Українська бібліотечна асоціація – 20 років разом!

У лютому 2015 року виповнюється 20 років з дня заснування Української бібліотечної асоціації (УБА) – всеукраїнської громадської організації, метою якої є всебічне сприяння розвитку бібліотечно-інформаційної сфери і забезпеченню прав користувачів на якісне і своєчасне бібліотечне обслуговування та доступ до інформації, а також захист спільних інтересів членів УБА. Нині УБА представляє близько 69 тис. бібліотечних працівників з усієї країни, понад 39 тис. бібліотек. Члени УБА працюють в публічних, вузівських, шкільних і спеціальних бібліотеках. УБА визнана професійною спільнотою України та світу, сприяє розвитку громадянського суспільства, впливає на розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в Україні, активно відстоює права громадян на доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації, свободу слова, працює задля розвитку суспільства знань. Беззаперечним є внесок УБА у розвиток бібліотечної професії та бібліотечно-інформаційної освіти. Все активніше асоціація реалізує свої можливості як демократичний інститут управління бібліотечною справою.

20 rokiv UBA logo

За 20 років УБА організувала сотні конференцій, семінарів і тренінгів, опублікувала близько 50 науково-практичних видань, які допомагають бібліотекарям досягати високого рівня якості бібліотечного й інформаційного обслуговування, сприяють розвиткові бібліотекознавства, підвищенню іміджу бібліотек у суспільстві. Вперше в Україні у 1996 році було розроблено й запроваджено Кодекс етики бібліотекаря, його нова редакція затверджена 2013 р. Активісти УБА зробили суттєвий внесок у теоретичну розробку концепції інтелектуальної свободи стосовно бібліотечної діяльності в демократичному суспільстві, обґрунтували та ввели в обіг поняття «адвокація», теоретично обґрунтували роль і значення національних бібліотечних асоціацій для розвитку бібліотечної професії, освіти, практики, управління.

УБА пишається своїми партнерами. Вона тісно співробітничає з державними установами, громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами, зацікавленими у розвитку бібліотечної справи. Виконуючи свою місію, УБА була надійним партнером у реалізації проектів багатьох національних і зарубіжних організацій, зокрема, Фонду «Відродження» (Київ), Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт), Британської Ради (Київ), Гете-Інституту (Київ), Німецького Бібліотечного Інституту (Берлін),  Посольства США в Україні, Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Фонду Монсанто (США), Європейської культурної фундації та ін. Асоціація має позитивний досвід співробітництва з Європейською Комісією за програмою «Технології інформаційного суспільства» щодо реалізації проектів PULMAN («Публічні бібліотеки активізують використання сучасних мереж»), CALIMERA («Використання в культурі: місцеві заклади як посередники в організації доступу до електронних ресурсів») і TEMPUS – проект «EduVisIm» («Адаптивні інформаційні та комунікативні технології для освіти учнів в Україні»).

УБА як національна бібліотечна асоціація є членом Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) і представлена у трьох секціях – національних бібліотечних асоціацій, публічних бібліотек та університетських бібліотек. Це дає можливість членам УБА репрезентувати Україну на міжнародній арені, брати участь у міжнародних проектах і бути обізнаними у світових тенденціях бібліотечної справи. Члени УБА беруть участь у щорічних Конференціях ІФЛА, у роботі експертних груп, поширюють кращий зарубіжний досвід в Україні, сприяючи доступності інформації, ліквідації інформаційної та електронної нерівності. У 2010-2013 рр. УБА за підтримки Фонду Білла та Мелінди Гейтс реалізувала програму ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій», що дало можливість бібліотечним фахівцям отримати нові знання і навички з менеджменту професійних бібліотечних об’єднань.

Важливим результатом діяльності УБА стало сприяння відкриттю протягом 2001-2013 рр. понад 140 інтернет-центрів у публічних бібліотеках України за програмою та за підтримки Посольства США в Україні, а також інтернет-центрів для незрячих.

УБА впродовж 2008-2015 рр. є партнером у реалізації одного з наймасштабніших міжнародних бібліотечних проектів в Україні - програми «Бібліоміст», що адмініструється IREX і є частиною ініціативи «Глобальні бібліотеки» за фінансування Фундації Білла та Мелінди Гейтс та підтримки USAID. Завдяки програмі «Бібліоміст» майже 2000 публічних бібліотек були підключені до Інтернету, стали надавати публічний доступ до мережі громадянам, перетворилися на сучасні бібліотечно-інформаційні центри. У них працюють кваліфіковані фахівці, які пройшли підготовку в Головному тренінговому центрі УБА у м. Києві та 24-х регіональних тренінгових центрах, відкритих у 2009 р. Бібліотечні фахівці підвищують тут кваліфікацію відповідно до сучасних соціокультурних, економічних та інформаційно-технологічних реалій, за розробленими УБА новими навчальними програмами.

