Новий склад Президії Української бібліотечної асоціації

22-23 листопада 2018 р. у м. Києві пройшла Звітно-виборна конференція ВГО «Українська бібліотечна асоціація», у якій взяли участь делегати від усіх 13-ти офіційних регіональних відділень УБА та представники членів і офіційних партнерів УБА з усіх областей України.

Всього у голосуванні за процедурні питання порядку денного брали участь 126 індивідуальних члени УБА.

Делегатами Звітно-виборної конференції було обрано Президію Української бібліотечної асоціації на 2018-2021 рр. у такому складі:

1) Бруй Оксана Миколаївна, Президент УБА, директор Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

2) Шевченко Ірина Олександрівна, віце-президент УБА, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України, директор Центру неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;

3) Лугова Лариса Анатоліївна, віце-президент УБА, заслужений працівник культури України, директор Львівської обласної бібліотеки для дітей;

4) Агаркова Вікторія Вікторівна, член Президії УБА, директор Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова;

5) Богуш Тетяна Іванівна, член Президії УБА, завідувачка науково-методичного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого;

6) Борисова Тетяна Олександрівна, член Президії УБА, завідувачка відділу Державної науково-технічної бібліотеки України;

7) Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, член Президії УБА, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувачка кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка;

8) Гранчак Тетяна Юріївна, член Президії УБА, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;

9) Моісєєва Світлана Анатоліївна, член Президії УБА, директор Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Горького;

10) Сербін Олег Олегович, член Президії УБА, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директор Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

11) Хіміч Ярослава Олегівна, член Президії УБА, кандидат історичних наук, доцент Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Делегатами Звітно-виборної конференції було затверджено Положення про Експертну раду Української бібліотечної асоціації та її персональний склад на 2018-2021 рр.:

1) Пашкова Валентина Степанівна, доктор історичних наук, доцент, заслужений працівник культури України, координатор американських центрів Посольства США в Україні;

2) Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна, заслужений працівник культури України, генеральний директор Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого;

3) Нікіфоренко Лариса Степанівна, генеральний директор Директорату державної мовної політики Міністерства культури України.

До складу Ревізійної комісії УБА було обрано таких членів УБА:

1) Остапенко Тетяна Анатоліївна, в. о. директора Національної наукової медичної бібліотеки України;

2) Зозуля Олена Володимирівна, провідний методист Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого;

3) Сопова Тетяна Павлівна, заступник директора Державної бібліотеки України для юнацтва.

Делегатами Звітно-виборної конференції було затверджено Стратегію Української бібліотечної асоціації на 2019-2021 рр та нову редакцію Статуту ВГО «Українська бібліотечна асоціація».