Порядок проведення Всеукраїнського конкурсу бібліотечних інтернет-сайтів (2011-2016 рр.)

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс бібліотечних Інтернет-сайтів (далі - Конкурс) проводиться до Всеукраїнського дня бібліотек на підставі Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів, затвердженого Наказом МКТ України від 07.02.2007 №2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (лінк).

1.2. Організаторами Конкурсу є Українська бібліотечна асоціація і Міністерство культури України. До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися представники творчих спілок відповідного профілю, громадських організацій, підприємств, установ та організацій за їх згодою.

1.3. Мета Конкурсу:

− удосконалення віддаленого обслуговування користувачів засобами мережі Інтернет;

− розширення користувацької аудиторії бібліотечних сайтів;

− ініціювання бібліотечними працівниками новацій, спрямованих на впровадження актуальних форм і методів бібліотечно-інформаційного обслуговування різних груп користувачів;

− підвищення рівня бібліотечних працівників у використанні сучасних інформаційних технологій та інформаційних ресурсів;

− підвищення престижу бібліотечної професії.

1.4. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється оргкомітет і журі Конкурсу. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується Президією Української бібліотечної асоціації. До оргкомітету і журі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної справи.

1.4.1. Оргкомітет Конкурсу:

− працює на громадських засадах та самостійно визначає порядок своєї роботи;

− доводить до відома учасників інформацію про термін та умови проведення Конкурсу;

− затверджує форми заявок на участь у Конкурсі, перелік документів, необхідних для участі, та процедуру подачі заявок;

− затверджує перелік учасників Конкурсу за результатами попереднього розгляду поданих заявок, документів;

− здійснює поточну взаємодію щодо організаційних питань з журі та учасниками Конкурсу;

− виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

1.4.2. Журі Конкурсу:

− переглядає та оцінює заявки, визначає переможців у відповідній номінації;

− журі самостійно визначає порядок своєї роботи, його рішення є остаточним і не підлягає зміні.

2. Організаційні питання

2.1. До участі у Конкурсі допускаються сайти бібліотечних установ будь-якої відомчої

підпорядкованості, які вчасно подали заявку на участь у Конкурсі.

2.2. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

1 номінація: Кращий сайт бібліотеки національного/державного рівнів;

2 номінація: Кращий сайт обласної бібліотеки;

3 номінація: Кращий сайт районної/міської централізованої бібліотечної системи (ЦБС);

4 номінація: Кращий сайт філії районної/міської ЦБС;

5 номінація: Кращий сайт бібліотеки для дітей/юнацтва;

6 номінація: Кращий сайт бібліотеки вищого навчального закладу;

7 номінація: Кращий сайт шкільної бібліотеки;

8 номінація: Кращий сайт спеціальної бібліотеки;

9 номінація: Кращий бібліотечний інтернет-проект (незалежно від підпорядкування бібліотеки).

Організації-спонсори конкурсу мають право на введення додаткових номінацій, не передбачених цим Положенням, для заохочення бібліотек-учасниць.

2.3. Обов'язковою умовою для участі у Конкурсі є присутність на сайті незалежного лічильника відвідуваності (рівня Bigmir, TopPing, Rambler тощо) і відкритої інформації про статистику відвідувань.

2.4. Сайти оцінюються за наступними критеріями:

• Наявність вичерпної інформації про бібліотеку (структуру, ресурси, послуги, контактної інформації);

• Наявність матеріалів, які можуть зацікавити цільову аудиторію сайту (повні тексти книг і статей, оцифровані видання і т.ін.);

• Наявність регіональної інформації (для бібліотек регіонального рівня);

• Наявність і частота оновлення блоку з новинами;

• Наявність і коректна работа онлайнового електронного каталогу і/або забезпечення доступу до корпоративних каталогів;

• Наявність додаткових бібліотечно-інформаційних сервісів (віртуальна довідка, електронна доставка документів і т.ін.);

• Наявність інтерактивних форм спілкування (форуми, опитування, вікторини тощо); наявність посилань на корисні для користувачів джерела і сайти (рекомендована вебліографія); вітається паралельне надання інформації різними мовами; відсутність орфографічних помилок; регулярність оновлення інформації; швидкість доступу до ресурсів;

• Коректність представлення сайту в основних браузерах (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome);

• Візуальна зручність відображення інформації; стильова єдність розділів;

• Зручність навігації (наявність спільного меню, карти сайту, пошуку по сайту, кнопок повернення); наявність і коректність метаінформації (назва сторінки, ключові слова, опис, альтернативна інформація, опис Dublin Core тощо); Відвідуваність сайту (кількість хостів/переглянутих сторінок);

• Наявність додаткових сервісів для користувачів (програми для перегляду файлів .pdf, .djvu тощо, можливість перегляду сайтів користувачами з вадами зору тощо).

2.5. Конкурс проводиться у термін з 1 червня по 31 серпня.

2.6. Інформація про Конкурс та його підсумки оприлюднюється на сайтах Міністерства культури України (http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/index) та Української бібліотечної асоціації (http://www.ula.org.ua).

3. Підсумки конкурсу і нагородження учасників

3.1. Переможці Конкурсу визначаються в кожній з номінацій у відповідності до набраних балів, нагороджуються дипломами, подарунками та можуть розмістити у себе на сайті банер «Переможець Всеукраїнського конкурсу бібліотечних інтернет-сайтів».

3.2. Матеріали Конкурсу зберігаються у Виконавчому офісі Української бібліотечної асоціації.