Суттєва роль УБА у розвиткові доступності громадян до офіційної інформації. Спільно з Програмою сприяння Парламенту ІІ у 2009-2013 рр. асоціація в рамках проекту «Інформація органів влади  для громадян у бібліотеці: пошук, доступ, консультування» провела численні  тренінги та створила Всеукраїнську мережу пунктів доступу громадян до офіційної інформації на базі бібліотек різних видів і різних форм власності. На сьогодні ця мережа налічує майже 1000 бібліотек і постійно приєднуються нові книгозбірні. Кожен користувач може познайомитися зі змістом потрібного закону чи постанови, одержати інформацію щодо державних установ, політичних партій, громадських організацій, вирішувати життєво необхідні питання безпосередньо у бібліотеці.

З 2012 р. УБА працює в Ініціативі «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування», що є частиною Національного плану дій у рамках «Партнерства “Відкритий уряд”». З 2014 р. УБА активно долучилася до роботи з вимушено переселеними особами, до моніторингу стану бібліотек в зоні АТО та на окупованій території Криму. Разом з Українським національним комітетом міжнародної ради музеїв, Українським національним комітетом Міжнародної ради з питань пам`яток і визначних місць, Державною архівною службою України УБА стала засновницею в Україні національного комітету Міжнародної організації «Блакитний щит», місією якого є робота, спрямована на захист культурної спадщини, що опинилася під загрозою внаслідок збройного конфлікту.

У демократичному суспільстві інформаційно грамотна людина повинна вміти реалізовувати своє виборче право. Тому у 2014-2015 рр. УБА ініціювала проект «Бібліотеки і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців конституційних прав». Було розроблено навчально-просвітницьку програму та в кожній області України проведено цикл з шести вебінарів, покликаних допомогти громадянам України віком від 18 років більш ефективно реалізовувати своє виборче право. Проект здійснюється за фінансової підтримки Посольства США в Україні

З метою створення на базі публічних бібліотек сучасних центрів суспільної активності заради розвитку місцевих громад з вересня 2014 року УБА втілює проект «Бібліотека – громада: відкритий простір» за фінансової підтримки Фонду «Монсанто», який виділив для цього1,8 млн. гривень. Проект передбачає обладнання 25 сільських бібліотек у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях комп’ютерною та офісною технікою, організацію доступу до Інтернету, поповнення бібліотечних фондів книгами та періодичними виданнями. Працівники бібліотек-переможців пройдуть два цикли навчання у Головному тренінговому центрі для бібліотекарів, де навчаться користуватися комп’ютерною технікою, ефективно використовувати інформаційні ресурси Інтернету, розробляти і впроваджувати нові бібліотечні послуги.

У листопаді 2014 року була прийнята Стратегія Української бібліотечної асоціації на 2014-2018 рр., яка передбачає спрямування зусиль Асоціації на розвиток в Україні суспільства знань, відстоювання принципів інтелектуальної свободи, розвиток бібліотек як потужних інформаційних, освітніх, просвітницьких закладів, відкритих громадських  центрів, розбудову бібліотечної професії, удосконалення безперервної освіти та поліпшення кадрової ситуації у галузі, співпрацю з органами влади та громадянським суспільством з метою забезпечення впливу на бібліотечну політику, процеси законодавчо-нормативного урегулювання та прийняття управлінських рішень на загальнодержавному і місцевому рівнях.

Асоціацією було започатковано багато ініціатив, серед них – захист інтересів бібліотек, бібліотекарів і читачів, робота з різними гілками влади, участь у законодавчій та нормотворчій діяльності, професійні видання, конференції, семінари і круглі столи, міжнародні професійні програми і партнерства, традиції відзначення кращих у професії та певних напрямах роботи, інноваційні проекти і ще багато інших добрих справ.

Висловлюємо щиру вдячність ініціаторам створення УБА, тим, хто стояв у її витоків, здійснював розбудову організації. Ці люди власним авторитетом, творчими зусиллями закладали підвалини майбутнього, були засновниками і рушійною силою нашого професійного руху. Сьогодні ми щиро вітаємо засновників УБА - Валентину Пашкову, Василя Бабича, Валентину Навроцьку, а також Віру Загуменну та Ярославу Сошинську, які стояли біля витоків УБА.  Ми відзначаємо віддану і напружену працю й ентузіазм президентів УБА – Валентини Пашкової, Василя Дригайла та Ірини Шевченко. Ми вдячні Людмилі Ковальчук, Тамарі Вилегжаніній і всім членам президії УБА різних років, керівникам секцій і членам робочих груп. Ми цінуємо творчу професійну працю виконавчого офісу УБА. Проте головне – ми щиро вітаємо всіх членів, наших партнерів з 20-річчям УБА. Дякуємо вам, що ми разом!

Президія Української бібліотечної асоціації

Українська бібліотечна асоціація підготувала ювілейний логотип з нагоди 20-ї річниці УБА. Пропонуємо Вам використовувати цей логотип протягом 2015 року в інформаційних та презентаційних матеріалах про Асоціацію. Завантажити логотип у двох форматах Ви можете тут.