За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства (вручалась до 2017 р.)

Положення про почесну вiдзнаку ВГО Українська бiблiотечна асоцiацiя

“ЗА ВНЕСОК У РОЗВИТОК БІБЛІОГРАФІЇ ТА БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА”

Затверджено Президією Української бібліотечної асоціації 12 березня 1996 р

 1. Це положення визначає умови і порядок нагородження почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації (УБА) “За внесок у розвиток бібліографії та   бібліографознавства” науковців, викладачів та бібліографів-практиків України.
 2. Почесна відзнака “За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства” встановлюється з метою сприяння   розвитку теорії бібліографії як умови подальшого удосконалення інформаційно-бібліографічного та бібліотечного обслуговування населення України.
 3. Почесна відзнака “За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства” присуджується щорічно одній особі за визначні заслуги в розвитку теорії і практики бібліографії.
 4. Почесна відзнака “За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства” присвоюється Президією УБА за представленням її регіональних та галузевих відділень.
 5. Клопотання про присвоєння почесної відзнаки можуть порушуватись первинними організаціями УБА окремих установ, в тому числі не бібліотечних.

До клопотання про присвоєння почесної відзнаки “За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства” необхідно додати список друкованих праць та докладну характеристику на представленого кандидата, в якій необхідно звернути увагу на його внесок у:

 • розробкупроблемтеорії, історії, методикитаорганізації бібліографічної роботи в Україні (через написання статей, монографій, дисертацій, рецензій тощо)
 • складання, рецензуваннятанауковередагуваннябібліографічних праць
 • впровадженняновихінформаційнихтехнологійвбібліографічну діяльність
 • підготовкупідручників, посібників, програмтаметодичних розробок з бібліографічних дисциплін
 • роботу редколегій спеціальних видань, Державних та міжнародних рад по координації досліджень в галузі бібліотекознавства і бібліографознавства
 • популяризаціюбібліотечно-бібліографічнихзнань, бібліографічної освіти, бібліографічних видань на сторінках преси, в засобах масової інформації тощо
 • запровадженнярезультатівтеоретичнихрозробоквбібліотечно-бібліографічну практику (виступи на конференціях, семінарах, нарадах; організація бібліографічних підрозділів в бібліотеках, бібліографічних кафедр в вузах тощо)
 • залученнямолодихнауковцівдорозробкибібліографознавчих проблем (керівництво аспірантами, студентськими науковими роботами тощо)
 • організаціютапроведеннянауковихтанауково-практичних конференцій, семінарів з проблем розвитку бібліографії та бібліографознавства
 1. Регіональні (галузеві) відділення, розглянувши клопотання, свою рекомендацію про представлення до нагородження почесною відзнакою разом з іншими документами надсилають до експертної комісії, яка призначається президією УБА. Експертна комісія розглядає подані матеріали і разом із своїми рекомендаціями передає на розгляд президії УБА, яка виносить рішення про нагородження.
 2. Імена визначних діячів, яким присуджена почесна відзнака УБА “За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавство”, вносяться в Книгу пошани УБА. Вони морально і матеріально стимулюються, їх діяльність висвітлюється в засобах масової інформації, друкованих виданнях УБА.

Переможці 2017 року

 • Самчук Лариса Іванівна, завідувач відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Переможці 2015 року
 • Полянська Надія Іванівна, зав. відділу Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка
Переможці 2013 року
 • Требіна Надія Михайлівна, зав.сектором Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім.Олеся Гонрчара
Переможці 2011 року
 • Литвиненко Наталія Кімівна, ст.викладач Луганського державного інституту культури і мистецтв
Переможці 2010 року
 • Астапенко Тетяна Сергіївна, заст. директора з наукової роботи Миколаївської ОУНБ ім.О.Гмирьова
Переможці 2009 року
 • Зленко Григорій Дем’янович, завідуючий редакційним відділом Одеської національної наукової бібліотеки ім.М.Горького
Переможці 2006 року
 • Жданова Рона Станіславівна, головний бібліограф Національної парламентської бібліотеки України
Переможці 2005 року
 • Дубровіна Любов Андріївна, директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського, доктор історичних наук, професор
Переможці 2004 року
 • Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна, член Президії УБА
Переможці 2003 року
 • Швецова-Водка Галина Миколаївна, професор Рівненського державного гуманітарного університету
Переможці 2002 року
 • Дерлеменко Таміла Федорівна, зав. сектором Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН
Переможці 1998 року
 • Патока Валентина Василівна, зав. відділом наукової бібліографії Національної парламентської бібліотеки України
Переможці 1996 року
 • Королевич Нінель Федорівна, професор Київського національного університету культури та мистецтв