Обговорення освітнього стандарту зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна й архівна справа"

Українська бібліотечна асоціація опікується питаннями розвитку галузевої освіти, бере безпосередню участь у розробці, експертному оцінюванні та обговоренні проектів нових освітніх стандартів. Так, 15 грудня 2016 р. відбулось засідання Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, присвячене результатам розробки проектів стандартів вищої освіти ступеня "бакалавр", зокрема й зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна й архівна справа". Члени галузевої підкомісії Науково-методичної комісії з культури і мистецтва в цілому погодилися з більшістю зауважень, напрацьованих членами УБА в результаті обговорень освітнього стандарту на VII Львівському міжнародному бібліотечному форумі (вересень 2016 р.) та Щорічній конференції УБА (листопад 2016 р.).

Обговорення проекту стандарту триває, він розміщений на сайті МОНУ. Також Ви можете завантажити його тут та надати підкомісії свої зауваження і пропозиції (електронна пошта члена Президії УБА А.Соляник allasolyanik164@gmail.com). Остаточний проект стандарту після проходження методичної експертизи у Національному агентстві забезпечення якості освіти та з урахуванням усіх одержаних зауважень, буде презентовано на VІІ Міжнародній конференції "Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: європейські орієнтири" (Славське, березень 2017 р.).