Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири (VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Славське - 2018»)

27 лютого – 2 березня 2018 р. у смт. Славському відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» під патронатом Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Української бібліотечної асоціації та Головного тренінгового центру для бібліотекарів.

У конференції взяли участь доктори та кандидати наук, професори, доценти провідних вищих закладів освіти України, зокрема Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київського національного університету культури і мистецтв, Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Харківської державної академії культури, а також науковці та провідні вчені Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, Книжкової палати України ім. І.Федорова, бібліотекарі-практики інших бібліотек України, зокрема обласних, районних та сільських бібліотек, в т. ч. зарубіжні учасники.

8

Конференція у Славському відрізняється від інших своїм інноваційним поглядом, креативністю, нестандартними підходами до проведення заходів та вирішення нагальних проблем, приваблює як українських, так і зарубіжних учасників, як метрів бібліотечної справи, так і молодих бібліотекарів. Як підсумок роботи - завжди реальний результат: певний інтелектуальний, навчальний ресурс та інші інформаційні й навчальні матеріали та рекомендації.

Розпочалася конференція із ключової доповіді Президента Української бібліотечної асоціації І.О. Шевченко «Трансформаційні зміни у бібліотечній справі та завдання професійної освіти», в якій наголошувалося, що бібліотечна освіта – це майстерня, де формується майбутнє бібліотек. Від того, якою буде бібліотечна освіта, залежить, в підсумку, якими будуть бібліотеки.

IMG 9708

На пленарному засіданні конференції розглядалися проблеми вітчизняної бібліотечної освіти в контексті розвитку європейських інтеграційних процесів (д.п.н., професор А.А. Соляник); питання трансформації бібліотек в центри організації управління знаннями і орієнтири бібліотечної освіти (д.н. із соц. комунікацій, Т.Ю.Гранчак), спадкоємності і співпраці харківської та київської бібліотекознавчих науково-освітніх шкіл (д.і.н., професор Т.В. Новальська), філософії інформації у контексті формування світогляду магістра (д.п.н., професор Л.Г. Петрова); підвищення кваліфікації фахівців як складової імплементації міжнародних стандартів в роботу бібліотек (к. і. н. О.М. Василенко) та ін.

9

IMG 9716

Справжньою родзинкою конференції стала доповідь заступника директора Публічної бібліотеки Клайпедського району Литви Діани Ципарене та презентація спільного українсько-литовського проекту «Childrens fest «Etnobook 2017». Учасники дізналися, що лише на закупівлю книг районна бібліотека отримує щорічно 45 тисяч євро! Цей стандарт фінансування комплектування європейських бібліотек варто б донести до нашої влади.

IMG 9813

IMG 9830

На конференції відбулася презентація проектів за програмою підвищення кваліфікації працівників бібліотек «Бібліотеки і новинна грамотність» (автор проекту д. і н., доц. В.С.Пашкова, презентували Я. Хіміч, І. Шевченко) та «Академічна доброчесність та бібліотеки» (автори проекту Я. Сошинська, В. Загуменна).

Під час проведення майстерень відбулося обговорення проектів програм підвищення кваліфікації працівників бібліотек «Академічна доброчесність та бібліотеки» (Я. Сошинська, В. Загуменна) та «Стратегії розвитку бібліотек: регіональний аспект» (І. Шевченко, Я. Хіміч). Учасниками майстерень були висловлені пропозиції, зроблені певні рекомендації.

Актуальною виявилася майстерня з оновлення та актуалізації змісту навчальної програми підвищення кваліфікації працівників бібліотек «Впровадження УДК в практику роботи наукових та публічних бібліотек» (В. Муравйова) та з розробки проекту навчальної програми «Лінгвістичне забезпечення бібліотечних ІПС» (О. Кириленко).

Незабутньою подією став майстер-клас з проведення адвокаційної кампанії в умовах об’єднаних територіальних громад під час Миколаївської бібліотечної майстерні, зокрема, відкритий діалог та рольова гра «Влада-громада-бібліотека»; перегляд відео з історіями успіху «Бібліотеки – центри громади»; презентація виставки друкованих та електронних видань; фотосушка.

IMG 9847

IMG 9858

Окремо варто відмітити рекомендації, що були вироблені під час круглого столу «Проблеми діяльності бібліотек в ОТГ: погляд обласного науково-методичного центру» (модератори Н. Синиця та Н. Влезько):

1. В умовах адміністративно - територіальної реформи громади отримали можливість створити таку бібліотеку, яка б повністю відповідала запитам конкретної громади. Організаційну модель   слід вибирати, враховуючи різні фактори: величину громади за площею, демографічну характеристику населення, рейтинг її фінансової самостійності тощо, але дотримуючись існуючих стандартів.

2. Якщо центром територіальної громади стає районний центр, а районна бібліотека стає центральною бібліотекою ОТГ, тоді до завершення децентралізації варто, щоб вона виконувала функції методичного центру для всіх бібліотек району на основі угод партнерства і співробітнтцтва, адже у багатьох   новостворених громадах, які утворились не на базі районів, публічні бібліотеки ОТГ не мають ні належної матеріальної бази, ні достатнього кадрового потенціалу.

3. Якщо центральною бібліотекою ОТГ стає інша бібліотека, центральній районній бібліотеці, де створена громада, слід продумати свою організацію діяльності, тому що після завершення добровільного об’єднання територіальних громад може бути укрупнення районів, а дві районні бібліотеки бути не може.

4. У невеликих ОТГ, або у віддалених селах ОТГ бібліотека може входити до об’єднаної організації: Центр культури, Народний дім, Дозвіллєво-культурний комплекс тощо, але окремою структурною одиницею «Бібліотека».

5. Незалежно від конкретно обраної організаційної моделі, всі бібліотеки ОТГ мають статус публічних і керуються документами, які регламентують діяльність публічних бібліотек.

Певною фішкою цьогорічної конференції стала дозвіллєва програма «Родинне коло, або Бібліотекарі – моя родина» - презентації про себе та бібліотечну родину, батьків і дітей, відданість професії і вміння створювати коло рідних та однодумців, об’єднаних бібліотекою.

Всі заходи та події відбувалися у творчій і дружній атмосфері.

IMG 9924

Фотозвіт дивіться тут.

Презентації учасників Конференції тут.

Учасник та організатор конференції Віра Загуменна, голова Секції з бібліотечно-інформаційної освіти Української бібліотечної асоціації