Положення про конкурс відеоробіт «English Fest у бібліотеці»

Затверджено Президією УБА 19 травня 2016  р.

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає мету та умови участі у Конкурсі відеоробіт «English Fest у бібліотеці» (далі – Конкурс), порядок його проведення, оцінювання номінантів і визначення переможців.

1.2. Тематичний напрям Конкурсу — відзначення Року англійської мови в Україні.

ІІ. Мета і завдання Конкурсу

2.1. Конкурc проводиться з метою:

 • формування позитивного іміджу бібліотеки як найдоступнішого каналу до англомовних інформаційних ресурсів та сервісів;
 • підвищення якості бібліотечно-інформаційних продуктів та сервісів, спрямованих на підтримку вивчення в Україні англійської мови як мови міжнародного спілкування;
 • виявлення та поширення кращих інноваційних бібліотечних послуг і творчих ініціатив, спрямованих на інтеграцію країни у світове англомовне співтовариство;
 • активізації вивчення англійської мови бібліотечною громадськістю України як один з пріоритетів стратегії розвитку бібліотечної галузі.

2.2. Основними завданнями Конкурсу є:

 • розкриття бібліотеками власних фондів англомовної літератури традиційними та креативними засобами і формами;
 • надання доступу до віддалених англомовних бібліотечно-інформаційних ресурсів;
 • проведення комплексних бібліотечно-інформаційних заходів та надання бібліотечних послуг, які сприяють вивченню англійської мови, користувачам;
 • залучення до співпраці з бібліотеками громадян (волонтерів), які володіють англійською мовою, для організації гуртків, клубів, курсів із вивчення англійської мови або підвищення рівня володіння нею для різних вікових груп населення;
 • заохочення та стимулювання вивчення англійської мови бібліотечними працівниками.

ІІІ. Організатори, оргкомітет та журі Конкурсу 

3.1. Організатором Конкурсу є Українська бібліотечна асоціація.

3.2. Співорганізатором Конкурсу може бути будь-яка організація, що підтримує його мету і бере участь у фінансуванні, організації та проведенні Конкурсу.

3.3. Склад оргкомітету та журі Конкурсу затверджується Президією УБА. До складу оргкомітету і журі включаються члени Президії УБА, члени секцій УБА, провідні фахівці та експерти.

3.4. Оргкомітет Конкурсу:

 • розробляє план заходів щодо підготовки та проведення Конкурсу та забезпечує його виконання;
 • пропонує кількісний та персональний склад журі Конкурсу;
 • забезпечує поширення інформації про зміст та умови Конкурсу, терміни його проведення, а також оприлюднення результатів;
 • приймає від авторів роботи для участі в Конкурсі та здійснює поточну взаємодію з ними;
 • координує роботу членів журі;
 • організовує нагородження переможців;
 • здійснює іншу роботу, необхідну для успішного проведення конкурсу та підвищення його результативності.

3.5. Журі Конкурсу переглядає та оцінює конкурсні роботи, визначає переможців.

3.6. Під час оцінювання відеоробіт журі керується наступними критеріями:

 • відповідність відеороботи меті і завданням Конкурсу;
 • естетичність роботи та емоційність її сприйняття;
 • змістовність й оригінальність ідеї;
 • відповідність роботи заявленим вимогам;
 • інформативність.

3.7. За результатами розгляду поданих учасниками відеоробіт журі шляхом голосування визначає три кращі відеороботи.

3.8. Члени журі не можуть бути авторами поданих на Конкурс робіт.

ІV. Умови участі у Конкурсі

4.1. Конкурс проводиться в період з 1 червня до 15 вересня 2016 року.

4.2. У Конкурсі можуть взяти участь індивідуальні члени УБА, представники регіональних відділень УБА та офіційних партнерів УБА. Робота може бути як індивідуальною, так і колективною.

4.3. Учасники Конкурсу самостійно створюють відеороботу (відеоролик, цифрову розповідь, відеофільм, відеопрезентацію тощо), яка відображає діяльність їхньої бібліотеки, пов’язаної з вивченням та використанням англійської мови.

4.4. Для участі у Конкурсі необхідно:

 • розмістити конкурсну відеороботу на YouTube;
 • заповнити заявку на участь у Конкурсі у відповідності до форми через сервіс Google – форма (http://goo.gl/forms/b0RwgRAOGtv5flDU2).

4.5. Заявка на участь у Конкурсі подається не пізніше 15 вересня 2016 року. Заявка є документом, необхідним для включення учасників у список конкурсантів.

4.6. Надання заявки та конкурсної роботи означає згоду учасника на розміщення, демонстрацію, використання відеороботи на заходах УБА, порталі УБА, каналі УБА на YouTube, в соціальних мережах тощо.

V. Вимоги до відеоробіт

5.1. До участі в Конкурсі допускається власноруч створена відеоробота (відеоролик, цифрова розповідь тощо).

5.2. Відеоробота може бути відзнята будь-якими доступними для учасників технічними засобами (відеокамерою, фотоапаратом, смартфоном, мобільним телефоном тощо).

5.3. Рекомендована тривалість відеоролику — до трьох хвилин.

5.4. Рекомендовані формати відео: MPEG-4, WMV, AVI, MP4, створені у HD та FullHD-якості (роздільна здатність – 1280×720 або 1920×1080).

5.5. Обов’язковим є наявність прикінцевого титрового супроводу із зазначенням використаних матеріалів, легальності їх застосування у конкурсній відеороботі.

5.6. Використання під час зйомки та монтажу спеціальних програм та інструментів залишається на розгляд автора.

VI. Підсумки конкурсу і нагородження учасників

6.1. Переможці Конкурсу визначаються журі у відповідності до набраних балів.

6.2. Підсумки Конкурсу буде опубліковано на порталі УБА.

6.3. Для переможців Конкурсу Організатором встановлюється приз за перше місце – участь у Щорічній Конференції УБА. Учасники, які отримають друге і третє місця, будуть нагороджені спеціальними відзнаками УБА.

6.4. Заохоченням для учасників Конкурсу також стане поширення інформації про відеороботи та їх авторів:

 • на сайті УБА;
 • на сторінках УБА в соціальних мережах, відеохостингах тощо.

Додаток 1.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ВІДЕОРОБІТ

«English Fest у бібліотеці»

Заповнюється через Google– форма (http://goo.gl/forms/b0RwgRAOGtv5flDU2).

Дані про автора:

 • ПІБ автора відеороботи (для індивідуальних членів УБА) або Назва установи, регіонального відділення УБА або офіційного партнера УБА, який представляє колективну відеороботу;
 • Контактні дані заявника: поштова адреса, телефон (в т.ч. мобільний);
 • Адреса електронної пошти.

Дані про конкурсну відеороботу:

 • Назва відеороботи;
 • Адреса розміщення відеороботи на YouTube (веб-посилання);
 • Тривалість відеороботи.