Конкурс електронних каталогів. Положення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО конкурс Електроних Каталогів на сайтах Бібліотек України

Затверджено Президією УБА 29.05.2013 р.

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конкурс електронних каталогів на сайтах бібліотек України (далі - Конкурс) проводиться в 2013 році до Всеукраїнського дня бібліотек і входить до переліку щорічних конкурсів систем електронного бібліотечного обслуговування.

1.2.Організаторами Конкурсу є Українська бібліотечна асоціація та Асоціація «Інформатіо-Консорціум».

До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися представники творчих спілок відповідного профілю, громадських організацій, підприємств, установ та організацій за їх згодою.

1.3.На конкурс мають право подаватися бібліотеки, що пропонують доступ до електронного каталогу через мережу Інтернет. Електронний каталог повинен бути універсального спрямування.

1.4. Мета Конкурсу:

 • удосконалення віддаленого сервісного обслуговування користувачів засобами мережі Інтернет;
 • розширення користувацької аудиторії бібліотечних сайтів;
 • підвищення рівня бібліотечних працівників у використанні сучасних інформаційних технологій та інформаційних ресурсів;
 • підвищення престижу бібліотеки.

1.5. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється оргкомітет  і  журі. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується щорічно рішенням Президії Української бібліотечної асоціації. До оргкомітету і журі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної справи.

1.5.1. Оргкомітет Конкурсу:

 • працює на громадських засадах та самостійно визначає порядок своєї роботи;
 • доводить до відома учасників інформацію про термін та умови проведення Конкурсу;
 • затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік документів, необхідних для участі;
 • затверджує перелік учасників Конкурсу за результатами попереднього  розгляду поданих заявок, документів;
 • здійснює поточну взаємодію щодо організаційних питань з  журі та  учасниками Конкурсу;
 • виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

1.5.2. Журі Конкурсу:

 • склад  журі формується Українською бібліотечною асоціацією і складається з 5 осіб з числа висококваліфікованих фахівців бібліотечної справи та членів професійних громадських об'єднань.
 • журі є тимчасово діючим робочим органом, завданням якого є перегляд, оцінювання виконаних під час Конкурсу робіт та визначення переможців у відповідній номінації.
 • журі самостійно визначає порядок своєї роботи, його рішення є остаточним і не підлягає зміні.

2.      УМОВИ УЧАСТІ

2.1 До участі у Конкурсі допускаються електронні каталоги на сайтах бібліотечних установ будь-якої відомчої підпорядкованості, які вчасно подали заявку на участь у Конкурсі.             

2.2 Конкурс  проводиться за такими номінаціями:             

 • 1-а номінація: Кращий електронний каталог на сайті бібліотеки національного/державного рівнів;
 • 2-а номінація: Кращий електронний каталог на сайті обласної універсальної наукової бібліотеки;
 • 3-я номінація: Кращий електронний каталог на сайті централізованої бібліотечної системи (ЦБС) /її філіалу;
 • 4-а номінація: Кращий електронний каталог на сайті бібліотеки  навчального закладу;
 • 5-а номінація: Кращий електронний каталог на сайті спеціальної бібліотеки;

Організації-спонсори конкурсу мають право на введення додаткових номінацій, не передбачених цим Положенням, для заохочення бібліотек-учасниць.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1.  Конкурс проводиться у термін з 10.06.2013 р. до 10.09.2013 р.

3.2. Терміни проведення Конкурсу затверджуються рішенням Президії Української бібліотечної асоціації.

3.3. Інформація про Конкурс та його підсумки оприлюднюється на сайтах Української бібліотечної асоціації www.ula.org.ua і Асоціації «Інформатіо-Консорціум» www.informatio.org.ua   не пізніше  29.09.2013 р.

4. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

4.1.Заявки на участь у Конкурсі заповнюються до 10 вересня 2013 р. на спеціальній веб-сторінці.

5. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ

5.1.  Експертна оцінка представлених на Конкурс каталогів здійснюється журі. Журі розглядає представлені роботи, визначає переможців, здійснює нагородження. Рішення журі остаточне і оскарженню не підлягає.

5.2. Електронні каталоги на сайтах бібліотек оцінюються за наступними критеріями:

 • Наявність різноманітних видів пошуку документів (базовий, розширений, спеціальний)
 • Наявність пошуку по видах документів (книги, журнали, інше)
 • Кількість інформаційних полів, що доступні у розширеному пошуку
 • Можливість використання рубрикаторів, класифікаторів тощо
 • Наявність пасивної допомоги читачам (Дошка допомоги)
 • Наявність активної допомоги читачам (Електронна довідка)
 • Можливість попереднього замовлення документів
 • Наявність оцінки документів читачами (реєстрація популярності документу)
 • Наявність спеціальних заходів стимулювання попиту на документи
 • Фактор дизайнерського оформлення системи
 • Можливість друку складеного списку літератури
 • Можливість одночасного пошуку в різних базах каталогу (якщо в каталозі декілька баз даних)
 • Оперативність оновлення баз даних
 • Швидкість оброблення запиту
 • Можливість вибору стислого або розширеного бібліографічного опису документа
 • Наявність обліку відвідувань каталогу
 • Можливість цілодобового доступу

6. ПІДСУМКИ КОНКУРСУ і НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

6.1 Переможці Конкурсу визначаються в кожній з номінацій у відповідності до набраних балів і нагороджуються дипломами та мають змогу розмістити у себе на сайті банер «ПЕРЕМОЖЕЦЬ конкурсу Електроних Каталогів ".

6.2 . Інформація про Конкурс та його підсумки оприлюднюється на сайтах Української бібліотечної асоціації www.ula.org.ua і Асоціації «Інформатіо-Консорціум» www.informatio.org.ua   не пізніше   29.09.2013 р.

6.3. Матеріали Конкурсу зберігаються в офісі Української бібліотечної асоціації.

 

Переможці 2013 року

2 номінація: Кращий електронний каталог на сайті обласної універсальної наукової бібліотеки / КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека ім. Первоучителів слов`янських Кирила і Мефодія»

3 номінація: Кращий електронний каталог на сайті централізованої бібліотечної системи (ЦБС) / її філіалу / Центральна міська бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м.Миколаєва

4 номінація: Кращий електронний каталог на сайті бібліотеки навчального закладу / Наукова бібліотека Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м.Харків

5 номінація: Кращий електронний каталог на сайті спеціальної бібліотеки / Науково-педагогічна бібліотека м.Миколаєва