Положення про Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року», 2015-2016

Положення про Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року», 2015-2016

Затверджено Президією УБА 23.04.2015 р.

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає мету та завдання конкурсу «Творчий злет:молодий бібліотекар року» (далі – Конкурс), для молодих бібліотечних фахівців які працюють у бібліотеках України, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

1.2. Конкурс організовується та проводиться Президією та Молодіжною секцією Української бібліотечної асоціації (далі – МС УБА) на засадах відкритості, прозорості та гласності щорічно у межах відзначення Всеукраїнського дня бібліотек.

2. Мета та завдання Конкурсу

2.1. Мета Конкурсу:

 • підвищення соціального статусу та престижу професії бібліотечного фахівця серед молоді та в суспільстві в цілому;
 • виявлення та підтримка яскравих, різнобічно розвинених особистостей, які прагнуть до самореалізації та саморозвитку в бібліотечній галузі;
 • стимулювання творчої ініціативи та розвитку професійної компетентності молодих спеціалістів.

3. Оргкомітет та журі конкурсу

3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється оргкомітет і журі. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується щорічно рішенням Президії Української бібліотечної асоціації. До оргкомітету і журі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної справи.

3.2. Оргкомітет Конкурсу:

 • доводить до відома бібліотечної громадськості України інформацію про умови та терміни проведення Конкурсу;
 • затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік документів і матеріалів, необхідних для участі;
 • затверджує перелік учасників Конкурсу за результатами попереднього розгляду поданих заявок;
 • виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

3.3. Журі Конкурсу:

 • склад журі формується Українською бібліотечною асоціацією і складається з 5 осіб з числа висококваліфікованих фахівців бібліотечної справи;
 • журі є тимчасово діючим робочим органом, завданням якого є перегляд, оцінювання виконаних під час Конкурсу робіт та визначення переможців відповідно до вимог Конкурсу.

4. Умови Конкурсу

4.1. Участь у Конкурсі можуть брати молоді бібліотечні фахівці віком до 35 років, які мають стаж роботи у бібліотеці не менше 1 року.

4.2. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити анкету та створити відеоролик, який має продемонструвати основні види діяльності молодого бібліотекаря, показати його професійний досвід, підготовку і впровадження власних проектів у межах бібліотеки чи галузі загалом, участь у роботі УБА та МС УБА, активну громадську позицію тощо. Тема відеролику може змінюватись. 

4.3. Відеоролик може бути створено за допомогою будь-якої програми в довільній формі, використовуючи будь-які технічні засоби, алевін має відповідати наступним вимогам:

 • тривалість – до 3 хвилин;
 • дотримання авторських прав.

4.4. Для участі у Конкурсі відеоролик має відповідати меті, бути змістовним та оригінальним, інформативним, емоційним та позитивним.

4.5. Після завершення Конкурсу організатори залишають за собою право розміщувати відеоролики учасників на професійних сайтах в мережі інтернет (в тому числі в соціальних мережах) з метою популяризації професії бібліотекаря та якнайширшого ознайомлення з роботами учасників.

4.6. Оголошення результатів Конкурсу відбувається до 30 вересня - Всеукраїнського дня бібліотек на офіційному сайті УБА та сайті МС УБА.

4.7. Відеороботи для участі у Конкурсі приймаються на електронну адресу Молодіжної секції УБА smb-uba@ukr.net з поміткою «Конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року». 

 5. Фінансове забезпечення конкурсу

5.1. Фінансування Конкурсу здійснює УБА.

5.2. Переможці Конкурсу нагороджуються відзнаками та подарунками.

5.3. Для забезпечення підготовки, проведення Конкурсу та нагородження переможців в установленому порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені законодавством України.