Положення про Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року» у 2017 р.

Положення про Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року» у 2017 р.

Затверджено Президією УБА 9.06.2017 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає мету та завдання конкурсу «Творчий злет: молодий бібліотекар року» (далі – Конкурс), для молодих бібліотечних фахівців, які працюють у бібліотеках України, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

1.2. Конкурс організовується та проводиться Президією та Молодіжною секцією Української бібліотечної асоціації (далі – МС УБА) на засадах відкритості, прозорості та гласності щорічно.

2. Мета та завдання Конкурсу

2.1. Мета Конкурсу:

  • підвищення соціального статусу та престижу професії бібліотечного фахівця серед молоді та в суспільстві в цілому;
  • виявлення та підтримка яскравих, різнобічно розвинених особистостей, які прагнуть до самореалізації та саморозвитку в бібліотечній галузі;
  • стимулювання творчої ініціативи та розвитку професійної компетентності молодих спеціалістів.

3. Оргкомітет та журі конкурсу

3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється оргкомітет і журі. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується щорічно рішенням Президії Української бібліотечної асоціації. До оргкомітету і журі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної справи та культурні діячі.

3.2. Оргкомітет Конкурсу:

  • доводить до відома бібліотечної громадськості України інформацію про умови та терміни проведення Конкурсу;
  • затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік документів і матеріалів, необхідних для участі;
  • затверджує перелік учасників Конкурсу за результатами попереднього розгляду поданих заявок;
  • виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

3.3. Журі Конкурсу:

  • склад журі формується Українською бібліотечною асоціацією і складається з 5 осіб з числа висококваліфікованих фахівців бібліотечної справи та культурних діячів;
  • журі є тимчасово діючим робочим органом, завданням якого є перегляд, оцінювання виконаних під час Конкурсу робіт та визначення переможців відповідно до вимог Конкурсу.

4. Умови Конкурсу

4.1. Участь у Конкурсі можуть брати молоді бібліотечні фахівці віком до 35 років, які мають стаж роботи у бібліотеці не менше 1 року.

4.2. Конкурс відбувається у два етапи. І-й етап проходить з 01.06.2017 р. по 31.08.2017 р. ІІ-й етап – з 1.09.2017 р. по 30.11.2017 р.

4.3. Під час І-го етапу Конкурсу учасникам необхідно проаналізувати свою професійну діяльність та до 31.08.2017 р. заповнити онлайнову анкету.

4.4. Для участі у ІІ-му етапі Конкурсу журі буде відібрано 5 номінантів, які до 30 вересня отримають відповідного електронного листа.

4.5. ІІ-й етап Конкурсу у формі змагання пройде під час щорічної Конференції УБА в листопаді 2017 р.

4.6. Переможець Конкурсу буде обраний шляхом відкритого голосування учасників Конференції.

4.7. Вся інформація стосовно Конкурсу буде своєчасно оприлюднюватися на офіційному сайті УБА та сайті МС УБА.

 5. Фінансове забезпечення конкурсу

5.1. Фінансування Конкурсу здійснює УБА та партнери УБА.

5.2. Переможець Конкурсу нагороджується відзнаками та подарунками.

5.3. Для забезпечення підготовки, проведення Конкурсу та нагородження переможця в установленому порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені законодавством України.