Положення про конкурс з популяризації читання на сайтах бібліотек України

Затверджено Президією УБА 23.04.2015 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конкурс з популяризації читання на сайтах бібліотек України (далі - Конкурс) проводиться у 2015 році до Всеукраїнського дня бібліотек і продовжує низку щорічних конкурсів бібліотечних інтернет-сайтів та з сервісного веб-обслуговування користувачів. Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів затверджене Наказом МКТ України від 07.02.2007 №2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України.

1.2. Організаторами Конкурсу є Українська бібліотечна асоціація, Міністерство культури України і Асоціація «Інформатіо-Консорціум».
До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися представники творчих спілок відповідного профілю, громадських організацій, підприємств, установ та організацій за їх згодою.

1.3. Мета Конкурсу:

 • удосконалення віддаленого сервісного обслуговування користувачів засобами мережі Інтернет;
 • розширення користувацької аудиторії бібліотечних сайтів;
 • підвищення інтересу до читання у користувачів;
 • формування позитивного іміджу бібліотеки та бібліотечної професії в суспільстві;
 • стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів, сприяння самореалізації та розкриттю їх творчого потенціалу;
 • підвищення рівня бібліотечних працівників у використанні сучасних інформаційних технологій та інформаційних ресурсів;
 • підвищення престижу бібліотек у суспільстві, ролі бібліотек у соціокультурному та інформаційному просторі країни.

1.4. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється оргкомітет  і  журі. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується щорічно рішенням Президії Української бібліотечної асоціації. До оргкомітету і журі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної справи.

1.4.1. Оргкомітет Конкурсу:

 • працює на громадських засадах та самостійно визначає порядок своєї роботи;
 • доводить до відома учасників інформацію про термін та умови проведення Конкурсу;
 • затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік документів, необхідних для участі;
 • затверджує перелік учасників Конкурсу за результатами попереднього  розгляду поданих заявок, документів;
 • виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

1.4.2. Журі Конкурсу:

 • склад  журі формується Українською бібліотечною асоціацією і складається з п’яти осіб з числа висококваліфікованих фахівців бібліотечної справи та членів професійних громадських об'єднань;
 • журі є тимчасово діючим робочим органом, завданням якого є перегляд, оцінювання виконаних під час Конкурсу робіт та визначення переможців у відповідній номінації;
 • журі самостійно визначає порядок своєї роботи.

2. УМОВИ УЧАСТІ

2.1 До участі у Конкурсі допускаються сайти бібліотечних установ будь-якої відомчої підпорядкованості, які вчасно подали заявку на участь у Конкурсі.

2.2. На Конкурс має право подаватися бібліотека, доменне ім’яякої офіційно зареєстроване на бібліотеку.

2.3 Конкурс  проводиться за такими номінаціями:

1-а номінація: Кращий сайт з популяризації читання бібліотеки національного / державного рівнів;

2-а номінація: Кращий сайт з популяризації читання обласної універсальної наукової бібліотеки;

3-я номінація: Кращий сайт з популяризації читання централізованої бібліотечної системи (ЦБС) / її філіалу;

4-а номінація: Кращий сайт з популяризації читання сільської бібліотеки;

5-а номінація: Кращий сайт з популяризації читання  бібліотеки для дітей / юнацтва;

6-а номінація: Кращий сайт з популяризації читання бібліотеки вищого навчального закладу;

7-а номінація: Кращий сайт з популяризації читання шкільної бібліотеки;

8-а номінація: Кращий сайт з популяризації читання спеціальної бібліотеки.

2.4. Організації-спонсори конкурсу мають право на введення додаткових номінацій, не передбачених цим Положенням, для заохочення бібліотек-учасниць.

2.5. У разі недостатньої кількості конкурсних заявок в одній номінації (менше трьох) оргкомітет конкурсу залишає за собою право на об’єднання номінацій.

3. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1.  Конкурс проводиться у термін з 01.05.2015 р. до 01.09.2015 р.

3.2. Терміни проведення Конкурсу затверджуються рішенням Президії Української бібліотечної асоціації.

4. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

4.1. Заявки на участь у Конкурсі заповнюйте тут - http://survey.informatio-consortium.net/index.php/survey/index?sid=564717&lang=ru не пізніше 31.08.2015 р.

5. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ

5.1. Експертна оцінка представлених на Конкурс сайтів здійснюється журі. Журі розглядає представлені роботи, визначає переможців, здійснює нагородження. Рішення журі остаточне і оскарженню не підлягає.

5.2. Популяризація читання на сайтах бібліотек України оцінююється за наступними критеріями:

 • Різноманітністьформ (віртуальні виставки, відеогалереї, буктрейлери, рейтинги книг тощо);
 • Впорядкованість та системність розміщення інформації (наявність окремих розділів з популяризації читання, перехресних посилань тощо);
 • Наявність інтерактивних форм (форуми, опитування, обговорення, голосування, онлайн-ігри і вікторини за творчістю автора тощо);
 • Використання на сайті сервісів для створення інтерактивних публікацій, презентацій, колажів, галерей, слайд-шоу (Calameo, Slidеshare, Slidely тощо);
 • Використання додаткових інтернет-платформ (блоги, соціальні мережі, аудіо- і відеохостінги тощо);
 • Адаптація сервісів з популяризації читання для людей з вадами зору (аудіопідкасти, звукові огляди книг, аудіозаписи презентацій книг, озвучування анотацій книг тощо);
 • Популяризація краєзнавчої літератури (повнотекстові краєзнавчі бібліотеки, літературні карти, письменницькі маршрути, віртуальні тури тощо);
 • Наявність рекламних текстів, банерів, слоганів, звернень в підтримку читаннятощо.

6. ПІДСУМКИ КОНКУРСУ і НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

6.1. Переможці Конкурсу визначаються в кожній з номінацій у відповідності до набраних балів і нагороджуються дипломами та мають змогу розмістити у себе на сайті банер «ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЧИТАННЯ НА САЙТАХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ».

6.2. Інформація про Конкурс та його підсумки оприлюднюється на сайтах Української бібліотечної асоціації http://www.ula.org.ua, Міністерства культури України http://mincult.kmu.gov.ua/control, Асоціації України«Інформатіо-Консорціум» www.informatio.org.ua  не пізніше  01.10.2015 р.

6.3. Матеріали Конкурсу зберігаються у Виконавчому офісі Української бібліотечної асоціації.