Положення про Всеукраїнський конкурс літературних творів бібліотечних працівників

Затверджено на засіданні Президії УБА

«24» березня 2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс літературних творів бібліотечних працівників

(статей, есе, нарисів, поезій)

 

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс літературних творів бібліотечних працівників (далі – Конкурс) заснований Українською бібліотечною асоціацією і проводиться у межах відзначення Всеукраїнського дня бібліотек.

1.2. Мета Конкурсу:

· формування позитивного іміджу бібліотеки та бібліотечної професії в суспільстві;

· сприяння самореалізації та творчому розвитку бібліотекарів, розкриття їх творчого потенціалу;

· визначення кращих результатів популяризації бібліотек, бібліотечно-інформаційних послуг, бібліотечної професії, лобіювання і захисту інтересів бібліотек та читачів, підтримання зв`язків бібліотек з громадськістю.

2. Організатори, оргкомітет та журі Конкурсу

2.1. Організатором Конкурсу є Українська бібліотечна асоціація.

2.2. Співорганізатором Конкурсу може бути будь-яка організація, що підтримує його мету і бере участь у фінансуванні, організації та проведенні Конкурсу.

2.3. Склад оргкомітету та журі Конкурсу затверджується Президією УБА. До складу оргкомітету і журі включаються члени Президії УБА, члени секції УБА з адвокації, провідні фахівці та експерти галузі.

2.4. Оргкомітет конкурсу:

  • розробляє план заходів щодо підготовки та проведення Конкурсу та забезпечує його виконання;
  • пропонує кількісний та персональний склад журі Конкурсу;
  • забезпечує поширення інформації про зміст та умови Конкурсу, терміни його проведення, а також оприлюднення результатів;
  • приймає від авторів роботи для участі в Конкурсі та здійснює поточну взаємодію з ними;
  • координує роботу членів журі;
  • організовує нагородження переможців;
  • здійснює іншу роботу, необхідну для успішного проведення конкурсу.

3. Умови Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться щорічно з 1 квітня по 31 серпня.

3.2. В конкурсі можуть брати участь як бібліотечні працівники, так і бібліотечні установи (організації).

3.3. На конкурс приймаються опубліковані та неопубліковані літературні твори у жанрі статей, есе, нарисів, поезій, що відображають авторське сприйняття діяльності бібліотеки, її ролі у соціально-культурному житті громади, сучасне бачення професії бібліотекаря, оригінальні погляди на проблеми і перспективи розвитку бібліотеки, цікаві випадки та події, пов`язані з бібліотеками та бібліотекарями.

3.4. Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 0,2 умовних друкованих аркуша або 5 машинописних аркушів формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1.5, поля стандартні).

3.5. Конкурсні роботи приймаються у вигляді оригіналу чи копії авторської публікації або рукопису з відповідними вихідними даними.

3.6. Оголошення результатів Конкурсу відбувається до 30 вересня - Всеукраїнського дня бібліотек.

 

4. Фінансове забезпечення конкурсу

4.1. Фінансування Конкурсу здійснює УБА.

4.2. Переможці Конкурсу нагороджуються відзнаками та подарунками.

4.3. Для забезпечення підготовки, проведення Конкурсу та нагородження переможців в установленому порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені законодавством України.