Про розробку державних стандартів, «Інформація і документація», гармонізованих з ISO, у секторах інформаційних виробництв і сервісів, соціальної інфраструктури і культурної спадщини

Одним із суб’єктів національної системи стандартизації є Технічний комітет стандартизації ТК 144 «Інформація і документація», створений наказом Держспоживстандарту України №608 від 10.12.2001.

ТК 144 здійснює діяльність з розроблення, розгляду, погодження і супроводження національних стандартів у сфері бібліотечної справи, документування та інформаційних центрів, видавничої справи, архівів, управління документами, музейної документації, послуг індексації та резюмування, інформатики, а також бере участь у роботі споріднених технічних комітетів стандартизації, міжнародних та регіональних організацій і формуванні позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

За рекомендаціями ТК 144 до «Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік» включено прийняття низки державних стандартів, які стосуються пріоритетних напрямів державної політики. Заплановані стандарти мають вимоги до усіх типів інформаційних джерел і цифрових ресурсів стосовно термінології, ідентифікації, експлуатації, індексації, інформаційних зв’язків, класифікації, обміну, доступності, збереження і відбору і стосуються діяльності усіх установ, що виробляють і споживають інформацію, в усіх секторах діяльності суспільства.

Пропонується спеціалістам міністерств і відомств, громадським організаціям, асоціаціям, установам, а також провідним фахівцям галузей стати колективними або індивідуальними членами ТК 144 і долучитися до діяльності з розробок і гармонізації державних стандартів, необхідних для інформаційної діяльності та цифровізації галезуй.

Більш детальна інформація тут.