Про проект Стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

До уваги членів УБА, відповідальних за бібліотечну науку та освіту, членів Секції з бібліотечно-інформаційної освіти УБА, робочої групи з розроблення проектів стандартів вищої бібліотечно-інформаційної освіти та усіх, хто, зацікавлений в якісній підготовці бібліотечних кадрів на рівні сучасних європейських стандартів.

Міністерством освіти і науки України, у відповідь на погодження з Міністерством культури України проекту Стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», отримано зауваження до Робочої групи з розроблення проекту стандарту. Див. повний текст листа Міністерства культури України.

У разі врахування бачення Міністерства культури України, підготовка бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи буде скорочена на цілий навчальний рік. Це при тому, що в сучасних умовах інтелектуалізація праці бібліотечного фахівця суттєво підвищується. Майбутні бібліотекарі повинні бути здатними здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах, а також мати повний набір компетентностей, передбачених для інтегрованої спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Цим листом Міністерство культури України необґрунтовано демонструє відношення до потреб бібліотек у висококваліфікованому бібліотечному персоналі, важливості змістовної підготовки сучасних бібліотечно-інформаційних фахівців. Пропозиції Міністерства культури України нівелюють рівень професійних компетентностей бібліотечних бакалаврів, зводячи обсяги освітніх програм їх підготовки до рівня молодшого спеціаліста.

Вимоги Міністерства культури України, висловлені у вищенаведеному листі обговорюються на засіданні круглого столу «Експертна оцінка проекту стандарту другого рівня вищої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у межах VIIIМіжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири», що проходить у смт. Славське Львівської обл.

Просимо членів УБА долучитися до обговорення та надсилати свої відгуки на електронну пошту члена Президії УБА Соляник А.А. allasolyanik164@gmail.com.