Новий проект ВГО Українська бібліотечна асоціація «Розвиток бібліотек переміщених університетів як центрів підтримки освітнього та наукового процесів»

Проект «Розвиток бібліотек переміщених університетів як центрів підтримки освітнього та наукового процесів» ВГО Українська бібліотечна асоціація здобув перемогу в грантовій програмі Посольства США в Україні «Підтримка для українських переміщених університетів».

slide-image-1

Мета проекту – сформувати спроможності бібліотек переміщених університетів для активізації їхньої діяльності як центрів підтримки освітнього та наукового процесів університетів.

У проекті візьмуть участь 11 бібліотек переміщених університетів:

 • Наукова бібліотека Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця);
 • Бібліотека Горлівського інституту іноземних мов Державного ВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут Донецької обл.);
 • Науково-технічна бібліотека Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. Дружківка Донецької обл.);
 • Науково-технічна бібліотека Донецького національного технічного університету (м. Покровськ Донецької обл.);
 • Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.);
 • Бібліотека Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (м. Київ);
 • Бібліотека Донецького національного медичного університету (м. Кропивницький);
 • Бібліотека Державного закладу «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне Луганської обл.);
 • Загальна бібліотека Луганського державного університету внутрішніх справ України імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк Луганської обл.);
 • Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк Луганської обл.);
 • Наукова бібліотека Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ Луганської обл.).

Усі бібліотеки отримають комплект комп’ютерного та іншого обладнання, необхідного для автоматизації основних бібліотечних процесів та обслуговування користувачів. П’ять бібліотек, у яких відсутня автоматизована бібліотечно-інформаційна система, впровадять АБІС Koha.

Бібліотекарі та менеджери освітнього та наукового процесів в переміщених університетах отримають модель та рекомендації, пройдуть навчання та здобудуть компетентності з розвитку бібліотек як центрів підтримки освіти та досліджень.

Партнери проекту: Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Термін реалізації проекту: 1 листопада 2019 р. – 31 грудня 2020 р.

Очікуємо, що після реалізації проекту збільшиться кількість бібліотек переміщених університетів, які організаційно спроможні стало розвиватися як центри підтримки освіти та науки в університетах, та зросте кількість спроможних бібліотекарів і менеджерів переміщених університетів, здатних здійснити ці трансформації.