ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс для молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт

Затверджено Президією ВГО Українська бібліотечна асоціація 19.03.2020 р.

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної серед молодих бібліотечних фахівців, незалежно від відомчого підпорядкування бібліотек, в яких вони працюють, аспірантів, магістрів, бакалаврів профільних закладів вищої освіти на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт (далі Конкурс) проводиться з нагоди 150-річчя від дня народження (2021 р.) видатної бібліотекознавиці, однієї з фундаторок Харківської бібліотечної школи Любові Борисівни Хавкіної.

1.2. Мета Конкурсу:

 • вшанування пам’яті Л. Б. Хавкіної, популяризація її творчого спадку;
 • створення креативного комунікаційного середовища в бібліотеці;
 • залучення молодих науковців, студентів та спеціалістів бібліотек до наукових і творчих інновацій в бібліотеках як одного з актуальних напрямів інноваційних процесів;
 • розкриття творчих здібностей молодих бібліотечних фахівців;
 • підвищення рейтингу бібліотеки та бібліотечної професії.

1.3. Завдання Конкурсу:

 • консолідувати знання і досвід з вивчення та розвитку інноваційних процесів у бібліотеках;
 • вибудувати ефективний діалог з енергійною і талановитою молоддю;
 • залучити молодь до реальної проєктної діяльності, спрямованої на поєднання дослідницьких і культурних практик;
 • популяризувати наукові здобутки і креативні ідеї молодих спеціалістів бібліотек;
 • впровадити у практику роботи бібліотек кращі інноваційні проєкти.

1.4. Засновниками Конкурсу є ВГО Українська бібліотечна асоціація (УБА), Харківське обласне відділення (філія) ВГО Українська бібліотечна асоціація (Харківське ОВ УБА) за підтримки Харківської державної академії культури (ХДАК), Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (ХДНБ ім. В. Г. Короленка).

1.5 Спонсорами Конкурсу можуть бути установи або приватні особи, які підтримують мету і завдання Конкурсу та мають змогу надати кошти або безоплатні послуги чи подарунки для переможців Конкурсу.

1.6 Інформаційний супровід Конкурсу забезпечують професійні журнали «Бібліотечна планета», «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика», веб-портал УБА, веб-сайти ХДНБ ім. В. Г. Короленка, ХДАК.

2. Умови Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у період з 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 року.

2.2. До участі в Конкурсі приймаються роботи у двох номінаціях:

 • перша: опубліковані статті, концепції, аналітичні огляди, звіти про науково-дослідну роботу, методичні, науково-бібліографічні та інші видання та публікації, підготовлені протягом останніх трьох років;
 • друга: описи інноваційних проєктів, спрямованих на створення нового продукту чи послуги, запроваджених у практику роботи бібліотеки протягом останніх трьох років.

2.3. У Конкурсі можуть брати участь:

 • молоді вчені, аспіранти, магістри, бакалаври ЗВО. Бакалаври допускаються до участі в Конкурсі за умови представлення ними рекомендацій, підписаних науковим керівником;
 • фахівці бібліотек (віком до 35 років);
 • молодіжні професійні колективи (вік 2/3 учасників не повинен перевищувати 35 років).

Учасники конкурсу мають бути членами УБА або працювати в колективах – офіційних партнерах УБА.

2.4. Конкурсні роботи мають відповідати меті та завданням Конкурсу і наступним критеріям: актуальність, інноваційність (містити обґрунтування цілеспрямованих та керованих нововведень, що змінюють бібліотечно-інформаційну діяльність), інформативність, репрезентативність, змістовність, аргументованість, академічна доброчесність, наукова новизна та бібліографічна розробленість теми (для першої номінації), достеменність результатів та можливість практичного застосування.

2.5. Конкурсні матеріали подаються українською мовою в електронному форматі.

2.6. Вимоги до оформлення робіт:

перша номінація:

 • надсилаються посилання на публікацію в електронному вигляді або скановані першоджерела у форматі PDF;
 • обсяг роботи – не більше 40 тис. знаків без пробілів;
 • інформація про включення роботи в наукометричні бази та індекс цитування (за наявності).

