Організація діяльності публічних бібліотек в об‘єднаних територіальних громадах: з досвіду Хмельницького обласного відділення УБА

Якщо проаналізувати основні напрями адміністративної реформи в Україні та останні важливі документи, які стосуються організації і розвитку бібліотек, зокрема «Стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року», то видно, що мета у них одна – консолідація суспільства, підвищення якості життя, рівний доступ до інформації, знань і культурного надбання.

Впровадження адміністративної реформи наділяє територіальні громади більшими можливостями і правами, більшими ресурсами, дає змогу переходити на прямі відносини з державою у фінансових питаннях, самостійно, за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення.

Бібліотека є складовою частиною громади як центр задоволення потреб громадян у публічній інформації, як інформаційний посередник між владою та громадою, як центр формування інформаційних мотивів для громади, як соціокультурний центр і т.д.

Разом з тим, децентралізація створює нові виклики і ризики для публічних бібліотек, впливає як на їх внутрішню організацію, так і організацію надання бібліотечних послуг в умовах об’єднаних територіальних громад, дає можливість створити бібліотеки, які б повністю відповідали потребам громади, адже мережа бібліотек в населених пунктах спроможної територіальної громади буде розвиватись так, як вирішить сама громада, вони фінансуватимуться з місцевого бюджету, а водночас громада нестиме відповідальність за їх організацію та діяльність.

Відповідно до Закону «Про добровільне об’єднання громадян», якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання. Тому важливим при реорганізації бібліотек та формуванні нової мережі є дотримання соціальних стандартів, дотримання прав населення на отримання бібліотечних соціальних послуг, а також дотримання соціальних і трудових прав працівників. Разом з тим, всі рішення ОТГ мають базуватися на основах економічної доцільності та соціального ефекту.

У процесі організації бібліотек в об‘єднаних територіальних громадах потрібно дотримуватись узгоджень законодавства України у сфері адміністративної реформи та законодавства України у сфері культури та бібліотечної справи.

На сьогодні законодавством у сфері культури не прописано повноваження об‘єднаних територіальних громад стосовно управління бібліотеками. Єдиним документом щодо організації надання бібліотечних послуг в умовах ОТГ є «Рекомендації щодо організації надання бібліотечних послуг в умовах об‘єднаних територіальних громад», розроблені Національною парламентською бібліотекою України. Велику допомогу у практичному вирішенні конкретних питань дають фахівці науково-методичного відділу НПБУ у розділі «Бібліотечному фахівцю» офіційного веб-сайту Бібліотеки.

Перші кроки з організації бібліотек в об’єднаних територіальних громадах зроблено на Хмельниччині. В області створено 22 об’єднаних територіальних громади – три міських, десять селищних та дев’ять сільських. До ОТГ увійшло 267 публічних бібліотек, що становить 24% від їх загальної кількості. До сільських ОТГ увійшли 73 бібліотеки, до селищних – 138 бібліотек, до міських – 56 бібліотек.

В області публічні бібліотеки ОТГ створюються за різними моделями організації.

Так Старосинявська селищна територіальна громада увібрала в себе всі 45 населених пунктів району (один район – одна громада). До об’єднання у районі діяла ЦБС. Рішенням сесії селищної ради ЦБС було передано зі спільної комунальної власності територіальних громад району у власність селищної ради, затверджено Статут. Мережа, штат, організація бібліотечної справи не змінились.

У Новоушицькому районі до ОТГ не увійшло 2 сільських ради, але залишилась централізована бібліотечна система, яка забезпечує всі організаційні та технологічні функції усіх бібліотек.

У районах, які до реформи були децентралізовані, районна бібліотека утримується за рахунок районного бюджету і виконує методичну та інші функції (обробка фондів, каталогізація тощо) для усіх публічних бібліотек району, в т. числі і бібліотек ОТГ.

Однією з проблем є те, що чітко не визначено правонаступності головної бібліотеки району як методичного координаційного центру для публічних бібліотек ОТГ на період до завершення адміністративної реформи, адже у новостворених громадах, які утворились не на базі районів, публічні бібліотеки ОТГ не мають ні належної матеріальної бази, ні достатнього кадрового потенціалу. Присутня диспропорція у забезпеченні населення публічними бібліотеками. У трьох районах області районні бібліотеки реорганізовані у публічні бібліотеки громад. В ОТГ створені відділи (сектори) культури, а організаційне керівництво бібліотеками, які не увійшли до ОТГ, покладено на фахівців відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації. Зараз спільно з головами територіальних громад, відділами культури розробляються договори на співробітництво громад у формі делегування окремих завдань у бібліотечній діяльності (підвищення кваліфікації, методичне забезпечення, організація фондів, розподіл літератури за державними програмами) тощо.

Для належної організації функціонування бібліотек, розміщених на території новоутворених громад, необхідно у межах чинного законодавства здійснити ряд завдань:

˗ здійснити передачу бібліотек з комунальної власності районних рад до власності ОТГ;

˗ внести зміни у штатні розписи та структуру, затвердити Статут, провести юридичну реєстрацію;

˗ внести зміни до базової мережі;

˗ врегулювати трудові відносини з працівниками бібліотек;

˗ розробити та забезпечити організацію внутрішніх технологічних процесів публічних бібліотек ОТГ.

На сьогодні зроблено лише перші кроки організації бібліотек в ОТГ, є багато питань правового характеру. Тому необхідно внести зміни до законодавчих документів, затвердити нові мінімальні соціальні нормативи забезпечення публічними бібліотеками, розробити та реалізувати програми, задекларовані у Стратегії розвитку бібліотечної справи, що сприятиме якісним змінам у бібліотеках з метою надання мешканцям рівного доступу до інформації, змін і культурного надбання.

Надія Синиця, директор Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, член Президії УБА, голова Хмельницького обласного відділення УБА