Положення про конкурс на кращий хаб з цифрової освіти серед бібліотек України

Затверджено Президією

ВГО Українська бібліотечна асоціація

“29” березня 2021 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конкурс на кращий хаб з цифрової освіти серед бібліотек України (далі ‒ Конкурс) проводиться ВГО Українська бібліотечна асоціація спільно з Міністерством цифрової трансформації України.

Положення про конкурс затверджене рішенням Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація від 29.03.2021 р.

1.2. Організаторами Конкурсу є ВГО Українська бібліотечна асоціація та Міністерство цифрової трансформації України. До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися представники компаній і підприємств, установ та організацій відповідного профілю та громадських організацій за їхньою згодою.

1.3. Мета Конкурсу:

 • розширення мережі хабів цифрової освіти в бібліотеках України;
 • розвиток цифрової грамотності українців;
 • надання доступу до електронних послуг мешканцям громад;
 • впровадження нових послуг, пов’язаних з цифровізацією, в практику роботи бібліотек України;
 • розширення користувацької аудиторії бібліотек;
 • підвищення фахових компетентностей бібліотечних працівників у використанні сучасних інформаційних технологій та інформаційних ресурсів;
 • підвищення престижу бібліотек у суспільстві, ролі бібліотек у соціокультурному та інформаційному просторі країни.

1.4. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється оргкомітет і журі. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується щорічно рішенням Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація. До оргкомітету і журі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної справипредставники Міністерства цифрової трансформації України та ІТ-компаній ‒ партнерів конкурсу.

1.4.1. Оргкомітет Конкурсу:

 • працює на громадських засадах та самостійно визначає порядок своєї роботи;
 • доводить до відома учасників інформацію про термін та умови проведення Конкурсу;
 • затверджує форми електронних заявок-анкет на участь у Конкурсі;
 • виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

Склад Оргкомітету у 2021 р.

1.4.2. Журі Конкурсу:

 • склад журі формується Президією ВГО Українська бібліотечна асоціація і складається з п’яти осіб з числа висококваліфікованих фахівців бібліотечної справи та членів професійних громадських об'єднань, представника Міністерства цифрової трансформації України та представників ІТ-компаній ‒ партнерів конкурсу.
 • журі є тимчасово діючим робочим органом, завданням якого є перегляд, оцінювання заповнених заявок-анкет, визначення переможців у відповідній номінації;
 • журі самостійно визначає порядок своєї роботи.

Склад Журі у 2021 р.

2. УМОВИ УЧАСТІ

2.1. До участі у Конкурсі допускаються бібліотеки будь-якого відомчого підпорядкування, що вчасно подали анкету-заявку для участі у Конкурсі.

2.2. До участі в конкурсі можуть подаватися бібліотеки, хаби в яких працюють не менше, ніж 5 місяців.

2.3. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

1-а номінація: Хаб цифрової освіти у великій бібліотеці (обласній, міській, університетській та ін. з фондом понад 100 тис. прим. та кількістю користувачів понад 5 тис. осіб).

2-а номінація: Хаб цифрової освіти у малій і середній бібліотеці (шкільній, районній, бібліотеці ТГ з фондом до 100 тис. прим. та кількістю користувачів до 5 тис. осіб).

 3. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурс проводиться з 01 квітня 2021 р. до 01 вересня 2021 р.

3.2. Терміни проведення Конкурсу затверджуються рішенням Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація.

4. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

4.1. Анкети-заявки на участь у Конкурсі подаються через спеціальну онлайнову форму не пізніше 01 вересня 2021 р.

5. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ

5.1. Експертну оцінку представлених на Конкурс анкет здійснює журі. Рішення журі остаточне та оскарженню не підлягає.

5.2. Діяльність хабів цифрової освіти в бібліотеках України оцінюється за наступними критеріями:

 • Кількість користувачів бібліотеки, які скористались послугами хабу (кількісно та у % до загальної кількості мешканців або представників спільноти);
 • Різноманітність форм проведення навчання, наявність інтерактивних форм;
 • Використання освітніх серіалів Міністерства цифрової трансформації України;
 • Використання додаткових інтернет-ресурсів;
 • Адаптація сервісів з цифрової освіти для людей з вадами зору;
 • Доступність навчання для людей з іншими формами інвалідності;
 • Проведення спеціальних акцій (онлайн та офлайн) для популяризації цифрової освіти;
 • Наявність рекламної інформації щодо діяльності хабу (оголошення в бібліотеці, на сторінках соцмереж, публікації про діяльність хабу, відгуки користувачів, рекламні буклети і т.ін.).

6. ПІДСУМКИ КОНКУРСУ і НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

6.1. Переможці Конкурсу визначаються у кожній з номінацій у відповідності до набраних балів і нагороджуються дипломами, подарунками від партнерів та мають змогу розмістити на своєму вебсайті та вебсторінках банер «Кращий хаб цифрової освіти».

6.2. Інформація про підсумки Конкурсу оприлюднюється на сайтах ВГО Українська бібліотечна асоціація https://ula.org.ua/, Міністерства цифрової трансформації України https://thedigital.gov.ua/ не пізніше 01.10.2021 р.

6.3. Матеріали Конкурсу зберігаються у Виконавчому офісі ВГО Українська бібліотечна асоціація.