Стартує 3-й Всеукраїнський конкурс творів на сільську та аграрну тематику ім. Григора Тютюнника

Третій всеукраїнський конкурс кращих творів на сільську та аграрну тематику проводиться видавництвом «Самміт-книга» у партнерстві із Українською бібліотечною асоціацією.

5

Вимоги до конкурсантів:

- У конкурсі можуть брати участь молоді літератори (а також учасники та дипломанти конкурсу попередніх років) віком від 15-ти до 35 років (включно), що мешкають в Україні і пишуть свої твори українською мовою.

- Конкурс проводиться у двох номінаціях: 1) поезія; 2) проза.

- Обсяг кожної роботи повинен містити до 100 сторінок формату А4 (12 шрифт).

- Твори, що надсилаються на конкурс, мають бути оформлені відповідно до таких вимог:

1. Тематика: село, сільські пейзажі, пейзажна лірика, описи села, звичаїв, побуту, сільська проблематика.

2. Твори мають бути надруковані на стандартних аркушах, 12-тий шрифт.

3. Аркуші творів мають бути пронумеровані.

4. Не дозволяється розміщувати на аркушах інформацію про автора.

5. До конкурсу приймаються твори, що не друкувалися раніше.

6. Надсилати на емейл: AGRO@SBOOK.COM.UA.

- До рукопису творів на окремому аркуші додаються відомості про автора (прізвище, ім`я, по-батькові, рік народження, домашня адреса, телефон, місце навчання/роботи, електронна пошта – за наявності, коротка творча біографія, фотографія).

- Не подаються на розгляд журі твори у випадках, якщо:

1. Ці твори не відповідають тематиці конкурсу.

2. Вік автора на день подання рукопису перевищує 35 років.

3. Ці твори (повністю чи частково) друкувалися раніше.

- Не подано відомостей про автора, передбачених пунктами вище.

- Твори, подані на конкурс, авторам не повертаються і не рецензуються!

Конкурс проводиться у два тури. Під час першого туру (18 лютого – 1 травня 2019 року) члени оргкомітету забезпечують прийом та реєстрацію творів, здійснюють кодування творів і передають їх членам журі для розгляду і рецензування. Під час другого туру (травень 2019 року) члени журі опрацьовують і рецензують авторські твори, на засіданні журі визначають переможців у двох номінаціях.

За спільною згодою організаторів терміни проведення заходів можуть змінюватися.

Урочиста церемонія нагородження відбудеться у травні 2019 року.

Більше деталей Ви можете знайти за наступним посиланням.