Порядок проведення Всеукраїнського конкурсу бібліотечних інтернет-сайтів у 2017 р.

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів (далі - Конкурс) проводиться до Всеукраїнського дня бібліотек на підставі Рішення Президії Української бібліотечної асоціації від 09.06.2017 р. та умов, викладених у даному Порядку.

1.2. Організатором Конкурсу є Українська бібліотечна асоціація. До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися представники творчих спілок відповідного профілю, громадських організацій, підприємств, установ та організацій за їх згодою.

1.3.Мета Конкурсу:

 • удосконалення віддаленого обслуговування користувачів засобами мережі Інтернет;
 • розширення користувацької аудиторії бібліотечних сайтів;
 • ініціювання бібліотечними працівниками новацій, спрямованих на впровадження актуальних форм і методів бібліотечно-інформаційного обслуговування різних груп користувачів;
 • підвищення рівня бібліотечних працівників у використанні сучасних інформаційних технологій та інформаційних ресурсів;
 • підвищення престижу бібліотечної професії.

1.4. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється оргкомітет і журі Конкурсу. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується Президією Української бібліотечної асоціації. До оргкомітету і журі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної справи.

1.4.1. Оргкомітет Конкурсу:

 • працює на громадських засадах та самостійно визначає порядок своєї роботи;
 • доводить до відома учасників інформацію про термін та умови проведення Конкурсу;
 • затверджує форми заявок на участь у Конкурсі, перелік документів, необхідних для участі, та процедуру подачі заявок;
 • затверджує перелік учасників Конкурсу за результатами попереднього розгляду поданих заявок, документів;
 • здійснює поточну взаємодію щодо організаційних питань з журі та учасниками Конкурсу;
 • виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

1.4.2. Журі Конкурсу:

 • переглядає та оцінює заявки, визначає переможців у відповідній номінації;
 • журі самостійно визначає порядок своєї роботи, його рішення є остаточним і не підлягає зміні.

2. Організаційні питання

2.1. До участі у Конкурсі допускаються сайти бібліотечних установ будь-якої відомчої підпорядкованості, які вчасно подали заявку на участь у Конкурсі. Бібліотеки-переможці Конкурсу можуть повторно подавати заявку на ту ж саму номінацію не раніше, ніж через 2 роки.

2.2.Конкурс проводиться за такими номінаціями:

1 номінація: Кращий сайт бібліотеки національного/державного рівнів;

2 номінація: Кращий сайт обласної бібліотеки;

3 номінація: Кращий сайт районної/міської централізованої бібліотечної системи (ЦБС);

4 номінація: Кращий сайт філії районної/міської ЦБС;

5 номінація: Кращий сайт бібліотеки для дітей/юнацтва;

6 номінація: Кращий сайт бібліотеки вищого навчального закладу;

7 номінація: Кращий сайт шкільної бібліотеки;

8 номінація: Кращий сайт спеціальної бібліотеки;

9 номінація: Кращий бібліотечний інтернет-проект (незалежно від підпорядкування бібліотеки).

Організації-партнери Конкурсу мають право на введення додаткових номінацій, не передбачених цим Положенням, для заохочення бібліотек-учасниць.

2.3. Сайти оцінюються за наступними критеріями:

 • Наявність вичерпної інформації про бібліотеку (структуру, ресурси, послуги, контактної інформації);
 • Наявність матеріалів, які можуть зацікавити цільову аудиторію сайту (повні тексти книг і статей, оцифровані видання і т.ін.);
 • Наявність регіональної інформації (для бібліотек регіонального рівня);
 • Наявність і частота оновлення блоку з новинами;
 • Наявність і коректна работа онлайнового електронного каталогу і/або забезпечення доступу до корпоративних каталогів;
 • Наявність додаткових бібліотечно-інформаційних сервісів (віртуальна довідка, електронна доставка документів і т.ін.);
 • Наявність інтерактивних форм спілкування (форуми, опитування, вікторини тощо); наявність посилань на корисні для користувачів джерела і сайти (рекомендована вебліографія); вітається паралельне надання інформації різними мовами; відсутність орфографічних помилок; регулярність оновлення інформації; швидкість доступу до ресурсів;
 • Коректність представлення сайту в основних браузерах (MicrosoftEdge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome);
 • Візуальна зручність відображення інформації; стильова єдність розділів;
 • Зручність навігації (наявність спільного меню, карти сайту, пошуку по сайту, кнопок повернення, адаптивний дизайн, витримка стандартів HTML5, використання технології Flash, захищеність передачі даних (SSL/HTTPS)); наявність і коректність метаінформації (назва сторінки, ключові слова, опис, альтернативна інформація, опис Dublin Core тощо); інтеграція з соцмережами;
 • Наявність додаткових сервісів для користувачів (програми для перегляду файлів pdf, .djvu тощо, можливість перегляду сайтів користувачами з вадами зору тощо).

2.5. Конкурс проводиться у термін з 1 червня по 31 серпня.

2.6. Інформація про Конкурс та його підсумки оприлюднюється на порталі Української бібліотечної асоціації (http://www.ula.org.ua) та на інтернет-ресурсах партнерів Конкурсу.

3. Підсумки Конкурсу і нагородження учасників

3.1. Переможці Конкурсу визначаються в кожній з номінацій у відповідності до набраних балів, нагороджуються дипломами, подарунками та можуть розмістити у себе на сайті банер «Переможець Всеукраїнського конкурсу бібліотечних інтернет-сайтів».

3.2. Матеріали Конкурсу зберігаються у Виконавчому офісі Української бібліотечної асоціації.