Вчимося будувати в Україні громадянське суспільство

Професійному бібліотечному співтовариству України виповнилося 20 років. Багато це чи мало? В порівнянні з досвідом самоврядування в деяких країнах світу термін замалий, але з огляду на здобутки УБА протягом цього двадцятиріччя, зроблено чимало.

1

1 лютого 1995 року на день заснування УБА багаторічний досвід зарубіжних колег був відомий з преси та інформаційних повідомлень за наслідками небагатьох закордонних відряджень наших фахівців лише обмеженому колу професіоналів, організаторам установчої конференції, бібліотечним активістам.

В перші роки незалежності держави, на часі було внесення радикальних змін в організацію бібліотечної справи з метою визначення місця і ролі бібліотеки та її фахівців у розвитку України на основі оперативного і всебічного забезпечення прав користувачів на доступ до інформаційних ресурсів і послуг бібліотек.

25 січня 1995 року ВР України було прийнято Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» - перший серед законів в галузі «культура», тому Міністерство культури України підтримало ідею створення УБА, як осередку, що об’єднає і згуртує фахівців різних систем і відомств від маленьких, що знаходяться в сільській місцевості до потужних обласних, наукових, бібліотек навчальних закладів, спеціальних тощо.

Тим самим Міністерство культури України привернуло увагу суспільства, влади, громадськості до бібліотек, підвищення їхнього іміджу, своєчасно зробило один із кроків до активізації професіоналів-бібліотекарів у побудові громадянського суспільства.

Спираючись на світовий досвід самоврядування, УБА на основі самоврядування сьогодні об’єднує професійно пов’язаних бібліотечною та інформаційною діяльністю як фахівців, так і окремих громадян України, зацікавлених у створенні потужного інформаційного простору. Це об’єднання базується на основних засадах побудови нашої держави: добровільності, гласності, самоврядування, рівноправності її членів.

На мій погляд, серед різних напрямів діяльності УБА сьогодні найголовнішими є: активна участь у підвищенні  фахового рівня спеціалістів і обміні досвідом роботи, сприяння опануванню новітніми інформаційними технологіями, проведення «шкіл» для фахівців різних систем та відомств; система заходів з удосконаленням управління бібліотечною справою в країні.

Підтвердженням цьому є заходи УБА, які проведені в останні роки з метою створення вільного відкритого інформаційного простору через участь у Програмах розвитку бібліотечної справи в країні (наприклад, програма «Через бібліотеку – до знань», «Бібліоміст» (2009) та ін.). Посиленню уваги суспільства до бібліотек сприяло започаткування з 1998 року проведення «Всеукраїнського дня бібліотек» - свята кожного українця. І знову хочу наголосити, що саме УБА виробила цілісну систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, вагоме місце в якій займають літні та зимові школи молодих фахівців.

Вагоме місце в діяльності УБА займають заходи, спрямовані на захист її працівників через  неодноразові звернення до влади, інших керівних органів щодо збереження приміщень, бібліотечних фондів, урегулювання питань заробітної плати та підвищення статусу бібліотеки та інформаційного працівника у час побудови інформаційного суспільства.

Бажаю всім членам та прихильникам УБА і надалі активної участі у становленні в Україні демократичного громадянського суспільства, розвитку освіти, науки, культури, духовного  зміцнення народу України.

Навроцька Валентина Дмитрівна, заслужений працівник культури України, начальник відділу бібліотек та інформаційних мереж Міністерства культури України (1986-1996), віце-президент УБА (1995-1998)