Затверджено План роботи УБА на 2016 рік

Українська бібліотечна асоціація як незалежна всеукраїнська громадська організація професійного спрямування позиціонує себе як потужну, стійку громадську організацію, визнану професійною спільнотою України та світу, яка впливає на розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в Україні та є лідером у відстоюванні права громадян на доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації, права на свободу слова, у розвитку суспільства знань.

Діяльність УБА у 2016 р. буде здійснюватися відповідно до Статуту та Стратегії Української бібліотечної асоціації на 2015-2018 роки.

З урахуванням потреб організаційного розвитку, розбудови потужної асоціації та формування основ для майбутніх ініціатив, у 2016 році. УБА визначає такі пріоритети:

1. Адвокаційна діяльність УБА у контексті адміністративно-територіальних змін.

2. Сприяння якісним змінам бібліотек та впровадженню інновацій задля забезпечення сталого розвитку України.

3. Забезпечення організаційної стабільності УБА шляхом активізації діяльності з підтримки і розвитку членства, активізація діяльності секцій та регіональних відділень УБА.

Реалізація основних стратегічних напрямів УБА протягом 2016 року передбачає виконання заходів Плану роботи УБА, який було затверджено Президією УБА 1 лютого 2016 р., а також річних планів регіональних відділень, секцій та робочих груп УБА.

Закликаємо усіх членів та партнерів УБА активно включитися у досягнення визначених результатів і стратегічних цілей Асоціації.