Створено Секцію з бібліотечно-інформаційної освіти УБА

Рішенням Президії УБА від 23.03.2015 р. створено Секцію з бібліотечно-інформаційної освіти, яку очолила член Президії УБА, проф. В. В. Загуменна.

Інформацію про бачення, місію, цілі та завдання секції читайте тут.

У межах Секції 23.03.2015 р. в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв на кафедрі бібліотекознавства та інформаційних комунікацій відбулася зустріч робочої групи провідних викладачів київських вишів, що готують фахівців для інформаційно-бібліотечної галузі, стосовно формування навчальних планів відповідно до наказу МОН України від 26.01.2015 № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік».

Osvita 23 03 2015

У зустрічі взяли участь зав. кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій, проф. В. В. Загуменна, професори кафедри Я. О. Хіміч, І. О. Шевченко, доц. І. В. Тимошенко (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв); зав. кафедри книгознавства та бібліотекознавства доц. Н. А. Бачинська, проф. Т. В. Новальська (Київський національний університет культури і мистецтв); доц. Л. С. Прокопенко (Київський університет імені Бориса Грінченка); доц. Я. Є. Сошинська (Національний технічний університет України «КПІ»); директор Асоціації "Інформатіо-Консорціум", член Президії УБА О.В. Васильєв, директор наукової бібліотеки, член Президії УБА Л. В. Савенкова (Національний педагогічний університет ім М. Драгоманова), керівник Американської бібліотеки С. Чуканова (Національний університет «Києво-Могилянська академія»).

Під час зустрічі було сформовано орієнтовний перелік світоглядних та професійно-орієнтованих дисциплін для навчального плану на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» на 2015/2016 н. р. Після технічного доопрацювання документ буде представлено на розгляд бібліотечної громадськості.