Круглий стіл Чернігівського ОВ УБА «Роль і місце бібліотек у розвитку громад Чернігівщини»

СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА… ЯКА ВОНА? Роль і місце бібліотек у розвитку громад Чернігівщини.Спільні відповіді на такі прості, але водночас складні питання намагались знайти під час проведення круглого столу члени Президії Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації та заступники голів районних державних адміністрацій з 11 районів області. Добрий знак, що зустріч відбулась саме 30 вересня – у Всеукраїнський день бібліотек, це дало нагоду ще раз привернути увагу представників органів місцевої влади до проблем бібліотечної справи. Бібліотеки за своїм культурним, просвітницьким, соціальним призначенням сьогодні виступають важливим чинником українського державотворення, сприяють гармонізації суспільних відносин, формують єдиний інформаційний простір, роблять діяльність влади відкритою для громади.

result DSC00403

Чернігівське обласне відділення УБА як місцевий осередок всеукраїнської громадської організації Української бібліотечної асоціації зосереджує свої зусилля на сприянні розвитку бібліотек на території Чернігівської області, активно виступає на захисті інтересів бібліотечної спільноти та прав користувачів на отримання сучасних бібліотечних послуг. Представники ЧОВ УБА обговорювали Маніфест Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи», прийнятого Президією УБА 7 липня ц.р. як програмного документу, що висвітлює основні положення, напрями і принципи діяльності бібліотек України у сучасних суспільно-політичних та соціально-економічних умовах. Як зазначається у Маніфесті – під час кризи зростає цінністьбібліотеки, що залишається єдиною загальнодоступною та безоплатною установою, де можна замовити необхідну літературу, скористатися інтернет-ресурсами, відвідати масові заходи. Бібліотечні працівники займаються організацією дозвілля читачів, краєзнавчо-пошуковою роботою, сприяють розвитку освіти та виховання молоді, надають правову підтримку незахищеним верствам населення, популяризують здоровий спосіб життя, організовують доступ громадян до офіційної інформації та адміністративних послуг, зберігають культурно-історичну спадщину українського народу.

Проведення адміністративно-територіальної реформи змінить кордони об’єднаних територіальних громад районів нашої області, наявну мережу бібліотечних закладів. У таких умовах органи місцевого самоврядування влади відіграють ключову роль у культурному розвитку Чернігівського регіону, несучи відповідальність перед бібліотеками, вирішують, чи є у чернігівських бібліотек майбутнє в інтересах громади.

Відкриваючи засідання голова Чернігівського ОВ УБА, директорОУНБ ім. В. Г. Короленка Аліференко І.М. наголосила на важливості діалогу між владою та бібліотекарями, відходження від стереотипів при оцінці сучасної бібліотеки, запропонувала висловити свою точку зору про роботу та моделі бібліотек, ознайомила з пріоритетами діяльності бібліотек, які покладено в основу Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року.За бібліотеками України закріплено право суб’єкта державної інформаційної політики та учасника формування національного інформаційного ресурсу і простору. Бібліотека – це єдина інституція, що надає безкоштовний та вільний доступ усім громадянам до інформації, знань і культурного надбання нації та світу і сприяє просвіті; консолідує українське суспільство; створює можливості для підвищення базових стандартів життя.

result DSC00406

Ґрунтовний аналіз стану бібліотечної галузі області з використанням результатів проведеного загальнодержавного дослідження «Вивчення стану забезпечення сільського населення України публічними бібліотеками» був представлений завідуючою науково-методичного відділу ОУНБ ім. В. Г. Короленка Сльозкою О.А. Чернігівська область входить до п’ятірки регіонів України з найменшою кількістю населення та найменшою кількістю осіб, які проживають у сільській місцевості – 36%. Серед переліку загальних проблем – обмежене фінансування на утримання бібліотек, низький рівень поповнення бібліотечних фондів, неповна зайнятість працюючих,опалювання взимку бібліотечних закладів, відсутність комфортних умов для користувачів.

Для обговорення були запропоновані наступні питання:

1. Ваше бачення основних завдань та функцій публічних бібліотек.

2. Основні проблеми функціонування бібліотек вашого району (міста) та можливі шляхи їх вирішення.

3. Роль і місце публічних бібліотек в умовах децентралізації, проведення адміністративно-територіальної реформи.

4. Роль бібліотеки в патріотичному вихованні підростаючого покоління.

5. Пропозиції до співпраці з обласними бібліотеками як методичними центрами та Чернігівським обласним відділенням УБА.

У своїх виступах заступники голіврайдержадміністрацій констатували про невтішні наслідки відсутності системного підходу до вирішення проблем в галузі культури за всі роки незалежності України, піднімали питання гострої нестачі літератури українських авторів, підкреслювали важливість краєзнавчої роботи саме сільської бібліотеки.

Серед висловлених думок переважали розуміння необхідності збереження бібліотечного обслуговування на місцях за рахунок створення нової моделі сільської бібліотеки як інформаційного, правового, дозвіллєвого центру, центру відродження та збереження народної культури, поєднання цифрових технологій з традиційними бібліотечними ресурсами.

Крім загальних проблемних питань звучав і позитивний досвід вирішення їх на місцях.З лютогоц.р.Куликівська центральна районна бібліотека запрацювала у новому приміщенні. За останні п'ятнадцять років бібліотека вже втретє змінювала своє місце розташування, до того ж протягом п'яти років заклад розміщувався у будівлі, що не опалювалася. Колектив бібліотеки та будівельники перетворили старе занедбане приміщення зруйнованої будівлі друкарні у сучасний комфортний заклад.

result DSC00407

Серйозною проблемою в суспільстві є відсутність рівних можливостей села і міста як в економічній, так і в соціальних сферах. Особливо це впливає на ті верстви населення, які потребують уваги – діти, молодь, особи з обмеженими фізичними можливостями. Саме на це постійно спрямована робота бібліотек області. Посилюється роль дитячих бібліотек, які стають центрами творчого розвитку дитини, не забуваючи про родини вимушених переселенців. Про патріотичне виховання як пріоритет у роботі з дітьми розповіла директор Чернігівської обласної бібліотеки для дітей Клюй Т.М.

Реформа місцевого самоврядування передбачає створення умов для вирішення 90-95% всіх проблем громадян на рівні територіальної громади. П’ять громад Чернігівщини: Парафіївська (Ічнянський район), Кіптівська та Деснянська (Козелецький район), Вертіївська (Ніжинський район), Макіївська (Носівський район), які встигли пройти всю процедуру об’єднання, уже 25 жовтня обиратимуть голів та формуватимуть ради громади. Заступники голів райдержадміністрацій у межах співпраці з ЧОВ УБА звернулися з пропозицією надання їм фахової методичної допомоги працівниками обласних бібліотек з урахуванням очікуваних змін у нормативно-правовому забезпеченні галузі. Обласні бібліотеки є методичними центрами для системи публічних бібліотек області, постійно вивчають і аналізують питання щодо організації бібліотечного обслуговування в нашому регіоні.

Бібліотечні фахівці з надією чекають реалізацію пріоритетів Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України, а саме, удосконалення нормативно-правової бази; врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до міжнародних; створення системи гарантованого бюджетного фінансування основних бібліотечних послуг; забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек через оновлену систему бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації; модернізацію матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек відповідно до європейських стандартів. Україні потрібні бібліотеки, які можуть і готові працювати для громади в інформаційному суспільстві.

Президія Чернігівського ОВ УБА