Положення про конкурс відеоробіт «УБА: 20 РОКІВ ЄДНАННЯ»

Затверджено Президією УБА 23 березня 2015 р.

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає мету та умови участі у Конкурсі відеоробіт «УБА: 20 років єднання» (далі – Конкурс), порядок його проведення, оцінювання номінантів і визначення переможців.

1.2. Тематичний напрям Конкурсу — святкування 20-річчя заснування Української бібліотечної асоціації (далі  – УБА).

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1.Конкурc проводиться з метою:

 • промоції 20-річної діяльності УБА щодо сприяння всебічному розвитку бібліотечно-інформаційної сфери, бібліотечної професії та бібліотечно-інформаційної освіти;
 • формування позитивного іміджу бібліотеки та бібліотечної професії в суспільстві;
 • стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів, сприяння самореалізації та розкриттю їх творчого потенціалу;
 • підвищення престижу бібліотек у суспільстві, ролі бібліотек у соціокультурному та інформаційному просторі країни;
 • залучення до УБА нових членів, демонстрація внеску асоціації у розвиток професії, вдосконалення доступу до інформації та знань.

2.2. Основними завданнями Конкурсу є:

 • залучення бібліотечної громади до святкування 20-річного ювілею УБА через розкриття творчих здібностей бібліотечних фахівців;
 • визначення кращих результатів популяризації бібліотек, бібліотечно-інформаційних послуг, бібліотечної професії, лобіювання і захисту інтересів бібліотек та читачів, підтримання зв`язків бібліотек з громадськістю у партнерстві з УБА;
 • виявлення та популяризація нових напрямів співпраці бібліотечної спільноти в рамках УБА.

ІІІ. Організатори, оргкомітет та журі конкурсу

3.1. Організатором Конкурсу є Українська бібліотечна асоціація.

3.2. Співорганізатором Конкурсу може бути будь-яка організація, що підтримує його мету і бере участь у фінансуванні, організації та проведенні Конкурсу.

3.3. Склад оргкомітету та журі Конкурсу затверджується Президією УБА. До складу оргкомітету і журі включаються члени Президії УБА, члени Секції УБА з адвокації, Молодіжної секції УБА, провідні фахівці та експерти галузі.

3.4. Оргкомітет конкурсу:

 • розробляє план заходів щодо підготовки та проведення Конкурсу та забезпечує його виконання;
 • пропонує кількісний та персональний склад журі Конкурсу;
 • забезпечує поширення інформації про зміст та умови Конкурсу, терміни його проведення, а також оприлюднення результатів;
 • приймає від авторів роботи для участі в Конкурсі та здійснює поточну взаємодію з ними;
 • координує роботу членів журі;
 • організовує нагородження переможців;
 • здійснює іншу роботу, необхідну для успішного проведення конкурсу.

3.5. Журі Конкурсу переглядає та оцінює конкурсні роботи, визначає переможців.

3.6. Під час оцінювання відеоробіт Журі керується наступними критеріями:

 • відповідність відеороботи меті і завданням Конкурсу;
 • естетичність роботи та загальне емоційне сприйняття;
 • змістовність і оригінальність ідеї;
 • відповідність роботи заявленим вимогам;
 • інформативність.

3.7. За результатами розгляду поданих учасниками відеоробіт Журі шляхом голосування визначає дві кращі відеороботи.

3.8. Члени журі не можуть бути авторами поданих на Конкурс робіт.

ІV. Умови участі у конкурсі

4.1.Конкурс проводиться в період з 1 квітня до 1 вересня 2015 року.

4.2.У конкурсі можуть взяти участь індивідуальні члени УБА, представники регіональних відділень УБА та офіційних партнерів УБА.Робота може бути як індивідуальною, так і колективною.

4.3. Учасники конкурсу самостійно створюють відеороботу (відеоролик, цифрову розповідь, відеофільм, відеопрезентацію тощо), яка відображає їхнє уявлення про 20-річчя УБА та представляє собою творче й оригінальне привітання УБА з ювілеєм.

4.4. Конкурсною програмою передбачено наступні номінації:

 • «Моя історія успіху в УБА» – для індивідуальних членів УБА;
 • «Бібліотечне життя з УБА: 20 років разом» – для регіональних відділень та офіційних партнерів УБА.

4.5. Для участі у Конкурсі необхідно:

 • розмістити конкурсну відеороботу на YouTube;
 • заповнити заявку на участь у Конкурсі у відповідності до форми через сервіс Google-форма (http://bit.ly/18Su8FT).

 4.6. Заявка на участь у Конкурсі подається не пізніше 31 серпня 2015 року. Заявка є документом, необхідним для включення учасників у список конкурсантів.

4.7. Надання заявки та конкурсної роботи означає згоду учасника на розміщення, демонстрацію, використання відеороботи на заходах УБА, порталі УБА, каналі УБА на YouTube, в соціальних мережах тощо.

V. Вимоги до відеоробіт

5.1. До участі в Конкурсі допускається власноруч створена відеоробота (відеоролик, цифрова розповідь тощо), подана в одній із номінацій Конкурсу.

5.2. Відеоробота  може бути відзнята будь-якими доступними для учасників технічними засобами (відеокамерою, фотоапаратом, смартфоном, мобільним телефоном тощо).

5.3. Рекомендована тривалість відеоролику — до 5 хвилин.

5.4.  Рекомендовані формати відео: MPEG-4, WMV, AVI, MP4, створені у HD та FullHD-якості (роздільна здатність – 1280×720 або 1920×1080).

5.5.  Обов’язковим є наявність прикінцевого титрового супроводу із зазначенням використаних  матеріалів, легальності їх застосування у конкурсній відеороботі.

5.6. Використання під час зйомки та монтажу спеціальних програм та інструментів залишається на розгляд автора.

VI. Підсумки конкурсу і нагородження учасників

6.1. Переможці Конкурсу визначаються Журі в кожній з номінацій у відповідності до набраних балів.

6.2. Підсумки Конкурсу буде опубліковано на порталі УБА.

6.3. Для переможців Конкурсу Організатором встановлюються призи за перше місце у двох номінаціях – участь у Щорічній Конференції УБА. Учасники, які отримають друге і третє місця, будуть нагороджені спеціальними відзнаками УБА.

6.4. Заохоченням для учасників Конкурсу також стане поширення інформації про відеороботи та їх авторів:

 • на сайті УБА;
 • на сторінках УБА в соціальних мережах, відеохостингах тощо.

Додаток 1.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ВІДЕОРОБІТ

«УБА: 20 РОКІВ ЄДНАННЯ»

Заповнюється через Google-форму http://bit.ly/18Su8FT

Дані про автора:

 • ПІБ автора відеороботи (для індивідуальних членів УБА)
 • Назва установи, регіонального відділення УБА або офіційного партнера УБА, який представляє колективну відеороботу 
 • Контактні дані заявника: поштова адреса, телефон (в т.ч. мобільний) 
 • Адреса електронної пошти

 

Дані про конкурсну відеороботу:

 • Назва відеороботи
 • Номінація, за якою висувається відеоробота
 • Адреса розміщення відеороботи на YouTube (веб-посилання)
 • Тривалість відеороботи