Наукові здобутки членів Української бібліотечної асоціації у 2016 р.

Минулий 2016 рік був як ніколи раніше плідним на наукові здобутки членів УБА. Лише за результатами роботи спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02, що працює в Харківській державній академії культури (ХДАК) під головуванням відповідального за науку та освіту члена президії УБА, доктора пед. наук, проф. А. Соляник, відбулися успішні захисти однієї докторської та 7 кандидатських дисертацій з наукової спеціальності 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство в галузі соціальних комунікацій. Про найцікавіші з них варто розповісти більш детально.

20161228 1638211

6 жовтня 2016 р. відбувся захист наймолодшого в нашій галузі й вже затвердженого в статусі доктора наук із соціальних комунікацій — директора наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівника секції університетських бібліотек УБА, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Олега Сербіна на тему «Бібліотечна систематизація наукової інформації: теоретико-методологічні засади розвитку» (науковий консультант — доктор техн. наук, проф., директор наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» Микола Сенченко). Кандидатську дисертацію на актуальну нині тему «Взаємодія бібліотек, музеїв, архівів у комунікаційному просторі України» захистив випускник аспірантури ХДАК та ініціатор створення музею Харківської державної наукової бібліотеки ім.. В. Г. Короленка — Сергій Шемаєв (наук. керівник — доктор пед. наук, проф., проректор з наукової роботи ХДАК Наталя Кушнаренко).

29 листопада 2016 р. відбулися не менш цікаві та успішні захисти кандидатських дисертаційних досліджень директора наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії Наталії Ніколаєнко на тему «Інноваційні технології управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою» (наук. керівник — доктор наук із соц. ком., проф., завідувач кафедри бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ХДАК Ірина Давидова) та завідувача відділом літератури з мистецтва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка — Галини Пристай на тему «Бібліотека як складова культурно-мистецького середовища регіону» (наук. керівник — доктор іст. наук, проф., професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Київського національного університету культури і мистецтв Тетяна Новальська).

28 грудня 2016 р. відбувся захист кандидатського дисертаційного дослідження, потужну емпіричну базу для якого забезпечила участь здобувача в інноваційних тренінгах УБА з Інтернет-маркетингу: член УБА, випускник аспірантури ХДАК, а нині молодий викладач Сергій Ростовцев захистив дисертацію на тему «Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України» (наук. керівник — доктор пед. наук, проф., завідувач кафедри документознавства та книгознавства ХДАК А. Соляник).

Важливо підкреслити, що успіхи наших колег — це результат плідної корпоративної співпраці, оскільки у експертній оцінці та опонуванні названих дисертаційних досліджень брали активну участь член президії УБА — доктор наук із соц. ком., старший науковий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка Олена Воскобойнікова-Гузєва, та активний член УБА, директор науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна Тетяна Колесникова, бібліотека якої — переможець цьогорічного конкурсу УБА в номінації «Бібліотека року 2016» за проект «Університетська бібліотека: створюємо простір успіху». Вважаю, що наукові результати минулого року — це яскравий приклад того, що Українська бібліотечна асоціація є потужною професійно-комунікаційною платформою для розвитку, обміну ідеями, кращим досвідом, що сприяє взаємозбагаченню бібліотечної науки, освіти, практики.

Алла Соляник, член Президії Української бібліотечної асоціації, завідувач кафедри документознавства та книгознавства Харківської державної академії культури