Представлення інтересів читачів і працівників дитячих бібліотек Українською бібліотечною асоціацією

У зв’язку з оприлюдненням на сайті Київської обласної бібліотеки для дітей листа президента Української асоціації працівників бібліотек для дітей М.П. Зніщенка від 23 березня 2015 р. з безпідставними звинуваченнями на адресу Української бібліотечної асоціації (УБА), повідомляємо наступне.

УБА протягом 20-ти років спрямовує свої зусилля на всебічне сприяння розвитку бібліотечно-інформаційної сфери і забезпеченню прав користувачів на якісне і своєчасне бібліотечне обслуговування та доступ до інформації, а також захист спільних інтересів членів УБА. Асоціація активно долучається до процесів трансформації галузі, добиваючись позитивних змін і намагаючись нівелювати негативні тенденції, від яких потерпає бібліотечна галузь і бібліотечна професія протягом останніх років.

УБА у своїй діяльності сповідує такі цінності, як інтелектуальна свобода та демократія, клієнтоорієнтованість, активність, інноваційність і готовність до змін, відкритість до співпраці та партнерства, єдність, консолідованість і взаємодопомога, прозорість і підзвітність. Відповідно до норм Кодексу етики бібліотекаря (нову редакцію якого УБА прийняла 2013 р.), ми справедливо і з повагою ставимося до колег, захищаємо їхні права, сприяємо гармонізації відносин у бібліотечному середовищі, розвиткові професійної самосвідомості його членів, підвищуємо авторитет бібліотечної професії, запобігаємо будь-яким проявам дискримінації.

Директор однієї з провідних обласних бібліотек для дітей – активний член Президії УБА. Лише впродовж останнього часу УБА організувала і провела успішну кампанію з захисту Центральної бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка для дітей м.Києва, численні семінари і навчання для працівників дитячих бібліотек. Бібліотекарі дитячих бібліотек беруть участь у заходах і програмах УБА, мають можливості брати участь у роботі секцій, експертних груп, виступати на конференціях, виявляти ініціативи.

За підтримки і за програмою УБА представник дитячої книгозбірні взяла участь у Всесвітньому конгресі ІФЛА у Пуерто-Ріко (2011 р.). У кожній з чотирьох проведених УБА Шкіл молодих бібліотекарів (2013-2015 рр.) значна частина учасників - саме працівники бібліотек для дітей. У навчально-освітніх професійних програмах, організованих УБА в інших країнах (Австрія, Білорусь, Велика Британія, Литва, Франція, Швеція), брали участь працівники дитячих бібліотек. Дитячі бібліотекарі – активні учасники і неодноразові переможці Конкурсу літературних творів бібліотечних працівників. Всі вони запрошуються до участі у щорічній Конференції УБА і нагороджуються грамотами, призами і подарунками. Фахівці дитячих книгозбірень – автори публікацій про діяльність УБА та своє активне життя в нашій Асоціації. І таких прикладів можна навести ще багато.

Окремо звертаємо увагу усіх небайдужих, що в жодному з документів УБА не міститься положень, тверджень, пропозицій чи намірів, що свідчили б про зацікавленість УБА в «усуненні обласних бібліотек для дітей від процесу забезпечення дітей інформаційними, освітніми, культурними і духовними потребами, а тим самим сприяти в ліквідації районних і міських бібліотек для дітей».

Закликаємо членів УБА, усіх бібліотекарів всебічно сприяти консолідації бібліотечної спільноти в час, коли галузь стоїть на порозі реформ і бібліотеки всіх рівнів мають об’єднати свої зусилля задля успішної адвокації, напрацювання обґрунтованих пропозицій до проектів документів, вироблення, обговорення і прийняття соціально відповідальних рішень, збереження і розповсюдження інновацій.

Українські бібліотеки та професійні організації мають ставати майданчиками для соціального і культурного діалогу у громадах, а заради цього – ми маємо самі вчитися вести професійно етичний діалог між собою!

Терпіння і миру усім нам!

Президія Української бібліотечної асоціації