УБА, директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні
Переможці 2011 року
 • Березюк Ніна Михайлівна, гол. бібліограф Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна
Переможці 2010 року
 • Ярошенко Т. О. - директор Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська Академія».
Переможці 2009 року
 • Слободяник М.С. - директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор історичних наук, професор
Переможці 2004 року
 • Петрова Л.Г. – докторант Київського національного університету культури і мистецтв, автор монографії “Бібліотека в умовах соціально-економічних змін”.
Переможці 2003 року
 • Чачко А.С. – професор Київського національного університету культури і мистецтв.
Переможці 2002 року
 • Згурська О.С. – зав. відділом Державної наукової медичної бібліотеки.
Переможці 1998 року
 • Савіна З.І. – зав. науково-дослідним відділом Національної парламентської біблотеки України