«Розвиток бібліотек переміщених університетів як центрів підтримки освітнього та наукового процесів»

slide-image-1
час проведення: 1 листопада 2019 р. – 31 грудня 2020 р.
керівник проекту: ВГО Українська бібліотечна асоціація
партнери проекту: Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Проект «Розвиток бібліотек переміщених університетів як центрів підтримки освітнього та наукового процесів» ВГО Українська бібліотечна асоціація здобув перемогу в грантовій програмі Посольства США в Україні «Підтримка для українських переміщених університетів».

Мета проекту – сформувати спроможності бібліотек переміщених університетів для активізації їхньої діяльності як центрів підтримки освітнього та наукового процесів університетів.

У проекті взяли участь 11 бібліотек переміщених університетів:

 • Наукова бібліотека Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця);

 • Бібліотека Горлівського інституту іноземних мов Державного ВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут Донецької обл.);

 • Науково-технічна бібліотека Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. Дружківка Донецької обл.);

 • Науково-технічна бібліотека Донецького національного технічного університету (м. Покровськ Донецької обл.);

 • Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.);

 • Бібліотека Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (м. Київ);

 • Бібліотека Донецького національного медичного університету (м. Кропивницький);

 • Бібліотека Державного закладу «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне Луганської обл.);

 • Загальна бібліотека Луганського державного університету внутрішніх справ України імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк Луганської обл.);

 • Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк Луганської обл.);

 • Наукова бібліотека Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ Луганської обл.).

Усі бібліотеки отримали комплект комп’ютерного та іншого обладнання, необхідного для автоматизації основних бібліотечних процесів та обслуговування користувачів. П’ять бібліотек, у яких відсутня автоматизована бібліотечно-інформаційна система, впровадили АБІС Koha.

Бібліотекарі та менеджери освітнього та наукового процесів в переміщених університетах отримали модель та рекомендації, пройшли навчання та здобули компетентності з розвитку бібліотек як центрів підтримки освіти та досліджень.

Звіт

Круглий стіл «Роль бібліотек у підтримці освіти та досліджень переміщених університетів» - відеозапис:

Ч.1. https://youtu.be/nWvMOD27jYc

Ч.2. https://youtu.be/iVmU9c4b_sA

Ч.3. https://youtu.be/EAVPSMsoTpk

Матеріали

Процес якісної інформаційної підтримки освіти та досліджень у бібліотеці університету. Рекомендації для впровадження моделі.

Програма навчального модулю підвищення кваліфікації працівників бібліотек «Університетська бібліотека в системі наукових комунікацій».

Програма навчального модуля підвищення кваліфікації працівників бібліотек «АБІС Koha та створення електронного каталогу в бібліотеках закладів вищої освіти».