Науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука», квітень 2018 р.: підсумки

23-24 квітня 2018 р. в Науковій бібліотеці КНУКіМ пройшов науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука». На семінар зареєструвалося понад 100 учасників з Києва, Вінниці, Дніпра, Львова, Миколаєва, Полтави, Сум, Ірпіня (Київська обл.), Кривого Рогу та с. Мар’ївка (Дніпропетровська обл.), Ніжина (Чернігівська обл.), Олександрії (Кіровоградська обл.), Рені (Одеська обл.).

Свої наукові тези направили співробітники Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної історичної бібліотеки України, Національної наукової медичної бібліотеки України, Державної наукової педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського, Бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.Короленка, Бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету, Наукової бібліотеки Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь), Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету, ЦБС м. Рені, Бібліотеки Сумського училища мистецтв і культури імені Д. С. Бортнянського, Бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Бібліотеки КВНЗ «Олександрійський коледж культури і мистецтв», Київської обласної бібліотеки для дітей, Бібліотеки Вінницького національного аграрного університету, Прилуцької міської центральної бібліотека імені Л. Забашти, Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша, Науково-технічної бібліотекиДніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Хмельницької ЦРБ, Бібліотеки Київського кооперативного інституту бізнесу і права, Бібліотеки Мар’ївської ЗШ І-ІІІ ступенів Софіївської РДА Дніпропетровської обл.

042

У семінарі взяли участь представники закладів освіти України, серед них: Київський національний університет культури і мистецтв (факультет соціокультурної діяльності, кафедра інформаційних технологій), Київський університет культури, Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», Відкритий університет розвитку людини «Україна», Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «Університет «Україна», Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», Київський національний торговельно-економічний інститут, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Міжнародний науково-технічний університет, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Київський університет імені Бориса Грінченка. Також до участі у роботі семінару були запрошені Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І .Ф. Кураса НАН України, громадські організації: Українська бібліотечна асоціація як співорганізатор семінару та Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів.

До гостей та учасників завітав Президент КНУКіМ М. М. Поплавський та привітав учасників семінару. Михайло Михайлович наголосив на важливості тієї культурно-просвітницької, наукової, інформаційної місії, що її виконує наукова бібліотека вишу, та побажав подальшої плідної співпраці.

Модераторами семінару були Новальська Т. В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій КНУКіМ та Горбань Ю. І., кандидат культурології, доцент кафедри інформаційних технологій, директор Наукової бібліотеки КНУКіМ.

У своїй науковій роботі в. о. ректора КНУКіМ, заслужений працівник культури, доцент І. С. Бондар приділив увагу науковій бібліотеці університету як простору для соціокультурній комунікації та зазначив, що зміна місії бібліотек є необхідністю у зв’язку з підвищенням освітнього рівня суспільства. Директор Наукової бібліотеки КНУКІМ, доцент Ю. І. Горбань наголосив на основному пріоритеті наукової бібліотеки – розширення меж культурно-просвітницької діяльності та зазначив, що розбудова наукової бібліотеки відбувається за підтримки Президента університету М. М. Поплавського.

Т. В. Новальська привітала всіх учасників семінару та у своїй науковій роботі відмітила бібліотечну біографіку як напрям науково-дослідної роботи КНУКіМ та окреслила коло питань, де розширюється дослідницьке поле бібліотечної біографіки, що сприяє її інституалізації як напряму.

В. М. Медведєва, кандидат педагогічних наук, професор кафедри інформаційних технологій КНУКіМ, заслужений працівник культури України присвятила свою доповідь гуманістичній місії бібліотек, закликала до корпоративної відповідальності перед майбутнім галузі, необхідності живого діалогу у спілкуванні. У своїй науковій роботі зазначила особливе місце, що належить український книзі як національному культурному продукту, яке формує нові установки, цінності, способи і стереотипи поведінки особистості.

І. О. Шевченко, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Центру неперервної культурно-мистецької освіти НАКККіМ, професор кафедри культурології та інформаційних комунікацій, Президент Української бібліотечної асоціації, заслужений працівник культури України виступила з вітальним словом до всіх учасників семінару та підкреслила значний внесок КНУКіМ за 50 років плідної праці у навчання та виховання розвинутої та освіченої молоді.

О. В. Афонін, Президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів у своїй промові підкреслив питання суспільного балансу книжкових видань та проблем українського ринку книги. Він зазначив, що сьогодні книга в Україні – це не питання бізнесу, а питання майбутнього країни.

Т. В. Добко, доктор наук із соціальних комунікацій зосередила увагу на питанні впровадження УДК і ББК у практику роботи бібліотек в аспекті історичної паралелі і реалій сьогодення.

Г. І. Ковальчук,доктор історичних наук, професор, директор Інституту книгознавстваНаціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвятила свою наукову роботу інформаційним ресурсам Інституту книгознавства.

Г. О. Гуцол, заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» розповіла про історію першого видання УДК та постаті, які були причетні до цієї знакової події.

Серед питань, що обговорювалися учасниками семінару, були питання стандартизації вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні, бібліотерапії, бібліотечних інновацій, інформаційних технологій, читання книг як фактору економічного зростання України, віртуального інформаційно-бібліографічного обслуговування, електронних видань, соціокумунікаційної діяльності академічної бібліотеки в XXI ст., застосування кейс-методу в професійній підготовці майбутніх бібліотечно-інформаційних фахівців, наукової школи В. М. Медведєвої, історії становлення бібліотек для дітей в Україні, уніфікації лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-пошукових систем, формування і розвитку медійної та інформаційної грамотності, внеску вітчизняних науковців у дослідження інформаційних програм ЮНЕСКО та багато інших питань.

Окремо слід зазначити, що В. М. Медведєва провела презентацію антології «Книгознавча школа КНУКіМ», першого видання «Наукові школи».

Робота семінару пройшла в конструктивній атмосфері, гості та учасники отримали друкований варіант наукових доробок семінару, обговорили перспективи наукової роботи, поспілкувалися щодо подальшої співпраці бібліотечних установ України.