За внесок у бібліотечну освіту

Положення про почесну вiдзнаку ВГО Українська бiблiотечна асоцiацiя

«ЗА ВНЕСОК У БІБЛІОТЕЧНУ ОСВІТУ»

Затверджено на засіданні Президії Української бібліотечної асоціації 12 березня 1996 р., із змінами від 19 березня 2020 р.

1. Це положення визначає умови і порядок нагородження почесною відзнакою ВГО Українська бібліотечна асоціація (УБА) «За внесок у бібліотечну освіту» викладачів закладів вищої освіти, які готують бібліотечних фахівців, а також системи підвищення кваліфікації бібліотекарів.

2. Почесна відзнака «За внесок у бібліотечну освіту» встановлюється з метою підтримки творчої професійної діяльності працівників освіти та стимулювання їхньої участі в розбудові національної системи бібліотечної освіти.

3. Почесна відзнака «За внесок у бібліотечну освіту» присуджується щорічно одній особі за визначні заслуги в розвитку бібліотечної освіти.

4. Почесна відзнака присвоюється викладачам

- які працюють у бібліотечній освіті та виявили високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіють ефективними формами і методами організації навчального процесу, забезпечують високу результативність і якість навчання;

- є авторами підручників, навчальних посібників, а також інших видань, які застосовуються в навчальному процесі;

- впроваджують в навчальний процес педагогічні новації і нові технології з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності;

- забезпечують зв’язок навчання з наукою і виробництвом;

- проводять наукові дослідження із залученням студентської молоді, здійснюють наукове керівництво дипломними і дисертаційними роботами студентів і аспірантів;

- беруть активну участь у розбудові бібліотечної освіти України шляхом науково-дослідної діяльності в галузі освіти, публікацій, виступів з доповідями на конференціях і симпозіумах, у медіа та перед громадськістю.

5. Почесна відзнака «За внесок у бібліотечну освіту» присвоюється Президією УБА за поданням регіональних відділень або офіційних партнерів.

Щороку від регіонального відділення або офіційного партнера може бути висунута одна кандидатура.

До подання про присвоєння почесної відзнаки «За внесок у бібліотечну освіту» необхідно додати докладну характеристику на представленого кандидата та список його публікацій.

6. Скановані копії документів надсилаються на офіційну електронну адресу ВГО Українська бібліотечна асоціація та розглядаються Президією УБА у встановлені терміни.

7. Нагородженим особам вручається Почесна відзнака встановленого зразка. Нагородження проводиться на щорічній Конференції УБА. Досвід роботи нагородженого(ої) висвітлюється на комунікаційних ресурсах УБА.

Положення про почесну вiдзнаку ВГО Українська бiблiотечна асоцiацiя «ЗА ВНЕСОК У БІБЛІОТЕЧНУ ОСВІТУ» (1996-2019 рр.)

Переможці 2019 року
  • Соляник Алла Анатоліївна, декан факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, доктор педагогічних наук, професор
Переможці 2018 року
  • Медведєва Валентина Миколаївна, професор кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв, кандидат педагогічних наук
Переможці 2010 року
  • Хіміч Ярослава Оленівна, професор Інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Переможці 2009 року
  • Новальська Тетяна Василівна, декан факультету культурології, завідуюча кафедрою книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв.
Переможці 2005 року
  • Чернець Василь Гнатович, ректор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, професор, кандидат філософських наук.
Переможці 2004 року
  • Загуменна Віра Вікторівна, завідувачка кафедри, професор Київського національного університету культури і мистецтв, член президії УБА.
Переможці 2003 року
  • Кушнаренко Наталя Миколаївна, професор, проректор Харківської державної академії культури
Переможці 2002 року
  • Ківшар Таїсія Іванівна, д.і.н., зав. кафедрою бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв, доктор історичних наук.
Переможці 1998 року
  • Скнарь Валентина Кирилівна, зав. кафедрою Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Переможці 1996 року
  • Бабич Василь Степанович, декан факультету бібліотечно-інформаційних систем, професор Київського національного університету культури та мистецтв