Наукова бібліотека Національного університету водного господарства та природокористування

jhbb
адреса: 33000, м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75
телефон: +38 (0362) 63 44 10
сайт: http://lib.nuwm.edu.ua/
e-mail: biblioteka@nuwm.edu.ua
директор: Крива Алла Василівна

Сайт Наукової бібліотеки Національного університету водного господарства та природокористування http://lib.nuwm.edu.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі користувачі в університеті мають необмежений доступ до мережі Інтернет. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-наукової програми викладені в цифровому репозиторію: http://ep3.nuwm.edu.ua/який наповнює і редагує Наукова бібліотека університету.

Автоматизація всіх бібліотечних процесів вносить цілий спектр нових можливостей і допомагає користувачам оперативно отримати необхідну інформацію за допомогою програмного продукту „УФД/Бібліотека” та баз данних: "Електронний каталог""Тематична база даних статей з періодичних видань""Картотека статей з наукових збірників НУВГП""Читачі". Наукова бібліотека Національного університету водного господарства та  природокористування увійшла до Зведеного каталогу міст України. Знайти потрібну літературу у вузівських і публічних бібліотеках Рівного відтепер зручніше. Рівне приєдналося до Зведеного бібліотечного каталогу України, де пошук літератури можна провести відразу у кількох бібліотеках. http://ush.com.ua/

Бібліотечний фонд багатогалузевий, нараховує 497350 примірників, складається з монографій, дисертацій (з 1956 року), авторефератів дисертацій (з 1949 року), збірок праць, підручників, навчальних посібників та методичних матеріалів  вчених нашого університету, наукових видань вітчизняних і зарубіжних авторів, періодичних та інформаційних видань, соціально-економічних та художньої літератури,  більше 100 назв журналів та більше 15 назв газет. Виділено фонд цінної і рідкісної літератури, який налічує 2978 примірників і має велику наукову цінність. Всі наші ресурси доступні для використання в цифровому репозиторії.

Бібліотечне обслуговування читачів проводиться в автоматизованому режимі на 3 абонементах і у 4 читальних залах на 200 посадкових місць, з яких 3 – галузеві, 1- спеціалізований читальний зал для професорсько-викладацького складу, аспірантів та магістрів; МБА (міжбібліотечний абонемент); каталоги, в т.ч. електронний (понад 87081 одиниць записів), бібліографічні картотеки,  в тому числі персоналії (з 1955р); фонд довідкових і бібліографічних видань.

Така розгалужена система  Наукової бібліотеки дає можливість щорічно обслуговувати всіма структурними підрозділами понад 20 000 користувачів у рік, у т.ч. 10 000 студентів. Книговидача становить 835 000 примірників у рік.

Читальні зали забезпечені бездротовим безкоштовним доступом до мережі Інтернет.  Всі ресурси Наукової бібліотеки доступні через сайт Наукової бібліотеки університету : http://nuwm.edu.ua/

НУВГП підключено до глобальної наукометричної бази Web of Science. Викладачі та співробітники користуються контентом та можливостями наукометричної системи. Web of Science дозволяє організувати пошук за ключовими словами, за окремим автором іза організацією (університетом), підключаючи при цьому потужний апарат аналізу знайдених результатів.

Для НУВГП відкрито доступ до наукометричної та універсальної реферативної бази даних SCOPUS. Доступ здійснюється в читальній залі  з локальної мережі університету за посиланням: www.scopus.com

SCOPUS надає своїм користувачам можливість отримати результати тематичного пошуку з однієї платформи зі зручним інтерфейсом, відслідкувати свій рейтинг в SCOPUS (цитування власних публікацій; індекс Гірша).