Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: європейські орієнтири», 1-4.03.2016, смт. Славське. Підсумки

1 – 4 березня 2016 р. у смт. Славському відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: європейські орієнтири» під патронатом Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та Української бібліотечної асоціації. Цей захід пройшов шлях з 2010 р. від Всеукраїнського фокус-семінару для тренерів та координаторів тренінгових центрів для бібліотекарів до Міжнародної науково-практичної конференції (2016 р.), в якій у цьому році взяли участь близько 90 учасників, серед них 24 зарубіжних представники з Молдови, Литви та Білорусі.

1

У конференції брали участь доктори та кандидати наук, професори, доценти провідних вишів України, зокрема Київського національного університету культури і мистецтв, Харківської державної академії культури, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київського університету ім. Бориса Грінченка, Львівського національного університету ім. Івана Франка, а також бібліотекарі-практики, в т.ч. директори бібліотек від національних (Р. Матульський) до районних та сільських бібліотек.

Конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта» відрізняється від інших своєю інноваційністю, креативністю, нестандартними підходами до проведення заходів та вирішення нагальних проблем, приваблює як українських, так і зарубіжних учасників, як метрів бібліотечної справи, так і молодих бібліотекарів. Як підсумок роботи - завжди реальний результат: певний інтелектуальний, навчальний матеріал та інші інформаційні продукти.

 

Відкрила конференцію та проголосила ключову доповідь на тему «Безперервна освіта бібліотекарів як складова стратегії Української бібліотечної асоціації» президент Української бібліотечної асоціації І. Шевченко. Під час конференції відбулося три сесії: «Безперервна інформаційно-бібліотечна освіта: виклики часу» (ведуча В. Загуменна) , «Все про Європу в бібліотеках» (ведучі Я. Хіміч, Я. Сошинська, О. Башун) та «Безперервна бібліотечна освіта: орієнтація на практику, інновації, розвиток» (ведуча І. Шевченко).

 

Під час першої сесії обговорювалися питання інноваційних змін в бібліотечно-інформаційній освіті, освітніх стандартів підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців, змістовного наповнення навчальних планів підготовки фахівців за новою спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа» та ін. Цікавим і корисним виявився досвід білоруських колег з підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців (М. Яцевіч). На сесії був відпрацьований та рекомендований орієнтовний перелік дисциплін до навчальних планів нової спеціальності (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «магістр»).

3

На другій сесії відбулася презентація  нової навчальної програми та навчального посібника для тренінгових центрів «Все про Європу в бібліотеках» (В. Пашкова, І. Шевченко). На цій сесії також було проведено тренінг для переможців конкурсу проектів «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках» (тренери І. Шевченко, О.Башун, Я. Сошинська, О. Бояринова), а також відкрито Європейські бібліотечні майстерні, в яких були створені ресурси для регіональних тренінгових центрів при обласних універсальних наукових бібліотеках.

2

Третя сесія відзначилася ґрунтовними доповідями провідних фахівців бібліотечної освіти і практики (О. Бруй, Л. Гук, К. Сухоребська, О. Воскобойнікова-Гузєва та ін.). Неймовірно цікавими виявилися презентації молдавських та литовських колег під час «Moldovan та Lithuanian breakfast на конференції Славське», де наші зарубіжні колеги поділилися досвідом роботи в різних європейських та національних проектах.

1

12717946 886280878155584 8056533647501826742 n

4

Під час конференції відбувалася ціла низка цікавих та креативних заходів і подій, зокрема презентація фотосушки «Єдність у багатоманітності» (О. Башун), майстер-класи Т. Якушко, дуелі, збір ідей, дискусійні майданчики тощо.

2

3

Всі заходи та події проходили у творчій та дружній атмосфері колег-однодумців…

Зустрінемося через рік?!

Учасник та організатор конференції Віра Загуменна