Створено Робочу групу УБА з RDA (правила каталогізації)

Робоча група УБА з RDA створена за рішенням Президії УБА від 29.05.2014 р. для вивчення питання зацікавленості українських бібліотек у перекладі правил каталогізації RDA українською мовою та їхнього впровадження в Україні на рівні галузевого стандарту.

RDA (ResourceDescriptionandAccess - Опис ресурсу та доступ) - нові правила каталогізації для цифрового середовища (насамперед, для електронних каталогів бібліотек) розроблено у 2009 році Об’єднаним керівним комітетом (JSC) із розвитку RDA. Протягом останніх років RDA активно поширюється та впроваджується не лише в англомовних, а й у багатьох інших європейських країнах. Переклад, адаптація та впровадження RDA в Україні є важливою умовою інтеграції українських бібліотек у світове професійне та інформаційне середовище.

Профайл робочої групи УБА з RDA див. тут.

Просимо всіх зацікавлених осіб взяти участь в опитуванні, що триває до 30 червня 2014 р. Форму опитування див. тут.