друга номінація:

 • опис проєкту має містити постановку проблеми, визначення мети та завдань, вимоги до продукту (послуги), характеристику строків, етапів виконання, ресурсів та умов зовнішнього середовища;
 • матеріали надсилаються в електронному вигляді у текстовому редакторі WORD, обсяг не більше 40 тис. знаків без пробілів, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см., шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5. Ілюстрації, рисунки, діаграми мають бути розміщені безпосередньо в тексті.

2.7. Учасники Конкурсу надають оргкомітету право на публічне використання матеріалів, поданих на Конкурс. Матеріали не повертаються і не рецензуються.

3. Організація та проведення Конкурсу

3.1. Оргкомітет Конкурсу, що складається з членів Президії УБА, Молодіжної секції УБА, Харківського ОВ УБА (Додаток 3), затверджується Президією УБА та забезпечує організацію і проведення Конкурсу:

 • оргкомітет доводить до відома бібліотечної громадськості України інформацію про терміни проведення та умови Конкурсу;
 • затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік документів і матеріалів, необхідних для участі;
 • приймає від авторів роботи для участі в Конкурсі та здійснює поточну взаємодію з ними;
 • координує роботу членів журі;
 • виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

3.2. Журі Конкурсу, до складу якого входять члени Президії УБА, Харківського ОВ УБА, провідні фахівці та експерти галузі (Додаток 2), керується критеріями (див. п. 2.4), здійснює оцінювання робіт і визначає лауреатів Конкурсу.

3.4. Члени журі не можуть бути авторами поданих на Конкурс робіт.

3.5. Для участі у Конкурсі потрібно заповнити заявку (Додаток 1) відповідно до форми через сервіс Google-форма з долученням необхідних файлів:

для першої номінації:

 • посилання на роботу або pdf-файл;
 • для бакалаврів – рекомендація наукового керівника;
 • фотографія автора(ів) в електронному вигляді у форматі jpg з розширенням не менше 300 dpi.

для другої номінації:

 • опис проєкту;
 • рекомендація керівництва бібліотеки з підтвердженням впровадження інновації;
 • матеріали (не більше трьох), які ілюструють ефективність проєкту (відскановані копії статей; фото високої якості у форматі JPEG або TIFF, розмір не більше 1MB кожне; відеоматеріали у форматі avi, mov або посилання в Інтернеті; відгуки користувачів тощо);
 • фотографія автора(ів) в електронному вигляді у форматі jpg з розширенням не менше 300 dpi.

3.6. Документи подаються до оргкомітету конкурсу з 1 квітня до 31 грудня 2020 р.

3.7. Реєстрація документів надає претендентам статус учасників Конкурсу.

3.8. Журі розглядає конкурсні роботи з 1 січня по 31 березня 2021 р.

3.9. Оголошення підсумків Конкурсу відбудеться 1 квітня 2021 р.

3.10. Церемонія нагородження переможців відбудеться на Міжнародному форумі молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації – 2021.

4. Підсумки Конкурсу. Нагородження переможців

4.1. У межах Конкурсу присуджуються:

 • дипломи лауреатів конкурсу І, ІІ та ІІІ ступенів за двома номінаціями;
 • спеціальний диплом Харківського обласного відділення (філії) Всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна асоціація за кращу наукову роботу про дослідження спадщини та творчого доробку Л. Б. Хавкіної, які є складовою історії бібліотек України;
 • інші спеціальні дипломи.

4.2. Матеріальне заохочення переможців і призерів Конкурсу здійснюється коштом добровільних внесків установ, організацій та окремих громадян, що не заборонено чинним законодавством України. Оргкомітет Конкурсу визначає вид, розмір відповідних винагород та порядок їх вручення.

4.3. Відомості про переможців, призерів та матеріали Конкурсу розміщуються на веб-порталі УБА, веб-сайтах ХДНБ ім. В. Г. Короленка, ХДАК.

4.4. Кращі інноваційні проєкти рекомендуються до впровадження у практику роботи бібліотек України.

4.5. Презентація робіт переможців Конкурсу відбудеться на Міжнародному форумі молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації – 2021.