Молодіжна секція УБА: працюємо спільно!

28 січня 2013 р. на засіданні Президії УБА офіційно було прийнято рішення про утворення Молодіжної секції. Підготовка до утворення Секції була розпочата в грудні 2012 р., коли ініціативна група бібліотечної молоді на чолі з членом Президії УБА Миколою Вірстюком провела узгоджувальну онлайн-конфренцію, де учасники обрали керівника та заступників секції, а також запропонували основні напрями діяльності секції у майбутньому. За допомогою створеної сторінки в соціальній мережі Facebook було розпочато збирання пропозицій та залучення до Секції ширшого кола учасників. Зважаючи на отримані пропозиції, вирішено, що Молодіжна секція – відкрите об’єднання молодих бібліотекарів – членів УБА, що приймає рішення на основі загальної згоди та підтримує конкретні дії, які мають на меті розвиток та удосконалення бібліотечної справи України. Секція керується статутом, положенням про секцію, планами та іншими офіційними документами УБА. Учасники секції закликають представників бібліотечної молоді долучитися до діяльності молодіжної бібліотечної спільноти для вирішення широкого кола питань розвитку та підтримки бібліотечної молоді України. Усю необхідну інформацію Ви можете віднайти за адресою сторінки Молодіжної секції: http://www.facebook.com/MolodUBA та на сторінці Секції на порталі УБА.