Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

odessa
адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24
телефон: +38 (048) 722-12-10
електронна адреса: library@onu.edu.ua
вебсайт: http://lib.onu.edu.ua/
ютуб: https://www.youtube.com/embed/WR4z9azcBiE
директор: Подрезова Марина Олексіївна
 
Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (НБ ОНУ) заснована у 1817 р. як бібліотека Рішельєвського ліцею.
odessa2 

Після перетворення ліцею в Імператорський Новоросійський університет у 1865 р., бібліотека увійшла до складу університету як фундаментальна. За період свого існування НБ ОНУ пройшла ряд перетворень. З 1920 по 1923 рр. вона була «Головною бібліотекою вищої школи», що очолювала мережу місцевих вузівських бібліотек. З 1923 по 1930 рр. – «Центральна наукова бібліотека м. Одеси», що обслуговувала всіх науковців міста. З 1930 по 1933 рр. бібліотека була адміністративно об’єднана з Одеською публічною бібліотекою під загальною назвою «Одеська державна наукова бібліотека». І нарешті, з відновленням університетів в Україні, у 1933 р. бібліотека відродилась як університетська й увійшла в структуру Одеського державного університету. З 1976 р. НБ ОНУ – методичний центр вишівських бібліотек м. Одеси, а в 1987 р. одержує статус Зонального методичного центру бібліотек ЗВО Півдня України, що здійснює допомогу та методичне керівництво 36 бібліотеками.

Фонд бібліотеки нараховує близько 4 млн. примірників. Це – унікальні зібрання джерел інформації, що включають: книги, брошури, періодичні видання, видання на електронних носіях тощо. Виняткове науково-культурне значення мають 21 іменна колекція, які заповіли університету видатні вчені, державні діячі, ректори, професори. Особливу цінність має відділ періодики.

НБ ОНУ – науково-дослідна установа університету, що займається науковою роботою з вивчення історичних зібрань, реконструкції «розсіяних» колекцій; досліджень з історії університету, бібліотеки; краєзнавчих та біографічніх досліджень, пов’язаних з історією університету. НБ ОНУ бере участь у створенні Державного реєстру книжкових пам’яток України як складової частини Державного реєстру національного культурного надбання та національної бібліографії України й репертуару української книги та періодики. Бібліотека активно займається наукометричними та бібліометричними дослідженнями, моніторингом світових інформаційних ресурсів, збиранням та аналізом інформації про світові та національні рейтинги вишів, сприяє просуванню періодичних видань університету в наукометричні бази даних світу.

Наукова бібліотека створює власний видавничий продукт. Це і книжкові видання: монографії, довідкові видання, біо- та бібліографічні покажчики тощо, і статті в наукових журналах та збірниках. Крім того НБ ОНУ готує та видає періодичний науковий журнал «Бібліотечний Меркурій» (до 2019 р. – «Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство»), включений до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 1188 від 24.09.2020 р.). У міні-електронному журналі відкритого доступу «Biblio-Коллегіум» публікуються матеріали секції «Бібліотечно-бібліографічна справа», що є невід’ємною складовою щорічної Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ.

У 2010 р. створено Репозитарій ОНУ як платформу для інтеграції у світовий інформаційний простір. Репозитарій зареєстровано: у світовому реєстрі ROAR (Соутгемптонський університет, Великобританія), «Покажчику Репозитаріїв відкритого доступу» (Ноттінгемський університет, Великобританія), у Simple Metadata in Open Ukraine Archives (oai.org.ua) (Система пошуку у відкритих архівах України), у міжнародному реєстрі ISSN та отримано статус повноцінного відкритого електронного видання (2013), у якому можна публікувати результати досліджень як у першоджерелі.

НБ в рамках участі ОНУ в Проекті сприяння академічної доброчесності в Україні з 2018 р. здійснює перевірку кваліфікаційних і наукових робіт на наявність плагіату.

Наукова бібліотека дотримується інформаційної концепції розвитку бібліотеки, коли пріоритетом є інформаційна функція, а бібліотека розглядається як інформаційна установа, що завдяки найновішим технічним засобам обробки інформації стає бібліотекою автоматизованою і пропонує свої послуги в мережевому режимі. Наразі бібліотека має 135 комп’ютерів та 3 сервери, бібліотечну інформаційну систему «Absotheque Unicode», впроваджена система автоматизованого обслуговування, надається можливість електронного замовлення.

У бібліотеці функціонують шість читальних залів: два універсальних, два тематичних – при відділі рідкісних видань і рукописів та зал суспільних наук; виділено індивідуальні місця для роботи, зали оснащені комп'ютерами з доступом до всіх електронних видань і баз даних, які є в наявності в бібліотеці, діє доступ до Wi-Fi. Відкрито зал для групових занять студентів, де організовуються семінари, лекції, заняття. Організована зона вільного спілкування, місця для самостійної роботи з власними гаджетами.

Міжнародне співробітництво

Наукова бібліотека підтримує зв’язки з Дослідницьким центром польської бібліографії Естрейхерів Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), Університетом «Вища Антропологічна школа» (м. Кишинев, Молдова), Академічною бібліотекою Латвійського університету (м. Рига, Латвія), Бібліотекою Підляська імені Лукаша Гурницького (м. Белосток, Польща), в рамках договору Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Афінського національного університету імені Каподистрії з Філією Грецького Фонду Культури (м. Одеса).

Електронні ресурси Наукової бібліотеки:

 1. Електронний каталог, електронне замовлення літератури
 2. Репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова
 3. Електронна бібліотека рідкісних видань
 4. Сайт наукового журналу «Бібліотечний Меркурій»
 5. Сайт електронного журналу «Biblio-колегіум»
 6. Імідж каталог
 7. Описи архівів
 8. Бази даних
 9. Віртуальні виставки
 10. Періодичні видання ОНУ
 11. Навчальні та методичні матеріали
 12. Веб-ресурси – Інтернет-навігатор повнотекстових баз даних
 13. Дослідникам – вимоги щодо оформлення наукових публікацій

Історія Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова